[ppmaccordion][ppmtoggle title=”Eğitim Bilgileri”]

Üniversite Eğitimi :
1981 – 1987:  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi :
1988 – 1992:  Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları H.

Mezuniyet Sonrası Yurtdışı Eğitim:
1997 Ocak –Haziran:  University of Southern California, School of Medicine, Depatrment of Obstetrics and Gynecology
2003 – 2004 Ocak:  Cornell University Joan and Sanford I.Weill Medical College Department of Obstetrics and Gynecology, Maternal-Fetal medicine and Ultrasound Division

Mezuniyet Sonrası Eğitim Doktora:
2004-2010:    Gazi Üniversitesi Tıbbı Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında doktora
2011 :   Tıbbı Biyoloji ve Genetik Uzmanı
2011 :   Perinatoloji Yan Dal Uzmanı

[/ppmtoggle]

[ppmtoggle title=”Mesleki Deneyimleri“]

1988 – 1992:   Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları H.
1993 – 1996:   Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Zorunlu Hizmet, Niğde Devlet H.
1997 – 2001:   Ankara Gazi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
2001 – 2006:   GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Yardımcı Doçent
2006 – 2011:   GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Doçent
2011-  …….. :  GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Profesör

[/ppmtoggle]

[ppmtoggle title=”Üye Olduğu Dernekler“]

+ Uluslararası Kadın Hastalıkları ve Jinekoloji Ultrasonografi Derneği
+ Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Derneği
+ Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
+ Ankara Jinekoloji Derneği
+ Obstetrik ve jinekolojik Ultrasonografi Derneği,
+ Aile Planlaması ve Kontrasepsiyon Derneği
+ Jinekolojik Endoskopi Derneği
+ Avrupa Kontrasepsiyon Derneği (European Contraception Society)
+ Ankara Jinokoloji Derneği
+ Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği
+ Perinatoloji Uzmanları Derneği
+ Avrupa Perinatoloji Uzmanları Derneği

[/ppmtoggle]

[ppmtoggle title=”Kongreler & Seminerler”]

+ 10.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi’ GUCH ve gebelik’ 04-07 mayıs 2011, Tuğcan Otel, Gazianatep

+ 7. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre’sine”, Gebelikte ultrasonografi, 22 – 25 Nisan 2011, Rixos Hotel Ankara

+ 7. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre’sine” Gebelikte immünolojik tarama testleri’, 22 – 25 Nisan 2011, Rixos Hotel Ankara

+ Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Anadolu Çalışma Grubu Toplantıları,’Erken doğum eylemi: Enfeksiyonun rolü’, 08 Nisan .04.2011, Rize Tıp fakültesi, Rize

+ Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve perinatoloji derneği, Perinatal Tıp Çalışma Grubu,’Çevresel teratojenlerin fetusa etkileri’ 23 Mart 2011, Ankara Atatürk Hastanesi, Ankara

+ Ankara jinekoloji derneği aylık toplantı,’ Birinci trimesterde ultrasonografi’, 31 Mart 2011, Ankara

+ 10.Uludag jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, ’Fetal Toraks Patolojileri’, 03-06 mart 2011 Karinna Otel, Bursa

+ Ankara 3.Ürojinekoloji Kongresi,’ Nüks POP Nasıl Yönetilmeli?’, 4-6 şubat 2011, Swissotel, Ankara

+ 9.ulusal Tibbi genetik kongresi “Genetik Ve Kadın Doğum Uzmanları İçin Obstetride Önemli Konular”:01-05 aralık 2010 Conrad, İstanbul

+ 7.obstetrik ve jinekolojide USG kongresi.’Vertebra anomalilerinin yakalanmasında incelikler’27-31 Ekim 2010 Harbiye Askeri Müze,İstanbul

+ 20 world kongress on ultrasound in obstetrics and gynecology, 10-14 October 2010, Prague,Czech Republic

+ 7.ulusal maternal fetal tıp kongresi,’ DS taramasında USG kullanımı:Ülkemizde durum’, 26-29 eylül,2010,Hilton otel,İstanbul

+ 9.World Congress in Fetal Medicine and the Eurofetus Meeting 20-24 June 2010

+ Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği,’Fetal Ekokardiyografi’, 5-9 Nisan 2010, Ankara

+ Türkiye Maternal-Fetal tıp ve perinatoloji derneği,Anadolu çalışma grubu Toplantıları,’Fetal Kalp Tarama Kursu, sol kalp hipoplazisi’. 28 mart 2010, Ankara

+ Hormonal Kontrasepsiyon Sempozyumu,’ Özel Durumlar ve Dönemlerde Kontrasepsiyon Postportum, Postabortif Laktasyon, Acil Kontrasepsiyon’ 01 Ekim 2010, 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van.

+ 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi DS Tarama Testleri: Ülkemizde durum ’18-23 mayıs 2010,Su sesi Otel,Antalya

+ 10.Yıl Mirena Forum, ‘Menoraji tedavisinde mirena kullanımı’, 9-11 nisan 2010 Sapanca

+ Hormonal Kontrasepsiyon Sempozyumu’ Hormon içeren RİA’lar: Mirena’ 19 Mart 2010,Etlik Zübeyde Hanım Doğumevi

+ Maternal fetal tıp ve perinatoloji sempozyumu, Bugün neredeyiz?, 14.11.2009, GÜTF, Ankara

+ Eighth World Congress in Fetal Medicine 28 June-2 July 2009 Portorose, Slovenia

+ Ovulasyon Induksiyonu ve Overyan Rezervin Korunması. Gen-Art Kadın Sağlığı Tüp Bebek ve Üreme Biyoteknolojisi Merkezi 20 Mart 2009

+ IV.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 21-24 Ekim 2009 İstanbul

+ 7.Ulusal Jinekoloi ve Obstetri Kongresi,14-19 Mayıs 2009 Girne KKTC

+ Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6.Ulusal Kongresi, 29 Ekim-02 Kasım 2008 Antalya

+ 6.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi 6-9 Kasım 2008

+ 10th ESC Congress-30 April to 3 May 2008

+ 6.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi,14-19 Mayıs 2008 Antalya

+ 6.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi kapsamında düzenlenen (Temel Obstetrik Doppler Kursu) 14-19 Mayıs 2008 Antalya

+ 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 19-22 Nisan 2007 Ankara

+ 11.Ulusal Perinatoloji Kongresi,26-29 Nisan 2007 Antalya

+ 8th World Congress of Prenatal Medicine –September 9-13.2007 Florance(Italy)

+ XVIII FIGO World Gynocological and Obstetrics Society of Malaysia 5th-10th November 2006

+ XXIV.Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi 14-16 Haziran 2006 İstanbul

+ 9th congress of the European Society of Contraception. May 3-6, 2006-İstanbul, Turkey

+ 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Temel Ultrasonogarfi Kursu, Antalya, 16-21 Mayıs 2006

+ 7th European Congress on Menopause, June 4-5, 2006-İstanbul, Turkey.

+ 2. TİVAK Ulusal üreme endokrinolojisi ve infertilite kongresi, 7-10 Eylül, 2006, Antalya

+ XII.İnfertilite ve Üreme Kongresi 10-12 Kasım 2006 Ankara

+ 11.World congress on the menopouse, Bounes Aires,Argentina October 18-22,2005

+ 13th World congres on in vitro fertilizasyon, Assisted reproduction & Genetics, May 26-29,2005, İstanbul,Turkey

+ VI.International Congress of Turkish-German Gynecological Association, 18-22 Mayıs 2005, Antalya, Turkey

+ Fetal Tıp; Prenatal Tanı 2005, 30 Nisan-2 Mayıs, 2005,Antalya.

+ IV.Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, 22-24 Kasım, Askeri Müze Kültür Sitesi/İstanbul, 2004.

+ IX.Tivak & Türk Fransız Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi, 1-3 Ekim 2004, Ankara.

+ IV.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan, 2005,Ankara.

+ I.International Congress Reproductive Medi., 22-25 Eylül 2004, İstanbul.

+ 6. National and 3.International Congress on Menopause and Osteoporosis,19-23 May 2004, Antalya.

Free Standing Symposium; Emerging Issues in Osteoporosis Management, 25-26 April 2003, Vienna, Austria.

+ 6. European Congress on Menopause, 24-28 May 2003, Bucharest, Romania.

+ 4.OB/GYN Ultrasound ‘Masters of the Big Apple’ 7-9 November, 2004, New York, NY, ABD.

+ 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 20-25 Nisan 2004, Antalya.

+ Fetal Tıp; Prenatal Tanı, 17-19 Nisan 2003, Antalya.

+ TSRM;1.İnternational Reproductive medicine,20-25 eylül,2004

+ II. Reproductive Medicine, Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, 16-20 Mayıs 2003, Antalya.

+ 3. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2003, Ankara.

+ Ankara Güven Hastanesi Yardımla Üreme Teknikleri; Tüp Bebek günleri II. 05.04.2003, Ankara.

+ Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji, The Annual Meeting of “The Society of Maternal Fetal Medicine ve Perinatology”17-20 Nisan 2002, İstanbul.

+ II. Ulusal IVF Sempozyumu, GATA, 24-27 Nisan 2002, Ankara.

+ The 3. Ultrasound Congress in Obstetrics and Gyencology, 19-22 Mayıs 2002, Antalya.

+ Jan Donald Inter-University School of Medicine Ultrasound Diploma, 31.Advanced Course on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 19-20 Mayıs, 2002, Antalya.

+ Advanced Course In Fetal Medicine, 1-5 Temmuz 2002, Kalamata, Greece.

+ I. Kadın Ürolojisi Kursu, 24-25 Eylül 2002, Ankara.

+ 3. Mirena Helsinki Symposium, 20 Eylül 2002, Helsinki.

+ II. World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries ve VIII.Ulusal Peinatoloji Kongresi, 1-5 Ekim 2002, Antalya.

+ First Trimester Pregnancy Screening and Diagnosis, 1 Ekim 2002, Antalya.

+ II. Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu, 12-14 Aralık 2002, İstanbul.

+ Tivak 2001 IX. İnfertilite ve Üreme Kongresi, 27-29 Ekim 2001, Ankara.

+ I. Uluslararası ve II.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2001, Ankara.

+ I. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi, 29-31 Mart 2001, Ankara.

+ Uygulamalı Endoskopik Cerrahi Kursları ‘Jinekoloji’, 17-19 kasım 2000, Ankara.

+ II. Mezuniyet Sonrası Ürojinekoloji Kursu, 23-24 Eylül 2000, Ankara.

+ I. International Congress on The Menopause and The 4. National Congress, 17-21 May 2000, Antalya.

+ III. Cinsel Sorunlar ve Tedavileri Kongresi, 26-28 Kasım 1999, İstanbul.

+ 7. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide 7.Temel Tanı ve Tedavi Kursu, 29-31 Ekim 1999, Ankara

+ Türk Alman Jinekoloji Derneği 3.Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 19-23 Mayıs 1999,Antalya.

+ ‘Osteoporoz ve Tedavisi’ Konulu III.Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, 4 Aralık 1998, Ankara.

+ 6.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 11-15 Ekim 1998, Ankara.

+ Eshre Campus Workshop, Gynecologic Endoscopy ’98, Histeroscopy Course, 25 September 1998, Ankara.

Ovulation induction and Menopause 98 Congress, 20-24 May 1998, Antalya.

+ Kolposkopi ve Leep Workshop, 27 nisan 1998, Ankara.

+ 5.İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu, 31 Ekim-2 Kasım 1997, Ankara.

+ ACOG 45.Annual Clinical Meeting, 26-30 April 1997, Las Vegas, Nevada, USA.

+ 4.İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu 26-28 Ekim 1996, Ankara.

+ 3.İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu 26-29 Ekim 1995, Ankara.

+ Tanısal ve Operatif Laparoskopi Eğitimi,21-22 Ocak 1995, Ankara.

+ 2.Uluslararası 2.Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Kongresi, 15-18 Eylül 1994, Ankara.

+ I. İnfertilite, Diagnostik ve Operatif Laparoskopi, Histeroskopi, Laser Kursu ve Sempozyumu, 1-3 Kasım 1991, Ankara

+ 1.Mezuniyet sonrası Obstetrik ve Eğitim Kursu,27-29 Eylül 1989, Ankara.

+ Tiran-Atnavutluk Üreme Sağlığı Konferasında ‘Perinatolojide Doppler kullanımı’, 7-10 Aralık 2009 (konuşma hazırlandı,sunum olarak gönderildi)

+ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi:Maternal Tıp ve Perinatoloji Sempozyumu: Bugün Neredeyiz?”Detaylı USG Genetik USG.” (Sempozyum düzenleyicisi ve konuşmacı), 14.11.2009

+ IV.Ulusal Ürojineloji Kongresi ‘Alt üriner sistem ve pelvik taban fonksiyonel anatomisi’21-24 Ekim 2009 İstanbul

+ Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkarı ve Doğum Anabilim Dalı mezuniyet sonrası eğitim programı “IVF sonrası gebelikler.” 04.06.2009, Ankara

+ Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 2008-2009 Bilimsel Toplantılarında’ Abortus Nedeni Olarak İnfeksiyon Hastalıkları’, 27 mayıs 2009

+ 7.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi,‘Kromozal tarama testleri nedir? Kimlere Uygulanmalıdır? 14-19 Mayıs 2009 Girne KKTC

12.ulusal perinatoloji kongresi perinatoloji kongresi.”Erken doğumda enfeksiyon ve enflamasyon”. 23-26.04.2009, Calista Luxury Resort Antalya

+ Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. “Antenatal tarama testleri” 23-25 Nisan 2009 Ankara (Kongre düzenleme ve konuşmacı)

+ Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Ürojinekoloji günleri-1 5-6 Şubat 2009 ‘Vaginal rekonstrüksiyonda konvansiyonel cerrahi’

+ 9.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi.”Kadınlarda orgazm fizyoloji ve patofizyolojisi.” 15-18 Ocak 2009

+ Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Toplantısı; “Uzun Etkli Kontrasepsiyon” 02.01.2009 Ankara

+ Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji derneği, 6.Ulusal Kongresi ‘Temel fetal kalp taraması niçin yapılmalı?’ 29 Ekim-2 Kasım 2008 Antalya

+ 6.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi ‘Doppler uygulamalarının güvenliği (safety)’ 14-19 Mayıs 2008 Antalya

+ 6.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, ‘Down sendromu taraması için öneriler: Teorikte, Pratikte nasıl?’ 14-19 Mayıs 2008 Antalya

+ 6.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi.” İkinci Trimester Gebelik Kayıpları.” 14-19 Mayıs 2008 Antalya

+ 6.Obstetrik ve jinekolojik Ultrasonografi kongresi.”06-09 kasım 2008 Mirage Park Resort Otel Kemer-Antalya

+ Çocuk İstismarını Önleme Sempozyumu.”kadın doğum uzmanı gözüyle çocuğun cinsel istismarı.”08-10 mayıs 2008, Ankara.

+ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Perinataolji Sempozyumu, “Anöploidi Taramasında Birinci Trimester Sonografik Belirteçler.” 14.06.2008 Ankara

+ 3.ZTB-Etlik Ürojinekoloji Günleri ‘Üriner İnkontinans tedavisine genel bakış’. 8-9 Şubat 2008, Ankara

+ Atatürk Hastanesi mezuniyet sonrası eğitim toplantısı.” YÜT-Epigenetik etkiler, subat 2007, Ankara

+ Yüksek ihtisas hastanesi eğitim toplantısı.” Genital kanserlerde tarama.”07.03.2007, Ankara

+ Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Ulusal Eğitim sempozyumu ‘İkinci trimester tarama testleri’ 25-29 Ekim 2007

+ Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Ulusal Eğitim sempozyumu ‘Pasenta, kordon, amniyon sıvısı’ 25-29 Ekim 2007

+ 5.uluslararası ve üreme sağlığı ve aile planlaması kongresi.”LNG-IUS kontraseptif dışı kullanımı.”19-22 nisan Swıss Otel 2007,Ankara (Kongre düzenleme ve konuşmacı)

+ XII.Tivak Üreme Tıbbi İnfertilite Kongresi ‘İUGR da klinik yaklaşım’ 10-12 Kasım 2006 Ankara

+ 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. “ çocukluk döneminden ergenlik dönemine kadar olan evrede kullanılan valproik asit ve okskarbamazepin’in ovaryumda follikül gelişimine etkilerinin incelenmesi”, 16-21 Mayıs 2006,Antalya

+ 5.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, ‘Usg uygulanan fetal rat akciğer dokularında SOD aktivitesi ve lipid peroksidasyonu’ 16-21 Mayıs 2006,Antalya

+ 5.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, “ART’ güvenliği, epigenetik etkiler”, 16-21 Mayıs 2006,Antalya

+ XXIV. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi “IVF ve obstetrik komplikasyonlar kongresi”, “Erken doğum tehdidinde Akciğer maturasyonu tanı ve tedavisi.” 14-16 Haziran 2006,İstanbul

+ Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Toplantısı; “Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara yaklaşım”.31 Mayıs 2006, Ankara

+ IV. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. “Invitro fertilizasyon sonrası gebeliklerin izlemi”. 20-23 Nisan,2005, Ankara(Kongre düzenleme ve konuşmacı)

+ 2-IV. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, “Peri ve Postmenapozal Yıllarda Kadın Cinselliğini Etkileyen Faktörler”. 20-23 Nisan,2005, Ankara

+ “Normal Ve Iugr İle Komplike Olan Gebeliklerde Maternal- Umbilikal Kord Ve Plasental Dokuda Antioksidan Enzim Aktivitesi Ve Lipid Peroksidasyonu” 25 nisan 2004,Antalya

+ 3.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. 20-23 Nisan, 2003, Ankara(Kongre düzenleme)

+ T.C. New York Türk Evin’de “Kadın Sağlığı, Problemleri ve Çözümleri” hakkında seminer. 13 Aralık 2003

+ 11.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi Tarama testlerine objektif bakış, Antalya, 17.05.2013

+ Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi, Gebelikte Bulantı ve Kusma Nedeni ve Tedavisi, Hilton, Ankara 09.05.2013

+ 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi,Tarama testlerinin geleceği, Antalya, 20.05.2012

+ MFT ve perinatoloji kongresi, Tarama testlerine objektif bakış, Askeri müze İstanbul, 14 10 2012

+ MFT ve perinatoloji kongresi, Gebelikte Demir Desteği Gerekli midir?, Askeri müze İstanbul, 14 10 2012

Gazi üniversitesi Kadın hastalıkarı ve doğum mezuniyet sonrası eğitim programı: Panel: Tekrarlayan Gebelik Kayıpları, Mart 2012

+ 8.Ulusal maternal fetal tıp kongresi,’ DS taramasına objectif bakış ’, 26-29 eylül,2010,Hilton otel,İstanbul

+ 9.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi,Gebelikte USG, Antalya, 20.05.2011

+ 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, DS taramasında USG kullanımı:Ülkemizde durum Antalya, 19.05.2010

………….

Östrojen Reseptörleri 2004

Östrojen ve DNA hasarları 2005

IVF sonrası gebelikler:epigenetik etkiler 2006

IUGR genetiği 2007

İmplantasyon genetiği 2008

Fetal iyiliğin değerlendirilmesi: Dopler USG 2008-2009

IUGR nedenleri ve yönetimi, 2008-2009

Anomali taraması, 2007-2008

Herediter trombofililer 2007-2008

YÜT sonrası epigenetik değişiklikler 2005-2006

Gebelikte enfeksiyonlar 2005-2006

Stres inkontinans uygun cerrahi seçimi,2003-2004

Östrojen ve DNA hasarları 2002-2003

İntrapartum değerlendirme 2009-2010

Doğum indüksiyonu 2009-2010

Plasenta ve eklerinin sorunları 2009-2010

Maternal fizyoloji asistan dersi 2009-2009

Prenatal tanı ve fetal tedavi 2008-2009

AS anormallikleri 2008-2009

[/ppmtoggle]

[ppmtoggle title=”Ödüller”]

1-  7.Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi,14-19 mayıs,2009,Girne,KKTC 3.sözlü bildiri dalında 3.lük ödülü:Açıklanamayan infertilite olgularında endometriyumda imprint genlerin ekspresyonu’ Korucuoğlu Ü, Biri A, Konaç E, Alp E, Önen İ, İlhan M, Türkyılmaz E, Erdem A, Erdem M, Menevşe S.

2-   Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi,Uludağ,17-21 Ocak 2007.En iyi 4.poster ödülü: “Umbilikal kord Kolizasyon Indeksi ve gebelik sonuçlarının değerlendirilmesi.” Aydan Biri, Ercan Yılmaz, Ümit Korucuoğlu, Güven Günaydın, Bülent Tıraş

3-   5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs 2006. En iyi bildiri-ikincilik ödülü: “USG uygulanan fetal rat akciğer dokularında SOD aktivitesi ve lipid peroksidasyonu.” Aydan Biri, Ümit Korucuoğlu, Figen Babacan, Nilhan Nurlu, Mustafa Kavutçu.2’lik ödülü

4-   5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs 2006. En iyi bildiri-altıncılık ödülü: Çocukluk döneminden ergenlik dönemine kadar olan evrede kullanılan valproik asit ve okskarbamazepinin ovaryumda folikül gelişimine etkilerinin incelenmesi. Aydan Biri, Ümit Korucuoğlu, Ali Cansu, Seren Gülşen Giray, Ayşe Serdaroğlu, Deniz Erdoğan.6’lık ödülü

5-   Biri, A., B.Ciftci, A.Erkan, M.A. Ergün, A.Yılmaz, B.Tıraş, H.Güner ve R.Yalcın,“The Associatıon Of Raloxifene Treatment With Estrogen Receptor Gene Polymorphism,” VI.International Congress of the Turkish –German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 18-22 May 2005. Türkiye, Sözel bildiri 1.’ lik ödülü.

6-   Biri A., Öztürk S., M.B.Tıraş. Impaired enzymatic antioksidant defense in uterine myoma tissues. 4.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi. 20-25 Nisan 2004, Antalya, Sözel bildiri 2.’ lik ödülü.

7-   Yılmaz M., Biri A., Karakoç A., Törüner F., Bingöl B., Çakır N., Tıraş M.B.,Ayvaz G., Arslan M., Akçin Ü. Obez ve obez olmayan PCOS hastalarında roziglitazone ve metforminin insülin rezistansı ve serum androjen seviyeleri üzerindeki etkileri. 4.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi. 20-25 Nisan 2004, Antalya, Sözel Bildiri 4.’lük ödülü.

8-   Biri A., Öztük J., Maral I. Maternal deaths occured in hospitals in Ankara between 1997-2000. I. International and II. National Congress on Reproductive Health and Family Planning, 20-23 April 2001, Talya Hotel, Antalya, Turkey. Poster sunumu İlk on ödülü.

9-   Bozdayı G., Biri A., Rota S. Rapid diagnosis and typing of human papillomavirus from genital biopsy specimens by PCR in microbiology laboratories. The World of Microbes, XI.International Congress of Virology, 27 Temmuz – 1 Agustos 2002, Paris, Fransa. “ Dünya Viroloji Kongresine gönderilen poster sunumumuza düzenleme kurulu tarafından burs (yol ve katılım ücreti) verilmiştir.”

10-   Gazi üniversitesi rektörlüğü SCI’ye kaynak teşkil eden dergilerde 2002-2005-2006-2007-2008 yılında yayınlanan makaleler nedeniyle Üniversitesi Tıp fakültesi ve Rektörlüğü yayın ödülleri

[/ppmtoggle]

[ppmtoggle title=” Projeler”]

1-  Gölbaşı bölgesinde 15 yaş üzeri kadınlarda herpes simplex-II,human papılloma virus ve chlamidya Trochomatis seroprevalansı,Gazi üniversitesi Araştırma projesi,BAP-22,Proje Yöneticisi,2002 (1 puan)

2-  Douglasdan alınan örneklerden Chlamidya Trochomatisin polimeraz zincir reaksiyonu ile tanısı, Gazi üniversitesi Araştırma projesi,BAP-26,ProjeYöneticisi,2002 (1 puan)

3-  Menorajili Türk Kadınlarında Von Willibrand Hastalığının sıklığı, Gazi üniversitesi Araştırma projesi,BAP-121,Proje Yöneticisi,2002

4-  Human papilloma virusun tanısında servikovajinal lavaj ve servikal sürüntü olarak alınan örneklerin polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile karşılaştrırlması, Gazi üniversitesi Araştırma projesi,BAP-03,Yardımcı Araştırmacı,2002 (1 puan)

5-  Konjenital enfeksiyon enfeksiyona neden olan DNA virüslerinin(CMV,HSV II,HPV 16-18,Parvovirus B 19) perinatal tanısı ve enfekte bebeklerin izlenmesi, Gazi üniversitesi Araştırma projesi,BAP-09,Yardımcı Araştırmacı,2002 (1 puan)

6-  Gebelik öncesi ve gebelik süresince HSV 2 IgM ve IgG antikoru pozitif kadınlarda kesin tanı amacıyla PCR ile etkenin DNA’sının gösterilmesi; Gazi üniversitesi Araştırma projesi,BAP-01,Yardımcı Araştırmacı,2002 (1 puan)

7-  Açıklanamayan erkek infertlitesinde HPV genotiplerinin ve AAV DNA’sının Real time PCR ve DNA dizi analizi yöntemleri kullanılarak araştırılması; Gazi üniversitesi Araştırma projesi,BAP-107, Yardımcı Araştırmacı,2003

8-  Endometriyozis tanısında Ca 19-9 ve Ca 125’in yararlılık açısından karşılaştırılması,
Gazi üniversitesi Araştırma projesi,BAP-42,Yardımcı Araştırmacı,2003

9-  Hormon Replasman Tedavisinin yaratabileceği oksidatif DNA hasarının perifereal lenfositlerde araştrılması, Gazi üniversitesi Araştırma projesi,BAP-41,Proje Yöneticisi,2003

10-  Fetal kromozomal ve yapısal anomalilerde viral etkenlerin (HSV ,CMV, HPV,RSV,Parvovirus B19)rolünün araştırılması, Gazi üniversitesi Araştırma projesi,BAP-101,Proje Yöneticisi,2004

11-  Büyüme ve gelişme geriliği olan gebelerde kord kanında büyüme faktör düzeyleri ve ilişkisi, Gazi üniversitesi Araştırma projesi,BAP-08, Proje Yöneticisi,2004

12-  Açıklanamayan infertilite, tekrarlayan gebelik kayıpları ve IVF’de implantasyon başarısızlığı olan olgularda endometriyumdaki imprint genlerin ekspresyonu, Gazi üniversitesi Araştırma projesi,BAP-65, Proje Yöneticisi,2005

13-  Karyotipi “46,XX” olarak belirlenen spontan abort materyallerinde, anne hücre kontaminasyonunun moleküler teknikler kullanılarak ayırımı, Gazi üniversitesi Araştırma projesi,BAP-22, Yardımcı Araştırmacı,2005

14-  Tanısal amaçlı USG ve Doppler uygulamasının fetal antioksidan enzimler üzerine etkileri, Gazi üniversitesi Araştırma projesi,BAP, Yardımcı Araştırmacı,2004

[/ppmtoggle]

[ppmtoggle title=”Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler”]

   Turkyilmaz E, Guner H, Erdem M, Erdem A, Biri AA, Konac E, Alp E, Onen HI, Menevse S. NLF2 gene expression in the endometrium of patients with implantation failure after IVF treatment. Gene. 2012 Oct 15;508(1):140-3. doi: 10.1016/j.gene.2012.07.031. Epub 2012 Aug 3. PubMed PMID: 22885067.

*    Babür C, Ozcan G, Cebi DU, Pervane B, Ozdemir B, Yücel A, Biri AA, Babür C. Gingival crevicular fluid levels of osteoprotegerin (OPG) in premenopausal and postmenopausal women with or without chronic periodontitis. J Dent. 2012 May;40(5):364-71. doi: 10.1016/j.jdent.2012.01.013. Epub 2012 Feb 2. PubMed PMID:22326720.

*    Turan O, Hirfanoğlu IM, Beken S, Biri A, Efetürk T, Atalay Y. Prenatally detected congenital cystic adenomatoid malformation and postnatally diagnosed trisomy 13: case report and review of the literature. Turk J Pediatr. 2011 May-Jun;53(3):337-41. Review. PubMed PMID: 21980820.

*    Günaydın B, Nas T, Biri A, Koc E, McCusker K. Spinal anestezi etkili sezaryan doğumlarda anneden sağlanan ek oksijenin yeni doğan bebeklerdeki etkileri. J Anesth. 20 Mart 2011 PubMed PMID: 21424588

*    Dinc B, Bozdayı G, Biri A, Kalkancı A, Doğan B, Bozkurt N, Rota S. Cytomegalo virüsünün meloküler tanısı, Herpes Simplex virüsü 2, İnsan papilloma virüsü 16-18 Türkiye’deki doğumlarda. Braz J Infect Dis. Aralık 2010;14(6):569-74

*    Dinc B, Rota S, Onan A, Bozdayı G, Taskıran C, Biri A, Güner H. İnsan papilloma virüsünün yaygınlığı (HPV) ve HPV-16 Boyun patolojisi olan hastalarda gerçek zamanlı PCR genotiplemesi. Braz J Infect Dis. 2010 Ocak-Şubat ;14(1):1923.

*    Karaoguz MY, Percin EF, Pala E, Biri AA, Korucuoglu U. SRY Annelik hormonlarından gizlenmiş gen amplifikasyonları ve genotiplemelerin kendiliğinden gelişen karyotyped düşüklerde açığa çıkması 46,XX. Genet Couns. 2010;21(1):9-17

*    Korucuoglu U, Biri A, Konac E, Alp E, Onen H.I, Ilhan M.N, Turkyılmaz E, Erdem A, Erdem M, Menevse S. “Endometrium vakalarındaki IGF2 ve H19 genlerinin açıklanamayan kısırlık durumu.” Avrupa yazılı basını: Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üreme Biyolojisi 12.07.2009

*    Konac E, Alp E, Onen H.I, Korucoglu U, Biri A, Menevse S. “Matriks metalloproteinases’in endometriyal mRNA ekspresyonu, doku inhibitörleri ve hücre bağlılığında moleküllerinin andimplantation yetmezliği olan hastalardaki açıklanamayan kısırlık durumu. Makale/4428 28 Temmuz 2009

*    Bingöl B, Gunenc Z, Yılmaz M, Biri A, Tıras B, Guner H. Hormon yenileme terapisinin glikoz ve lipid profilleri üzerindeki etkileri ve menopoz sonrası kadınlarda kardiyovasküler risk parametreleri.” Arcg Gynecol Obstet DOI 10.1007/s00404-009-4469,11 Temmuz 2009

*    Biri A, Korucuoglu U, Ozcan P, Aksakal N, Turan O, Hımmetoglu O. “Maternal ve perinatal sonuçlarda farklı derecelerdeki glikoz müsamahasızlığının etkileri.” Maternal ve Neonatal Tıp Dergisi 22,6:473-478, Haziran 2009

*    Tanrikulu F, Korucuoglu U, Efeturk T, Yıldırım F. D, Biri A. “Tekrarlayan Septo-Optik Displazi’siye Omfalosel’in eşlik etme durumu: Bir Vaka Raporu.” Fetal Diagn Ther, 25:119-122, 2009

*    Maral I, Biri A, Korucuoglu U, Bakar C, Cırak M, Bumin M.A. “Herpes simplex virüsünün Seroprevalansı tür 2 ve Chlamydia trachomatis.” 280:739-743, 2009

*    Bozkurt N, Erdem M, Yılmaz E, Erdem A, Biri A, Kubatova A, Bozkurt M. Türkiye’deki menopoz öncesi kadınların homocyteine’le ilişkisi ve B12 ve folik asitle birlikte kemik mineralinin femur ve lumbar omurgadaki yoğunluğu.” Arch Gynecol Obstet, 280:381-387,2009

*    Ozgul N, Cil A.P, Bozdayı G, Usubutun A, Bulbul D, Rota S, Kose F, Biri A, Haberal A.”Karakteristik boyama p16INK4a: İnsan papilloma virüsü pozitifliğinde herhangi bir lezyon derecelenmesi veya yüksek risk söz konusu mudur?” J. Obstet. Gynaecol.Res.Vol.34,No:5:865-871, Ekim 2008

*    Bildik F, Demircan A, Keles A, Pamukcu G, Biri A, Bildik E. “Heteropotik gebelikte akut sol göğüs ağrısı.” Acil Tıp Dergisi Amerika Baskısı 26,835.el835.e2,2008

*   Biri A, Korucuoglu U, Ilhan M.N, Ciftci B, Bozkurt N, Guner H. “Menopoz sonrası kadınlarda seksüel fonksiyonun evrimi ve raloksifen tedavi sonrası yaşam kalitesi.” Arch Gynecol Obstet, 279;505-509, 2009

*    Korucuoglu U, Erdem M, Pala E, Yirmibes Karagoz M, Erdem A, Biri A. “Kendiliğinden oluşan düşüklerde çifte aneuploidy: İki Vaka Rapor ve Literatür Analizi”. Fetal Diagn Ther 24:106-110,2008

*    Fidan I, Bozdayı G, Rota S, Biri A, Gurelik F.C, Yuksel S, Imir T. “Cervical insan papilloma virüsü ile infeksiyon ve apoptoz arasındaki ilişki.” Clin Invest Med. Vol 31, No 3, Haziran 2008

*    Cansu A, Giray S.G, Serdaroglu A, Erdogan D, Coskun Z.K, Korucuoglu, Biri A. Valproate ve oxcarbazepine’in farelerin yumurtalıkları üzerinde yapılan kronik tedavi.” Epilepsia,49,7;1192-1201,2008

*    Biri A, Korucuoglu U, Zumrutbas N, Tiras B, Guner H. “Damar içi leiomyomatosis tedavi ve aromatase inhibitor terapisi.” Uluslararası Kadın Hastalıkları ve Doğum Dergisi, 2008

*    Korucuoglu U, Biri A, Turkyılmaz E, Yıldırım F.D, Ilhan M, Hirfanoglu I.M, Atalay Y. “Hamilelik sırasında glisemik seviyesi ve glikoz yükleme testi ve maternal, perinmatal sonuçlarla ilişkisi.” Diyabet Araştırmaları ve Klinik Pratik 80,69-74,2008

*    Biri A, Korcuoglu U, Ilhan M, Bingol B, Yılmaz E, Biri H. “Türk kadınının cinsel sağlık üzerindeki bilgi seviyesi ve davranış şekli.” Science Direct Maturitas 58,236-240,2007

*   Maral I, Durukan E, Albayrak S, Oztimur N, Biri A, Bumin M.A. “ Türkiye’de Kürtaj yasası düzenlemesinden öncesi ve sonrası.” Doğum Kontrolü ve Üreme Avrupa Yayını, Ekim 12,3:279-288,2007

*    Cabuk D, Sayın A, Derinoz O, Biri A. “Gebelik süresinde manik dönemin tedavisinde quetiapine kullanımı.” Arch Women Ment Health, 10:235-236,2007

*    Biri A, Bozkurt N, Turp A, Kavutcu M, Himmetoğlu Ö, Durak I. “Oxidative stresin etkileri.” Gynecol Obstet Invest, 64:187-192,2007

*    Konac E, Onen H.I, Metındır J, Alp E, Biri A, Ekmekci A. “-460C/T ve 936 C/T arasındaki birleşme eksikliği. Endothelial Growth Factor ve Angiopoietin-2 Exon 4 G/A Polimorfizm ve yumurtalık, boyun, endometriyal kanserler.” DNA ve Hücre Biyolojisi, Volume 26, No 7,2007

*    Kurdoglu M., M. Erdem, Z Kurdoglu, A Biri, H. Tatlı, A. Erdem “İntrakraniyal kanama ve hidrop. Thrombocytosis’li anne fetüsü: Olası patogenetik faktörler ve terapi.” Cenin tanısı ve terapi. 22:343-347,2007

*    Konac E, Onen HI, Metindir J, Alp E, Biri A, Ekmekci A. “Hypoxia-inducible arasındaki bağın araştırılması faktör-1 alfa gen polimorfizmleri ve yumurtalık, boyun ve endometriyal kanserler.” Canser Detect Prev. 31,2:102-9,2007

*    Güler İ., A. Erdem, A. Biri, G. Günaydın, E. Yılmaz, M. Erdem ve M.Y. Karaoğuz “Fetal kromozomal ve gastroşizis: bir vaka raporu” Fetal Tanı ve Terapi, 22:274-276.2007

*    Biri A, Bozkurt N, Gunaydın G, Korucuoglu U, Durak I, Kavutcu M. “Antioksidan enzim aktiviteleri ve lipid peroksidasyonunu.” Int J Gynaecol Obstet. 96(3):196-197,2007

*    Biri A, Yurtcu E, Ciftci B, Korucuoglu U, Ilhan MN, Ergun MA, Gursoy R, Biberoglu K. “Raloksifen apoptozisin tedavisi uygulanan menopoz sonrası kadın.

*    Bozkurt N., Ü Korucuoglu Ü, F.N Asakal, A. Biri, B. Çiftci, I Maral, B. Tıraş “ Türkiye’deki ergenlerin beklenmeyen gebeliklerle ilgili tutum ve davranışları. Pediatrik ve ergenlik jinekolojisi yayını 19:391-395,2006

*     Aydogan S., Al FD, Eren A, Kalkancı A, Kuştimur S, Biri A., Polimeraz zincir reaksiyonu. Türkiye Parazitol Dergisi 2005;29(2):80-84

*    Biri A., MD, M. Kurdoglu, MD, Z. Kurdoglu, S. Gultekin ve T Gunsel, “Karın ağrısından kaynaklı spontan intramyometrial hematom. Pediatric Emer Care 22,9,2006

*    Karaoguz M., F Bal, T Yakut, N. Ö. Erçelen, M. A. Ergun, A. B. Gökçen, A. Biri, Y. Kimya, B. Urman, M. Gültomruk, U Egeli, S. Menevşe. “Amniyosentez materyallerin sitogenetik sonucu: anormal karyotip insidansı.” Genetik Danışmanlık, Vol 17,2,69-80,2006

*    Karaoguz M., A. Biri, E. Pala, D. Kan, A. Poyraz, M. Kurdoglu, F. Perçin “Kısmi kopyası 1 q: prenatal ve postmortem klinik ve sitogenetik evrimler” Genetik Danışmanlık, Vol 17,2,47-54,2006

*    Biri A, Ü Korucuoglu, A. Turp, M. Karaoguz, Ö. Himmetoglu, S. Balcı, “Antenatal ile yeni bir sendrom teşhisi, hiatal hernia ve ekstremite agenezi: vaka raporu.” Genetik Danışmanlık, Vol 17,2,13-17,2006

*    Korucuoglu Ü., B. Ciftci, Ö. Gülbahar, A. Biri, T. Nas, R. Gursoy ve A. Arıcıoglu, “Raloksifen kullanan kadınlarda protein oksidasyonunun değerlendirilmesi” Moleküler ve Hücresel Biyokimya, 2006

*    Kacmaz B., Ö. Cakır, A. Aksoy, A. Biri, “Hızlı idrar tarama testi ile gebelik süresinde asemptomatik bakteri saptanması” Japon Yazılı Basını – Bulaşıcı Hastalıklar, 59-4, 2006

*    Karagoz İ., A. Biri, F. Babacan ve M. Kavutcu, Fareler üzerinde yapılan ultrason testleri, evrim ve biyolojik etkileri.” Moleküler ve Hücresel Biyokimya, 11010-006-9262, 2006

*    Biri A., M. Kavutcu, N. Bozkurt, E. Devrim, N. Durlu ve İ. Durak, “Serbest radikal süpürücü enzim aktiviteleri incelenmesi ve düşük yapan insanın plasenta dokusu” Jinekolojik inceleme, 13,384-388, 2006

*    Bozkurt N., E. Yılmaz, A Biri, Z. Taner ve Ö. Himmetoğlu, “Gestasyonel diyabetin ortalama trombosit hacmi.” J Thromb Thrombolysis 22,51-54,2006

*    Biri A, E. Durukan, I. Maral, Ü Korucuoglu, H. Biri, B. Tıraş, M. A. Bumin, “Türkiye’deki kadınlarda stres sıklığı.” Int Urogynecol J 00192-006-0074-1,2006

*    Konac E, H. İ. Önen, J. Metindir, E . Almanyalar, A. Biri ve A. Ekmekci “Vasküler endotelyal büyüme faktörü -634G>C polimorfizmi ve yumurtalık, boyun ve endomerial kanserleri.” Korean J. Genetics, 28,2,2006

*    Ergun M. A., M. Y. Karaoguz, A. Biri, E. Pala, M. Kuskucu “Doğum öncesi erken teşhis vakalarında nicel fluoresent kullanımı 69,XXY J. Genetics Kore Yayını 28,1,7-74,2006

*    Yılmaz M., A. Biri, A. Karakoc, F. Törüner, B. Bingöl, N. Çakır, M.B. Tıraş, G. Ayvaz, M. Arslan “Rosiglitazon ve metforminin, insülin direnci ve serum androjen seviyesinde obez ve zayıf PCOS hastalarındaki etkisi” Endokrinolojik Soruşturma Bülteni 7,44:15-0400,

*    Kalkancı A., G. Bozdayı, A. Biri, S. Kuştimur, “Salgılanan aspartly proteinaz zincir reaksiyonunun test dağılımı” Folia Micribiol 50(5), 409-413, 2005

*    Onan M.A., Ç. Taşkıran, G. Bozdayı, A. Biri, Ö. Erdem, A. Acar, G. Günaydın, S. Rota, Ö. Ataoglu, H. Güner “İnsan pappiloma’sının değerlendirmesi, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu” EJGO,26(6):632-5, 2005

*    Biri A, A. Onan, E. Devrim, F. Babacan, M. Kavutcu, I. Durak, “Annede ve kordon plazmada oksidant durumu.” Placenta 27,327-332, 2005

*    Yılmaz M, A. Biri, N. Bukan, A. Karakoc, B. Sancak, F. Törüner, H. Paşaoğlu “Obezite yaşayan ve yaşamayan hastalarda lipoprotein ve homosistein düzeyleri ve polikistik yumurtalık sendromu.” Jinekolojik Endokrinoloji, 20(5):258-63, 2005

*    Biri A., G Bozdayı, B. Çiftçi, B. Dinç, A. Yücel, S. Rota, “Amniotik sıvıda CMV bulunması ve gerçek zamanlı servikovajinal smear örneklerinde prenatal tanı testi” Arch Gynecol Obstet, 5,273,2006

*    Biri A., A.B. Turp, M. Kurdoglu, Ö. Himmetoglu, N. Tokgöz Ercan, “15 haftalık fetüste Diastometamyeli prenatal tanı” Fetal Tanı ve Terapi, 20:258-261, 2005

*    Özcaglı E., S. Sardas ve A. Biri, “Hormon replasman tedavisi alan menopoz sonrası kadınlarda DNA hasarı değerlendirmesi” Maturitas, 51, 280-285, 2005

*  Nas T., A. Biri, R. Gürsoy, K. Biberoglu, M. Öztaş “İzole edilmiş cutis verticis gyrata’nın prenatal ultrasonografik görünümü” Ultrasound Obstet Gynecol, 25,000-000, 2005

*   Biri A., Karaoğuz M. Y. , İnce G. D., Ergün M. A., Menevşe S., Bingöl B. “Trisomy 7 içeren ikili anoploidy ve Potter squence” Tıbbi Genetik Avrupa Bülteni, 48, 67-73, 2005

*   Okumus N., E. Onal, C. Turkyılmaz, A. Biri, I. Gönül, S. Unal, A. Poyraz, Y. Atalay “Prenatal dönemde tanı konmamış yeni doğanlarda Fraser sendromu nedeniyle resüsitasyon başarısızlığı” Resuscitation, 65, 221-223, 2005

*   Biri A., C. Bakar, I Maral, O. Karabacak, M. A. Bumin, “Türkiye’de 40 yaş sonrası menopozlu ve menopozsuz kadınlar: Tedavi seçenekleri ve sonuçları.” Maturitas, 50, 167-176, 2005

*   Hardalac F., A. Biri ve A. Sucak, “FFT uygulaması bulanık algoritmaya Umbilical Artery Doppler sinyalleri” Tıbbi Sistemler Bülteni, 42, 1277-1277-549-560, 2004

*   Biri A., E. Civelek, B. Karahalil ve S. Sardas, “Oral kontraseptif kullanan kadınlarda DNA hasarı değerlendirmesi” Mutation Research, 521, 113-119, 2002 58- Kayıgil Ö. ve A. Biri, “In situ vajinal duvar ve infast pubic suburetral stabilizasyon teknikleri: Yeni bir yöntem” J. Urol., 167,2481-2483, 2002

*   Dinc B, Bozdayi G, Biri A, Kalkanci A, Dogan B, Bozkurt N, Rota S. Molecular detection of cytomegalovirus, herpes simplex virus 2, human papillomavirus 16-18 in Turkish pregnants. Braz J Infect Dis. 2010 Nov-Dec;14(6):569-74. PubMed PMID: 21340297.

*   Dinc B, Rota S, Onan A, Bozdayi G, Taskiran C, Biri A, Güner H. Prevalence of human papillomavirus (HPV) and HPV-16 genotyping by real-time PCR in patients with several cervical pathologies. Braz J Infect Dis. 2010 Jan-Feb;14(1):19-23. PubMed PMID: 20428649.

*   Karaoguz MY, Percin EF, Pala E, Biri AA, Korucuoglu U. SRY gene amplifications and genotypings revealed the occurrence of the hidden maternal decidual cells in 46,XX karyotyped spontaneous abortions. Genet Couns. 2010;21(1):9-17. PubMed PMID: 20420024.

*   Korucuoglu U, Biri AA, Konac E, Alp E, Onen IH, Ilhan MN, Turkyilmaz E, Erdem A, Erdem M, Menevse S. Expression of the imprinted IGF2 and H19 genes in the endometrium of cases with unexplained infertility. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2010 Mar;149(1):77-81. doi: 10.1016/j.ejogrb.2009.12.007. Epub 2009 Dec 29. PubMed PMID: 20042264.

*   Konac E, Alp E, Onen HI, Korucuoglu U, Biri AA, Menevse S. Endometrial mRNA expression of matrix metalloproteinases, their tissue inhibitors and cell adhesion molecules in unexplained infertility and implantation failure patients. Reprod Biomed Online. 2009 Sep;19(3):391-7. PubMed PMID: 19778485.

*   Bingol B, Gunenc Z, Yilmaz M, Biri A, Tiras B, Güner H. Effects of hormone replacement therapy on glucose and lipid profiles and on cardiovascular risk parameters in postmenopausal women. Arch Gynecol Obstet. 2010 May;281(5):857-64. doi: 10.1007/s00404-009-1169-y. Epub 2009 Jul 11. PubMed PMID: 19593578.

*   Biri A, Korucuoglu U, Ozcan P, Aksakal N, Turan O, Himmetoglu O. Effect of different degrees of glucose intolerance on maternal and perinatal outcomes. J Matern Fetal Neonatal Med. 2009 Jun;22(6):473-8. doi: 10.1080/14767050802610344. PubMed PMID: 19479645.

*   Tanrikulu F, Korucuoglu U, Efeturk T, Yildirim FD, Biri A. Recurrent septo-optic dysplasia accompanied by omphalocele: a case report. Fetal Diagn Ther. 2009;25(1):119-22. doi: 10.1159/000207450. Epub 2009 Mar 6. PubMed PMID: 19270460.

*   Maral I, Biri A, Korucuoğlu U, Bakar C, Cirak M, Ali Bumin M. Seroprevalences of herpes simplex virus type 2 and Chlamydia trachomatis in Turkey. Arch Gynecol Obstet. 2009 Nov;280(5):739-43. doi: 10.1007/s00404-009-0998-z. Epub 2009 Feb 26. PubMed PMID: 19242702.

*   Bozkurt N, Erdem M, Yilmaz E, Erdem A, Biri A, Kubatova A, Bozkurt M. The of homocyteine, B12 and folic acid with the bone mineral density of the femur and lumbar spine in Turkish postmenopausal women. Arch Gynecol Obstet. 2009 Sep;280(3):381-7. doi: 10.1007/s00404-009-0936-0. Epub 2009 Jan 17. PubMed PMID: 19151987.

*   Ozgul N, Cil AP, Bozdayi G, Usubutun A, Bulbul D, Rota S, Kose MF, Biri A, Haberal A. Staining characteristics of p16INK4a: is there a correlation with lesion grade or high-risk human papilloma virus positivity? J Obstet Gynaecol Res. 2008 Oct;34(5):865-71. PubMed PMID: 18958930.

*   Bildik F, Demircan A, Keles A, Pamukcu G, Biri A, Bildik E. Heterotopic pregnancy presenting with acute left chest pain. Am J Emerg Med. 2008 Sep;26(7):835.e1-2. doi: 10.1016/j.ajem.2007.12.013. PubMed PMID: 18774052.

*   Biri A, Korucuoglu U, Ilhan MN, Ciftci B, Bozkurt N, Guner H. Evaluation of the sexual function and quality of life in raloxifene treated postmenopausal women. Arch Gynecol Obstet. 2009 Apr;279(4):505-9. doi: 10.1007/s00404-008-0752-y. Epub 2008 Aug 9. PubMed PMID: 18690468. 18:

*    Korucuoglu U, Erdem M, Pala E, Karaoguz MY, Erdem A, Biri A. Double aneuploidy in spontaneous miscarriages: two case reports and review of the literature. Fetal Diagn Ther. 2008;24(2):106-10. doi: 10.1159/000142138. Epub 2008 Jul 17. Review. PubMed PMID: 18648209.

*   Fidan I, Bozdayi G, Rota S, Biri A, Gurelik FC, Yuksel S, Imir T. The relationship between cervical human papillomavirus infection and apoptosis. Clin Invest Med. 2008;31(3):E168-75. PubMed PMID: 18544280.

*   Cansu A, Giray SG, Serdaroglu A, Erdogan D, Coskun ZK, Korucuoglu U, Biri AA. Effects of chronic treatment with valproate and oxcarbazepine on ovarian folliculogenesis in rats. Epilepsia. 2008 Jul;49(7):1192-201. doi: 10.1111/j.1528-1167.2008.01576.x. PubMed PMID: 18336558.

*   Biri A, Korucuoglu U, Zumrutbas N, Tiras B, Guner H. Intravenous leiomyomatosis treated with aromatase inhibitor therapy. Int J Gynaecol Obstet. 2008 Jun;101(3):299-300. doi: 10.1016/j.ijgo.2007.12.002. Epub 2008 Feb 20. PubMed PMID: 18280477.

*   Korucuoglu U, Biri A, Turkyilmaz E, Doga Yildirim F, Ilhan M, Hirfanoglu IM, Atalay Y. Glycemic levels with glucose loading test during pregnancy and its association with maternal and perinatal outcomes. Diabetes Res Clin Pract. 2008 Apr;80(1):69-74. Epub 2007 Dec 11. PubMed PMID: 18067985.

*   Biri A, Korucuoglu U, Ilhan M, Bingol B, Yilmaz E, Biri H. Turkish women’s level of knowledge on and attitude toward sexual health. Maturitas. 2007 Nov 20;58(3):236-40. Epub 2007 Oct 24. PubMed PMID: 17920792.

*   Maral I, Durukan E, Albyrak S, Oztimur N, Biri A, Bumin MA. Induced abortion frequency in Ankara, Turkey, before and after the legal regulation of induced abortion. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2007 Sep;12(3):279-88. PubMed PMID: 17763267.

*   Cabuk D, Sayin A, Derinöz O, Biri A. Quetiapine use for the treatment of manic episode during pregnancy. Arch Womens Ment Health. 2007;10(5):235-6. Epub 2007 Aug 6. PubMed PMID: 17676430.

*   Biri A, Bozkurt N, Turp A, Kavutcu M, Himmetoglu O, Durak I. Role of oxidative stress in intrauterine growth restriction. Gynecol Obstet Invest. 2007;64(4):187-92. Epub 2007 Jul 27. PubMed PMID: 17664879.

*   Konac E, Onen HI, Metindir J, Alp E, Biri AA, Ekmekci A. Lack of association between -460 C/T and 936 C/T of the vascular endothelial growth factor and angiopoietin-2 exon 4 G/A polymorphisms and ovarian, cervical, and endometrial cancers. DNA Cell Biol. 2007 Jul;26(7):453-63. PubMed PMID: 17630849.

*   Kurdoglu M, Erdem M, Kurdoglu Z, Biri A, Tatli H, Erdem A. Intracranial hemorrhage and hydrops in the fetus of a mother with thrombocytosis: implications for possible pathogenetic factors and therapy. Fetal Diagn Ther. 2007;22(5):343-7. Epub 2007 Jun 5. PubMed PMID: 17556821.

*   Konac E, Onen HI, Metindir J, Alp E, Biri AA, Ekmekci A. An investigation of relationships between hypoxia-inducible factor-1 alpha gene polymorphisms and ovarian, cervical and endometrial cancers. Cancer Detect Prev. 2007;31(2):102-9. Epub 2007 Apr 6. PubMed PMID: 17418979.

*   Guler I, Erdem A, Biri A, Gunaydin G, Yilmaz E, Erdem M, Karaoguz MY. Gastroschisis with fetal chromosomal abnormality: a case report. Fetal Diagn Ther. 2007;22(4):274-6. Epub 2007 Mar 16. PubMed PMID: 17369694.

*   Biri A, Bozkurt N, Gunaydin G, Korucuoglu U, Durak I, Kavutcu M. Antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation in preeclampsia. Int J Gynaecol Obstet. 2007 Mar;96(3):196-7. Epub 2007 Feb 12. PubMed PMID: 17296200.

*   Biri A, Yurtcu E, Ciftci B, Korucuoğlu U, Ilhan MN, Ergun MA, Gursoy R, Biberoglu K. Apoptosis in raloxifene-treated postmenopausal women. Cell Biol Int. 2007 Mar;31(3):289-92. Epub 2006 Nov 14. PubMed PMID: 17175181.

*   Bozkurt N, Korucuoğlu U, Aksakal FN, Biri A, Ciftçi B, Maral I, Tiraş B. Turkish adolescents’ knowledge on and attitude toward emergency contraception. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2006 Dec;19(6):391-5. PubMed PMID: 17174828.

*   Aydoğan S, Al FD, Eren A, Kalkanci A, Kuştımur S, Bırı A. [The use of the nested real-time polymerase chain reaction in the diagnosis of Toxoplasma gondii infections.]. Turkiye Parazitol Derg. 2005;29(2):80-4. Turkish. PubMed PMID: 17160830.

*   Biri A, Kurdoglu M, Kurdoglu Z, Gultekin S, Gursel T. Acute abdominal pain caused by a spontaneous intramyometrial hematoma in type III von Willebrand disease. Pediatr Emerg Care. 2006 Sep;22(9):650-2. PubMed PMID: 16983251.

*   Karaoguz MY, Bal F, Yakut T, Ercelen NO, Ergun MA, Gokcen AB, Biri AA, Kimya Y, Urman B, Gultomruk M, Egeli U, Menevse S. Cytogenetic results of amniocentesis materials: incidence of abnormal karyotypes in the Turkish collaborative study. Genet Couns. 2006;17(2):219-30. PubMed PMID: 16970041.

*   Karaoguz MY, Biri A, Pala E, Kan D, Poyraz A, Kurdoglu M, Percin EF. A case with mosaic partial duplication of 1q: prenatal and postmortem clinical and cytogenetic evaluations. Genet Couns. 2006;17(2):197-204. PubMed PMID: 16970038.

*   Biri A, Korucuoğlu U, Turp A, Karaoğuz M, Himmetoğlu O, Balci S. A new syndrome with prenatally diagnosed thoracoschisis, hiatal hernia and extremities’ agenesis: case report. Genet Couns. 2006;17(2):161-5. PubMed PMID: 16970033.

* Korucuoğlu U, Ciftçi B, Gülbahar O, Biri A, Nas T, Gürsoy R, Aricioğlu A. Assessment of protein oxidation in women using raloxifene. Mol Cell Biochem. 2006;290(1-2):97-101. Epub 2006 Aug 29. PubMed PMID: 16941230.

*   Kacmaz B, Cakir O, Aksoy A, Biri A. Evaluation of rapid urine screening tests to detect asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Jpn J Infect Dis. 2006 Aug;59(4):261-3. PubMed PMID: 16936347.

*   Karagöz I, Biri A, Babacan F, Kavutçu M. Evaluation of biological effects induced by diagnostic ultrasound in the rat foetal tissues. Mol Cell Biochem. 2007 Jan;294(1-2):217-24. Epub 2006 Jul 20. PubMed PMID: 16855790.

*   Biri A, Kavutcu M, Bozkurt N, Devrim E, Nurlu N, Durak I. Investigation of free radical scavenging enzyme activities and lipid peroxidation in human placental tissues with miscarriage. J Soc Gynecol Investig. 2006 Jul;13(5):384-8. PubMed PMID: 16814167.

*   Bozkurt N, Yilmaz E, Biri A, Taner Z, Himmetoğlu O. The mean platelet volume in gestational diabetes. J Thromb Thrombolysis. 2006 Aug;22(1):51-4. PubMed PMID: 16786233.

*   Biri A, Durukan E, Maral I, Korucuoğlu U, Biri H, Týraş B, Bumin MA. Incidence of stress urinary incontinence among women in Turkey. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2006 Nov;17(6):604-10. Epub 2006 Apr 21. PubMed PMID:16628373.

*   Yilmaz M, Biri A, Karakoç A, Törüner F, Bingöl B, Cakir N, Tiras B, Ayvaz G, M. The effects of rosiglitazone and metformin on insulin resistance and serum androgen levels in obese and lean patients with polycystic ovary syndrome. J Endocrinol Invest. 2005 Dec;28(11):1003-8. PubMed PMID: 16483179.

*  Kalkanci A, Bozdayi G, Biri A, Kustimur S. Distribution of secreted aspartyl proteinases using a polymerase chain reaction assay with SAP specific primers in Candida albicans isolates. Folia Microbiol (Praha). 2005;50(5):409-13. PubMed PMID: 16475500.

*   Onan MA, Taskiran C, Bozdayi G, Biri A, Erdem O, Acar A, Gunaydin G, Rota S, Ataoglu O, Guner H. Assessment of human papilloma viral load of archival cervical intraepithelial neoplasia by real-time polymerase chain reaction in a Turkish population. Eur J Gynaecol Oncol. 2005;26(6):632-5. PubMed PMID: 16398225.

*   Biri A, Onan A, Devrim E, Babacan F, Kavutcu M, Durak I. Oxidant status in maternal and cord plasma and placental tissue in gestational diabetes. Placenta. 2006 Feb-Mar;27(2-3):327-32. PubMed PMID: 16338477.

*   Yilmaz M, Biri A, Bukan N, Karakoç A, Sancak B, Törüner F, Paşaoğlu H. Levels of lipoprotein and homocysteine in non-obese and obese patients with polycystic ovary syndrome. Gynecol Endocrinol. 2005 May;20(5):258-63. PubMed PMID: 16019370.

*   Biri A, Bozdayi G, Ciçfti B, Dinç B, Yücel A, Rota S. The detection of CMV in fluid and cervicovaginal smear samples by real-time PCR assay in prenatal diagnosis. Arch Gynecol Obstet. 2006 Feb;273(5):261-6. Epub 2005 Jul 3. PubMed PMID: 16001197.

*   Biri AA, Turp AB, Kurdoğlu M, Himmetoğlu O, Tokgöz Ercan N, Balci S. Prenatal diagnosis of diastematomyelia in a 15-week-old fetus. Fetal Diagn Ther. 2005 Jul-Aug;20(4):258-61. PubMed PMID: 15980636.

*   Ozcagli E, Sardas S, Biri A. Assessment of DNA damage in postmenopausal women under hormone replacement therapy. Maturitas. 2005 Jul 16;51(3):280-5. PubMed PMID: 15978971.

*   Nas T, Biri A, Gursoy R, Biberoglu K, Oztas M. Prenatal ultrasonographic appearance of isolated cutis verticis gyrata. Ultrasound Obstet Gynecol. 2005 Jul;26(1):97-8. PubMed PMID: 15971282.

*   Biri A, Karaoğuz MY, Ince GD, Ergün MA, Menevşe S, Bingöl B. Double aneuploidy involving trisomy 7 with Potter sequence. Eur J Med Genet. 2005 Jan-Mar;48(1):67-73. Epub 2005 Feb 9. PubMed PMID: 15953408.

*   Okumus N, Onal EE, Turkyilmaz C, Biri A, Gönül II, Unal S, Poyraz A, Atalay Y. Resuscitation failure due to Fraser syndrome in a newborn undiagnosed in the prenatal period. Resuscitation. 2005 May;65(2):221-3. Epub 2005 Jan 12. PubMed PMID: 15866404.

*   Biri A, Bakar C, Maral I, Karabacak O, Bumin MA. Women with and without menopause over age of 40 in Turkey: consequences and treatment options. Maturitas. 2005 Mar 14;50(3):167-76. PubMed PMID: 15734597.

Hardalaç F, Biri A, Sucak A. Application of FFT-analyzed umbilical artery doppler signals to fuzzy algorithm. J Med Syst. 2004 Dec;28(6):549-59. PubMed PMID: 15615283.

* Biri A, Civelek E, Karahalil B, Sardaş S. Assessment of DNA damage in women using oral contraceptives. Mutat Res. 2002 Nov 26;521(1-2):113-9. PubMed PMID: 12438009.

* Kayigil O, Biri A. Double forced sling by combining in situ vaginal wall and Infast pubic bone suburethral stabilization techniques: a new method. J Urol. 2002 Jun;167(6):2481-3. PubMed PMID: 11992062.

* Kayhan, G., Cavdarli, B., Yirmibes Karaoguz, M., Percin, E.F., Oztürk Kaymak, A., Biri, A., Ergun, M.A. Molecular karyotyping of an isolated partial trisomy 11q patient with additional findings (2013) Gene, 524 (2), pp. 355360.

* Inal, S., Reis, K.A., Armaǧan, B., Oneç, K., Biri, A. Successful pregnancy in an endstage renal disease patient on peritoneal dialysis. (2012) Advances in peritoneal dialysis. Conference on Peritoneal Dialysis, 28, pp. 140141.

* Kayhan, G., Erg̈n, M.A., Biri, A.A., Karaoǧuz, M.Y. A prenatal tertiary trisomy resulting from balanced maternal 8; 9 translocation [Annenin dengeli 8; 9 translokasyonu sonucu oluşan prenatal tersiyer trizomi] (2011) Journal of the Turkish German Gynecology Association, 12 (3), pp. 183185.

Gunaydin, B., Nas, T., Biri, A., Koc, E., Koc, A., McCusker, K. Effects of maternal supplementary oxygen on the newborn for elective cesarean deliveries under spinal anesthesia (2011)Journal of Anesthesia, 25 (3), pp. 363368.

*  Taş, A., Biri, A., Günaydin, B. Cesarean anesthesia after myocardial infarction in the term parturient [Term gebede miyokard ı̇nfarktüsünden sonra sezaryen anestezisi] (2009) Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi Dergisi, 37 (5), pp. 318323.

*  Biri, A., Bozkurt, N., Korucuoǧlu, Ü., Yilmaz, E., Tiraş, B., Güner, H. Use of pictorial chart for managing menorrhagia among Turkish women (2008) Journal of the Turkish German Gynecology Association, 9 (1), pp. 3537.

*  Karaoguz, M.Y., Bal, F., Yakut, T., Ercelen, N.O., Ergun, M.A., Gokcen, A.B., Biri, A.A., Kimya, Y., Urman, B., Gultomruk, M., Egeli, U., Menevse, S. Cytogenetic results of amniocentesis materials: Incidence of abnormal karyotypes in the Turkish collaborative study (2006) Genetic Counseling, 17 (2), pp. 219230.

*  Karamercan, A., Deniz, H., Biri, A., Aytaç, B. Pneumoperitoneum caused by perforation of pyometra without malignancy (2006) Gazi Medical Journal, 17 (3), pp. 185187.

*  Konac, E., Onen, H.I., Metindir, J., Almayanlar, E., Biri, A.A., Ekmekci, A. The relationship between vascular endothelial growth factor 634G> C polymorphism and ovarian, cervical and endometrial cancers (2006) Korean Journal of Genetics, 28 (2), pp. 99107.

*  Ergun, M.A., Karaoguz, M.Y., Biri, A., Pala, E., Kuskucu, M. An early prenatal diagnosis of a 69,XXY case using quantitative fluorescent PCR (QFPCR) in uncultured amniocytes (2006) Korean Journal of Genetics, 28 (1), pp. 7174.

*  Onan, M.A., Taskiran, C., Bozdayi, G., Biri, A., Erdem, O., Acar, A., Gunaydin, G., Rota, S., Ataoglu, O., Guner, H. Assessment of human papilloma viral load of archival cervical intraepithelial neoplasia by realtime polymerase chain reaction in a Turkish population (2005) European Journal of Gynaecological Oncology, 26 (6), pp. 632635.

*  Biri, A., Çiftçi, B. Epigenetic reprogramming and assisted reproduction (2005) Journal of the Turkish German Gynecology Association, 6 (3), pp. 192196.

*  Hardalaç, F., Biri, A., Sucak, A. Application of FFTanalyzed umbilical artery doppler signals to fuzzy algorithm (2004) Journal of Medical Systems, 28 (6), pp. 549559.

*  Bozdayi, G., Kalkanci, A., Biri, A., Kuştimur, S. Efficacy of PCR assay in diagnosis of Candida albicans strains typed by ID32 C in servical smear preperation [Servikal sürüntü ömeklerinden ID32 C kiti ile saptanmiş Candida albicans türlerini tanimlamada PCR yönteminin etkinliǧi] (2002) Ondokuz Mayis Universitesi Tip Dergisi, 19 (2), pp. 112117.

[/ppmtoggle]

[ppmtoggle title=”Uluslararası Bildiriler“]

*  Biri A,Ozcan P,Selvi Mutlu İ,Himmetoğlu O ‘The outcomes of pregnancy and neonatal in women with subclinical hyperthyroidism. 9th World congress of Perinatal Medicine.October 24-28,2009 Berlin,Germany

*  Biri A., Yıldırım F.D. “Hiperecogenic Colon as a Prenatal sign of cystinuria”. 8. th World Congress in Fetal Medicine 2009

*  Biri A., Yıldırım F.D, Yücetürk A., Korucuoğlu Ü., Himmetoğlu Ö. “ Amniotic Sheet and perinatal outcomes””. 8. th World Congress in Fetal Medicine 2009

*  Gunaydın B,Nas T, Biri A, Koc E, Keles A, McCusker K. ‘Effects of Maternal Supplementary Oxygen on the newborn assessed by cerebral oxymeter for elevtive ceserean deliveries under spinal anesthesia.XXVIII Annual Esra Congress September 9-12,2009 Salzbur Austria

*  Anasoy S,KayaD, Sayin A, Biri A.’ A Case of mayer –rotikansky-kuster –hauser syndrome with acute psychosis’.Xıv World Congress Of Psychıatry 20-25 September 2008 Prague,Czech Republıc

*  Korucuoglu U, Erdem A, Biri A, Erdem M.’ Congenıtal Leukemıa In A Mosaıc Trısomy 21 Baby Born Afterıntracytoplasmıc Sperm Injectıon’ 8th World Congress of Journal Of Perınatal Medıcıne Vol.35 2007(Supplement II)

*  Korucuoglu U, Yurkyilmaz E, Yılmaz E , Biri A. ’Cutis Marmorata Telangıectatıca Congenıta : A Case Report And Revıew Of Of The Lıterature’. 8th World Congress of Journal Of Perınatal Medıcıne VOL.35 2007(Supplement II)

*  Korucuoglu U, Pala E, Erdem M, Yirmibes Karaoguz M, Erdem A, Biri A ’Double aneuploıdy ın spontaneous miscariages:Two casereports and review of the literature’ 8th World Congress of Journal Of Perınatal Medıcıne Vol.35 2007(Supplement II)

*  Korucuoglu U, Erdem A ,Himmetoglu O, Biri A, Erdem M. ‘ Cord blood erythropoietin’ 8th World Congress of Journal Of Perınatal Medıcıne Vol.35 2007(Supplement II)

*  Biri A, Yucel A, Korucuoglu U, Ciftci B, Butrukcu B.A, Biberoglu K. ‘the effect of raloxifene triatment on immune sysyem’ Maturıtas-Abstacts of the 7th European Congress on Menopause,3-7 June,2006,Istanbul,Turkey

*  Biri A, Bozkurt N, Yılmaz E, Korucuoglu U, Tiras B, Guner H.’A pictorial chart for managing common menstrual disorders in Turkish population’.The 9th Congress of the European Society of Contraception Istanbul,Turkey 3-6 May 2006

*  Korucuoglu U, Bozkurt N, Biri A, Yildiz N, Maral I, Yildirim M.’ Turkish women’s knowledge and attitute toward emergency contraception’. The 9th Congress of the European Society of Contraception Istanbul,Turkey 3-6 May 2006

*  Biri A, A.Yücel, Ü.Korucuoğlu, B.Çiftçi, B.A.Buyrukçu, K.Biberoğlu, “The effect of rlx treatment on serum levels of IL-4, IL-10, IL-8/NAP-1, TIMP-1, MMP-3, sE-selectin and resistin levels in postmenopausal women”,7th European Congress on Menopause June 4-5, 2006-istanbul, Turkey.

*  Biri A., E.Yurtcu, B.Ciftci, M.A Ergün, R. Gürsoy ve K.Biberoğlu, “Apoptosis Determined In Raloxifene Treated Post-Menopausal Women,” VI.International Congress of the Turkish –German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 18-22 Mayıs 2005.

*  Biri A., E.Ozcagli, B.Çiftci, R.Gursoy ve S.Sardas, “Determination Of DNA Damage In Women Using Raloxifene,” VI.International Congress of the Turkish – German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 18-22 May 2005.

*  Biri A., B.Çiftci , A.Erkan, M.A. Ergun, A.Yılmaz, B.Tıraş, H.Güner ve R.Yalcın ,“The Associatıon Of Raloxifene Treatment With Estrogen Receptor Gene Polymorphism,” VI.International Congress of the Turkish –German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 18-22 May 2005.(Birincilik ödülü)

*  Biri A., B.Çiftci, N.Bozkurt, R.Gürsoy, M.Yıldırım, O. Karabacak ve Ö.Himmetoğlu, “Evaluation Of The Sexual Function In Raloxifene Treated Postmenopasual Women,” 11th World Congress on the menopause, October 12-22 2005

*  Biri A, B Çiftçi,H Tokgöz, M İlhan, İ Güler, I Maral, R Gürsoy ‘Evaluation of sexual health in Turkey’ 11th World Congress on the menopause, October 12-22 2005

*  Biri A., İ. Güler, Ö.Himmetoglu, M.Y.Karaoğuz ve S. Balcı, “Fraser Syndrome:A Case Report Diagnosed Prenatally At 17 Weeks Old And Postpartum Examinatıon,” VI.International Congress of the Turkish –German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 18-22 May 2005.

*  Biri A., B.Çiftci, E.Senol, Ş.Haznedaroglu, K.Gücüyener ve R.Gürsoy, “Adult-Onset Still’s Disease Diagnosed During Pregnancy,” VI.International Congress of the Turkish –German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 18-22 May 2005.

*  Biri A., B.Çiftci, Ö.Gulbahar , R.Gürsoy , T.Nas ve A.Eskioglu, “Assessment Of Oxidative Stress In Women Usıng Raloxıfene,” , 11th World Congress on the menopause, October 12-22 2005

*  Biri A., B.Çiftci, N. Bozkurt, O.Karabacak ve Ö.Himmetoğlu, “Unique Congenital Müllerian Anomaly:A Case Report,” VI.International Congress of the Turkish –German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 18-22 May 2005.

*  Biri A., M.Kurdoğlu, Z. Kurdoğlu, S. Gültekin ve T. Gürsel, “Spontaneous intramyometrial Hematoma: Imaging Findings in a case with Type 3 von Willebrand Disease,” VI.International Congress of the Turkish –German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 18-22 May 2005.

*  Biri A., M.A.Onan, Ü.Korucuoğlu, M.Z. Taner, M.B. Tıraş ve Ö.Himmetoğlu, “Incidence and Distribution of Congenital Malformations in a University Hospital,” VI.International Congress of the Turkish –German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 18-22 May 2005.

*  Biri A., B.Çiftci, M.B.Tıraş ve R.Gürsoy, “Ovarian hyperstimulation,with the sole administration of a gonadotrophin releasing hormone agonist:Case Report,” 13th World congress on in Vitro Fertilization, Assisted reproduction & Genetics,İstanbul,Turkey,May 26-29,2005

*  Biri A., N.Bozkurt,A. Turp, M.Kavutcu,Ö. Himmetoglu ve İ. Durak, “Antioxidant enzyme activity and lipid peroxidation in maternal umbilical cord plasma and placental tissues of normal and IUGR pregnancies,” 5.World Congress and Advanced Course in Fetal Medicine, Limassol, Cyprus 20 – 26 Haziran 2004.

*  Rota S., Biri A , G.Bozdayı, B.Dinç, Ö.Bayramoğlu ve R.Gürsoy, “HPV and pregnancy; prevalance and diagnostic methods,” European Meeting on Molecular Diagnostics, Scheveningen, Netherlands, 16-17 October 2003.

*  Rota S., Biri A ,G. Bozdayı,B.Doğan, Ö.Bayramoğlu ve R.Gürsoy, “Detection of HPV in Turkish infertile women using PCR,” European Meeting on Molecular Diagnostics, Scheveningen, Netherlands, 16-17 October 2003.

*  Menevse S., M.Y. Karaoguz, Biri A , G.D. Ince, M.A. Ergun., “A Rare Case Report; 45,X / 47,XXX mosaicism in GTG banding and additional XX / XXXX mosaicism in FISH technique through amniocentesis and cordocentesis; a composite karyotype involving trisomy 7 in cultured skin fibroblast,” International Journal Of Human and Medical Genetics, Fourth European Cytogenetics Conferance Bologna , Italy, 6–9 Eylül 2003.

*  Bozdayı, G., Biri A, S.Rota, “Screening for herpes simplex virus by PCR in an obstetrics and gynecology outpatient clinic in Turkey,” 2. Molecular and Diagnostic Microbiology Congress, Merit Limra Hotel, Antalya, Turkey, 21-25 April, 2002.

*  Bozdayı, G., S.Kuştimur, Biri A, S.Özensoy Töz, N.Dayanğaç, Y.Gürüz, “Importance of polymerase chain reaction for detection of congenital toxoplazma gondii,” 2. Molecular and Diagnostic Microbiology Congress, Merit Limra Hotel, Antalya, Turkey, 21-25 April 2002.

*  Bozdayı, G., A.Biri, S.Rota, “Rapidly diagnosis and typing of human papillomavirus from genital biopsy specimens by PCR in microbiyology laboratories,”The World of Microbes, XI.International Congress of Virology, Paris, Fransa, 27 Temmuz-1 Agustos 2002.

*  Biri A., G.Bozdayı, S.Rota, “The Incidence of Human Papilloma Virus By PCR In outpatient of Obstetric and Gynecology Clinic,” European Meeting on Molecular Diagnostics, Scheveningen, the Hague, Netherlands, 11-12 Ekim 2001. (Burs ödülü)

*  Bozdayı, G., A.Kalkancı, A.Biri ve S.Kuştimur , “Using PCR and classical methods to rename the species identified from different samples as candida albicans by ID 32 C kit,” European Meeting on Molecular Diagnostics, Scheveningen, the Hague, Netherlands, 11-12 Ekim 2001.

[/ppmtoggle]

[ppmtoggle title=”Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler”]

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

1-  İzole Posterior Fossa Genişliğinde Down Sendromu Tanısı. Ümit Korucuoğlu, Fırat Tülek, Aydan Biri. Koru Proceedings 2013; 3(1): 1-5

2-  Renal Transplant Sonrası Gebelik. Meral Türkmen, Ümit Korucuoğlu, Aydan Biri. Koru Proceedings 2013; 3(1): 23-9.

3-  Uterus Myomlarında Cerrahi Tedavi. Ümit Korucuoğlu, Aydan Biri. Koru Proceedings 2013; 3(1): 37-8.

4-  Günenç B. B., Biri A, Fetal Gastrointestinal, Sistem Anomalileri, Türkiye Klinikleri J. Gynecol Obst-Özel Başlıklar 2011;4(2):95-10

5-  Erenel A.Ş, Kavlak T, Günenç B. B., Biri A, Kadınların doğum sonrası altı ay sonunda aile planlaması yöntemi kullanma durumu, Van Tıp Dergisi: 18(2):68-76,2011

6-  Kasapkara Ç.S, Okur İ, Küçükçongar A, Tümer L, Ezgü F.S, Biri A, Hasanoğlu A., “Gaucher Hastalığı ve Gebelik” LSD Bülteni 2010;2(1):56-9

7-  Günenç B.B., Biri A, Çocuklarda HPV Enfeksiyonu, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst- Özel Başlıklar 2010;3(2):53-7

8-  Taş A, Biri A, Günaydın B. “Term gebede myokard infaktüsünden sonra sezaryen anestezisi: olgu sunumu.” Türk Anest Rean Dergisi 37(5):318-323, 2009

9-  Kurdoğlu M, Kurdoğlu Z, Biri A, “Karbonhidrat metabolizam bozukluğu olan gebelerin maternal ve perinatal sonuçları.” VanTıp Dergisi, 15(2):44-50,2008

10-  Biri A, Bozkurt N, Korucuoglu Ü, Yılmaz E, Tıraş B, Güner H.’Türk kadınlarında Menstürel kanamanın değerlendirilmesinde Piktoryal (Resimli Kartın Kullanılması), Journal of the Turkish-Germany Gynecological Association 2008,Vol,9(1)March

11-  Yılmaz E, Zümrütbaş N, Korucuoğlu Ü, Bozkurt N, Efetürk T,Biri A. ’Prenatal tanı alan fetal intrakranial tümör-Perinatoloji Dergisi.16,Sayı:1, Nisan 2008

12-  Yılmaz E, Erdem A, Biri A, Bozdayı G, Bingöl B, Doğan B, Bozkurt N.’İnfertil hastalarda endoservikal chlamydia pcr sonuçları’ –Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi 2008;Cilt:5 Sayı:1 Sayfa 51-6

13-  Biri A, Korucuoğlu Ü. ”Yardımcı Üreme Teknikleri sonrası Perinatal Sonuçlar”, Türkiye Klinikleri Cilt,Vol:3 Sayı,No:46,2007

14-  Yılmaz E, Korucuoğlu Ü, Acar A, Bozkurt N, Biri A,”Aplastik anemi ve gebelik:Olgu Sunumu”, Perinatoloji Dergisi Cilt15,sayı1,Nisan 2007

15-  Yılmaz E, Korucuoğlu Ü, Günaydın G, Bozkurt N, Biri A. “Gebelikte tanı alan yetişkin tip still hastalığı”, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obstet2007,17:476-480

16-  Korucuoğlu Ü, Türkyılmaz E, Yılmaz E, Biri A,”Cutis marmorata telanjiektatika konjenita: Olgu sunumu ve literatürün incelenmesi’”, Türkiye Klinikleri cilt,vol:17 sayı,No:3-2007

17-  Biri A, Korucuoğlu Ü, Yılmaz E, Şimşek Ç, Aksakal F.N,İlhan M,” Adölesan kızların cinsel bilgi gereksinim durumlarının belirlenmesi”, Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi cilt:3 sayı:1, 2006

18-  Korucuoğlu Ü, Biri A, Bozkurt N, Özcan P, Yılmaz E, Tıraş B,” Kadınların acil kontrasepsiyon konusunda bilgi ve tutumları,”Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi 2007;Cilt:4,Sayı:3 Sayfa 195-8

19-  Nas T, Özcan P, Yılmaz E, Biri A, Mutlu F.M, “Gürsoy R.”Bileteral Alt Ekstremite Agenezisi:Olgu sunumu ve Fetal anomalilerin erken tanısında transvajinal sonografinin Önemi”, Perinatoloji Dergisi,14,sayı:4, Aralık 2006

20-  Nas T, Yılmaz E, Poyraz A, Özcan P, Biri A, Gürsoy R. “Umbilikal Arter FüzyonununAntenatal Tanısı:Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi,” Perinatoloji Dergisi.Cilt:14 sayı:4 Aralık 2006

21-  Arısoy Ö, E. Yılmaz, Ü. Korucuoğlu, A. Biri, M. B. Tıraş, “20 haftalık bir fetusta diastometamyelinin prenatal tanısı”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, sayfa 122-124, Yıl: 2006.

22-  Karamercan A., H.Deniz, A.Biri, B.Aytaç, “Malignite olmaksızın piyometra perforasyonuna bağlı gelişen pneumoperıtoneum”, Gazi Medical Journal,cilt 17 sayı 3185-187,2006

23-  Bozkurt N., A.Biri, Ü. Korucuoğlu, N.Aksakal, T. Nas, O. Karabacak, Ö. Himmetoğlu. ”Gebe kadınların doğum kontrol yöntemleri, cinsel organlar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgileri.” Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, sayfa 32-34, Yıl: 2006.

25-  Biri A., B. Çiftçi, G. Günaydın, Ü. Korucuoğlu, N. Bozkurt, A. Erdem, “A case of severe pemphigoid gestationis with central nervous system pathology in the newborn and review of the literature”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Cilt:2, Sayı:3, sayfa 249-253, Temmuz 2005.

26-  N. Bozkurt, Ü. Korucuoğlu, Biri A, Öztürk G, Himmetoğlu Ö, ”Düşük ve yüksek riskli gebeliklerde plasenta özellikleri”Türk fertilite dergisi,cilt 14,sayı 3,217-220, 2006

27-  Biri A., A. Onan, Ü. Korucuoğlu, B. Tıraş, Ö. Himmetoğlu.  Bir Üniversite Hastanesinde Konjenital Malformasyonların Görülme Sıklığı ve Dağılımı. Perinatoloji Dergisi,  Cilt:13, Sayı:2, sayfa 86-90, Haziran 2005

28-  Tıraş MB, Bozkurt N,Yılmaz E,Biri A,”Mikroinsert kullanılarak yapılan histeroskopik strerilizasyon olgu sunumu,” TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2-3, 236-238, 2005

29-  Aydogan S., F.Doğruman Al, A.Eren, A.Kalkancı, S.Kuştimur, Biri A,  “Toxoplasma gondii infeksiyonu tanısında iki turlu gerçek zamanlı (real-time)polimeraz zincir reaksiyonu yönteminin kullanılması”, Türk parazitoloji dergisi 29:2, 80-84,2005

30-  Biri A., S. Albayrak, I.Maral, G. Kaymak Karataş, M.A. Bumin, “Birinci Basamağa Başvuran Osteoporozlu Kadınların Aldıkları Tedavilere Bakış,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, 15,175-179, 2005

31-  Tıraş,M. B, Ç.Taşkıran, A. Onan, U Dilek,  Biri A, N Bozkurt, H. Güner, “Total laparoskopik  histerektomi ile eş zamanlı yapılan laparoskopik Burch operasyonunun sonuçlarının değerlendirilmesi,  ” TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2-2,111-115 2005

32-  Biri A., A.B.Turp, A.Saltık, Y.Demirtaş , K.Gücüyener, Ö.Himmetoğlu, “Parsiyel Vajinal Agenezis: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi.” Türk Fertilite Dergisi,  13-2,182-185, 2005

33-  Çiftçi, B., Biri A, A. Erdem, M. Erdem, Ö. Himmetoğlu, M. Yıldırım, “Raloxifene Kullanımının Cinsel Fonksiyon Üzerine Etkisi,” TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2-2,103-106, 2005

34-  Ciftci, B., Biri A, B.M. Tıraş, O. Karabacak, L. Delilbaşi, R.H Gürsoy , “ Obstetric and Perinatal Outcomes, Among Couples With Male Factor Infertility, After Assisted Conception: A Matched Case-Control Study,” TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi,2-2,76-84 2005

35-  BudakoğluI., I. Maral, B. Coşar, Biri A,  M.Ali Bumin, “ 15 Yaş Üzeri Kadınlarda Anksiyete Sıklığı Ve Gelişimini Etkileyen Faktörler,” TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2-2,92-97,2005

36-  Biri, A., B. Çiftçi, “ Epigenetic Reprogramming and Assisted Reproduction,” Artemis, 6-1,2005

37-  Biri, A., G.Günaydın, M.Y. Karaoğuz, M. Erdem, B. Bingöl , A. Erdem, “İkinci Trimesterde Parsiyel Mol Hidatidiform Ve Triploidi:Bir Olgu Sunumu,” Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni, 2005

37-  Kalkancı,A., A.Biri, G.Bozdayı, S.Kuştimur, “ Vulvovajinal Kandidoz Olgularından Elde Edilen Candida Spp.Örneklerinin Bazı Antifulgallere Duyarlılıkları,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik,15:2,87-90, 2005

38-  Karabacak, O., M. Kurtuluş Ülküer, A. Biri, A. Onan, “İnfertilite tedavisinde inseminasyonun yeri,” Jinekoloji ve Obstetri Bülteni, 12(1), 5-14, 2005

39-  Bayramoğlu, AK., Ö. Bayramoğlu, M.Akçil, A. Biri, O.Karabacak, M. Yıldırım, “Gebelikte kalp kapak hastalığı olan olguların değerlendirilmesi, ”Jinekoloji ve obstetrik Bülteni, 12-2,65-68,(2005)

40-  Rota, S., Biri A, B. Dinç, G. Bozdayı, “Farklı hasta gruplarında servikal biyopsi ve sürüntü örneklerinde PCR ile genital human papilloma virus araştırılması ve tip tayini”,Turk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derg, 34,185-189, 2004

41-  Biri, A., S. Albayrak, I. Maral, G. Kaymaktaş ve M.A. Bumin, “Onbeş yaş ve üzeri kadınların osteoporoz konusundaki bilgileri; Ankara’dan bir çalışma,” MN Klinik Bilimler ve Doktor, 2004

42-  Kalkancı, A, B. Çiftci, A. Biri, S. Kuştimur, H. Güner, “Vajinit ön tanısı almış olgularda vajinal kültür sonuçlarının etkenlere göre dağılımı,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik,15,137-139 2005

43-  Bingöl,B., A. Biri, A.B.Turp ve Ü. Akçin, “Gebelik ve lenfoblastik lenfoma:olgu sunumu,” GORM, 11,135-136,2005

44-  Biri, A., C. Bakar, I. Maral,M.A.Bumin,H.Güner,  “40 yaş üzeri kadınların menopoz dönemi ile ilgili bilgileri,menopozla ilgili yakınmaları ve hormon replasman tedavisi kullanma durumları”, ,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, 14 , 75-83, 2004

45-  Kaçmaz, B., F.Ö. Çakır, A. Aksoy ve A. Biri, “Gebelerde asemptomatik bakteriüri araştırılması,” Ankem Dergisi, 18, 153-156, 2004

46-  Bingöl, B., A.Biri, Y. Dingil, T. Nas ve Ö. Himmetoğlu, “Postpartum Eclampsia Without Antenatal proteinüria and hypertension-A case report,“ GORM Dergisi, 2004

47-  Ayhan, S., Y. Demirtaş, A. Biri, Y. Başterzi, Ö. Bayramoğlu, O. Latifoğlu, H. Güner, S. Çenetoğlu, “Ölümcül nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu:Derleme ve iki olgu sunumu,” Türk Plastik Rekonstriktif Estetik Cerrahi Dergisi, 12, 69-73, 2004

48-  Kalkancı A., S. Kuştimur, G. Bozdayı, A. Biri, “Virulence factors and succeptibility patterns of candida strains isolated from patients with vulvovaginal candidiasis,” Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 33, 323-328, 2003

49-  Bozdayı G., A. Kalkancı, A. Biri, S. Kuştimur, “Çeşitli örneklerden  ID32 C kiti ile Candida Albicans olarak belirlenen türlerin PCR ve klasik yöntemler ile yeniden adlandırılması,” Türkiye Klinikleri Mikrobiyoloji Enfeksiyon, 2, 1-5, 2003

50-  Biri, A., G. Bozdayı, A. Kalkancı, B. Dinç, Ö. Himmetoğlu, S. Rota, “Gebe kadınlarda real time PCR yöntemi ile parvovirus B 19 sıklığının araştırılması,” MN Klinik Bilimler ve Doktor,10, 200-203, 2004

51-  Biri, A., J. Öztürk, I. Budakoğlu, I. Maral, “ Kadınların Kendilerinin Ve Eşlerinin Öğrenim Durumlarına Göre Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanımı,” MN Klinik Bilimler & Doktor, 8, 392-395, 2002

52-  Bozdayı G., A. Kalkancı, A. Biri, S. Kuştimur, “Servikal Sürüntü Örneklerinde ID32 C Kiti İle Saptanmış Candida Albicans Türlerini tanımlamada PCR Yönteminin Etkinliği” O.M.Ü Tıp Dergisi,19, 112-117, 2002

53-  Bozdayı G., A. Biri, S. Rota, “Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Human Papillomavirus’ unun Genital Biyopsi Örneklerinden PCR ile Hızlı Tanısı ve Tip Tayini İçin Yapılan bir Ön Çalışma” Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik, 12, 462-465, 2002

54-  Biri A., J. Öztürk, I. Maral, “1997-2000 Arasında Ankara’daki Hastanelerde Gerçekleşen Anne Ölümleri,”Türkiye Klinik Tıp Bilimleri, 2, 142-147, 2002

55-  Biri A., J. Öztürk, M. İlhan ve I. Maral, “Ankara  İlinde Seçilen Sağlık Ocağı ve Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Kadınların Sahip Oldukları Çocuk sayısına Göre Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri,” Aile ve Toplum, 4-6, 21-27, 2002

56-  Biri A., ve O. Kayıgil, “Stress İnkontinanslı Hastalarda In Situ Vajinal Wall Sling ve Benign Jinekolojik Problemlerin Cerrahi Tedavisinin Birlikte Uygulanışı: 3 Yıllık Tecrübe,”  Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, 11, 164-168, 2001

57-  Biri A., G. Bozdayı ve S. Rota, “Çeşitli Şikayetler ile Kadın Doğum Polikliniğine Başvuran Hastalarda PCR ile Human Papilloma Virüs Saptanma Sıklığı,” Journal of Clinical Laboratory Research, 5, 49-52 (2001).

58-  Biri A., G. Bozdayı, A. Kalkancı ve S. Rota, “Enzim İmmünoassay Yöntemi ile Herpes Simpleks Virüs Tip 2 IgM ve IgG Antikor Seropozitifliği,” Journal of Clinical Laboratory Research, 5, 41-44 (2001).

59-  Karabıyık L., A. Biri, G. Kılıç, H. Türkan ve Ö. Kurtipek, “Effect of nıtrous oxide on the growth of escherichia coli in culture conditions : A preliminary study,” Gazi Medical Journal, 12, 45-48 (2001).

60-  Biri A., J. Öztürk ve I. Maral, “Ankara ilinde 1997-2000 yılları arasında kamu sektörünün sağladığı aile planlaması yöntemlerinin “couple year protectıon” CYP değeri olarak analizi,” Optimal Medical Journal, 14(4), 99-102 (2001).

61-  Biri A. ve I. Maral, “Depo Medroksi Progesteron Asetat’ın Postpartum ve İnterval Dönemde Kullanımı,” MN Klinik Bilimler & Doktor, 7, 838-842 (2001).

62-  Kalkancı A., G. Bozdayı, S. Kuştimur ve A. Biri, “Terbinafin susceptibility of candida species isolated from clinical specimens,” Journal of Clinical Laboratory Research, 5, 83-86 (2001).

63-  Biri A. ve Ö. Kayıgil, “Stress İnkontinanslı Olgularda Vajinal Sling ve Kemik Fiksasyonlu In-Fast Sling Kombinasyonu: Yeni Bir Yöntem,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik, 11, 382-386 (2001).

64-  Biri A., G. Kılıç, G. Bozdayı ve S. Tezcan, “Prevalance of Hepatitis B, Hepatitis C and Human Immundeficiency Viruses During pregnancy,” Türkiye Klinikleri Journal Medical Research, 19, 100-103 (2001).

65-  Biri A., S. Tezcan, L. Karabıyık, “Tubal Sterilizasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi,” Tıp ve Sağlık Dergisi, 4, 27-30 (2000).

66-  Biri A. ve G. Bozdayı, “T.C.D.D. Ankara Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine Başvuran Gebe Kadınlardaki Torch Antikor Seroprevalansı,” Tıp ve Sağlık Dergisi, 3, 141-144 (1999).

67-  Özbey B., A. Biri, S. Dilbaz ve M. Yıldıran, “Anormal Uterin Kanama Tedavisinde Urolojik Rezotoskop ile Transservikal Ablosyon 39 Vakanın Sunumu,” Jinekolojide ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler, 4(2), 123-129 (1993).

[/ppmtoggle]

[ppmtoggle title=”Ulusal Bildiriler“]

*  B.Günaydın, T.Nas, Biri A, E.Koç, A Koç, K.M Ccusker. ’Spinal anestezi ile yapılan elektif sezeryanlarda maternal oksijen destek tedavisinin yenidoğan üzerindeki etkilerinin serebral oksimetre ile değerlendirilmesi’ Türk anesteziyoloji ve reanimasyon kongresi, kongre özel sayısı Eylül-Ekim, cilt 37 ek sayı:1,2009

*  Korucuoğlu Ü, Biri A, Konaç E, Alp E, Önen İ, İlhan M, Türkyılmaz E, Erdem A, Erdem M, Menevşe S. “Açıklanamayan İnfertilite olgularında endometriumdaki imprint genlerin ekspresyonu.” Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi Cilt, Volum:6 2009 Kongre Özel Sayısı (Üçünclük ödülü)

*  Biri A, Özcan P, Türkyılmaz E, Tıraş B.”Levenorgestral salgılayan intrauterin araç kullananlarda anormal servikal sitoloji ve vajen florasındaki mikrobiyolojik değişikliklerin değerlendirilmesi”. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi Cilt,Volum:6 2009 Kongre Özel Sayısı

*  Özcan P, Biri A, Yıldırım F.D, Himmetoğlu Ö. “Term gebelikte tanı almış Kırım Kongo Hemorajik Hastalığı: Olgu sunumu”. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi Cilt, Volum:6 2009 Kongre Özel Sayısı

*  Özcan P, Biri A, Türkyılmaz E, Cenksoy C, Tıraş B.”Levonorgestrel salgılayan intrauterin aracın meme dansitesi üzerindeki etkisi”. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi Cilt,volum:6 2009 Kongre Özel Sayısı

*  Özcan P, Biri A, Türkyılmaz E, Güner H, Himmetoğlu Ö.”Menoraji ve dismenore tedavisinde alternatif bir seçenek: Levenorgestral salgılayan intrauterin araç”.6.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 23-25 Nisan 2009, Sheraton Hotel–Ankara

*  Biri A, Özcan P, Türyılmaz E, Tanrıkulu F, Güner H. ’Levenorgestral salgılayan intrauterin aracın lipid profili,karaciğer ve böbek fonkdsiyonlarını ve serum hormon düzeyleri üzerine etkisi’. 6.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 23-25 Nisan 2009 ,Sheraton Hotel–Ankara

*  Aksakal F.N, Öztürk J, Yüksel H, Uğraş Dikmen A, Özcan P, Korucuoğlu Ü, Kotan H, Biri A. ‘Ankara’da 15-49 yaş arası evli kadınların acil kontrasepsiyon hakkında bilgi ve tutumları’ 6.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 23-25 Nisan 2009, Sheraton Hotel –Ankara

*  Öztürk J, Aksakal F.N, Uğraş Dikmen A, Aktepe Yüksel H, Korucuoğlu Ü, Özcan P, Kotan H, Biri A. ’Ankara’da 15-49 yaş arası evli kadınlarda doğurganlık özellikleri ve aile planlaması yöntemi kullanma durumları.’ 6.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 23-25 Nisan 2009,Sheraton Hotel –Ankara

*  Biri A, Yıldırım F.D, Korucuoğlu Ü, Selvi Mutlu İ, Himmetoğlu Ö.”Amniyotik tabaka(sheet):Klinik anlamı ve perinatal sonuçları”. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi Cilt, volum:5 2008 Kongre Özel Sayısı

*  Biri A, Yıldırım F.D, Korucuoğlu Ü, Himmetoğlu Ö. “Fetal karaciğer kalsifikasyonu:Klinik anlamı ve perinatal sonuçları”.Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi Cilt/Voleme:5 2008 Kongre Özel Sayısı

*  Yılmaz E, Korucuoğlu Ü, Nas T, Biri A, İlhan M, Güner H.’ Bir Üniversite hastanesinin onbeş yıllık obstetrik istatistiği’. ’Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi Cilt/Voleme:5 2008 Kongre Özel Sayısı

*  Korucuoğlu Ü, Türkyılmaz E, Şimşek Ç, İlhan M, Yılmaz E, Biri A.’Türk kadınlarında cinsel fonksiyonun FSFI Kullanılarak değerlendirilmesi’.Ulusal Üreme Sağlığı Ve Aile Plankaması Kongresi 19-22 Nisan 2007, Swissotel/Ankara

*  Arısoy Ö, Yılmaz E, Korucuoğlu Ü, Biri A, Tıraş B. ’20 Haftalık Bir Fetusta Diastomatemyeli’nin Prenatal Tanısı’.Türk Jinekoloji ve Ostetri Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim 2007, Gloria Golf Resort-Antalya

*  Erdem A, Korucuoğlu Ü, Biri A, Erdem M. ‘İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonrası doğan mozaik trizomi 21’li bebekte konjektinal lösemi.’ Türk Jinekoloji ve Ostetri Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim 2007,Gloria Golf Resort-Antalya

*  Zümrütbaş N, Biri A, Korucuoğlu Ü, Tıraş B, Güner H. ’Aromataz inhibitörü letrozal ile tedavi edilen ilk intravenöz leiomyomatozis olgusu’. Türk Jinekoloji ve Ostetri Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim 2007, Gloria Golf Resort-Antalya

*  Biri A, Korucuoğlu Ü, Keskin P, Aksakal N, Turan Ö, Himmetoğlu Ö. ’ Değişik düzeylerdeki glukoz intoleransının maternal ve perinatal sonuçlara etkisi’. Türk Jinekoloji ve Ostetri Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim 2007,Gloria Golf Resort-Antalya

*  Korucuoğlu Ü, Biri A, Türkyılmaz E, Yıldırım F.D, İlhan M. ’ Elli gram glukoz yükleme testinin tanı koydurucu değeri ve maternal yenidoğan sonuçlarıyla ilişkisi’. Türk Jinekoloji ve Ostetri Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim 2007, Gloria Golf Resort-Antalya

*  Tanrıkulu F, Efetürtk T, Korucuoğlu Ü, Yıldırım F.D, Biri A.’Tekrarlayan septo-optik displaziye eşlik eden omfolasel vakası’. Türk Jinekoloji ve Ostetri Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim 2007,Gloria Golf Resort-Antalya

*  Arıcıoglu A,Azer O,Biri A,Yetkin İ,Korucuoğlu U.’ Oxıdatıf Stress And Proteın Carbonly Groups In Pregnant Wıth Gestastatıonal Dıabetes Melııtus. ’ Abstacis of the 15th Meeting Of Balkan Clinical Laboratory Federation 04-07 September 2007, Antalya, Turkey

*  Biri A, Yılmaz E, Korucuoğlu Ü, Günaydın G, Bozkurt N, Tıraş B. ‘Umbilikal kord Kolizasyon indeksi ve gebelik sonuçlarının değerlendirilmesi’. 8.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi 17-21 Ocak 2007,Karinna Otel-Uludağ (Dördüncülük ödülü)

*  Unurlu S., Demirağ A, Biri A, Taşkıran Ç, İlhan M.N. Rota S, Bozdayı G. ’Kolposkopi uygulanan hastalarda Real-Time PCR ile Human Papillomavirüs ve Human Papillomavirüs TİP 16 Tanısı ve Önemi’. 3.Ulusal Viroşoji Kongresi 9-13 Aralık 2007,Ağaoğlu My Resort /Uludağ

*  Bozkurt N,Günaydın G,Arısoy Ö,Biri A,Himmetoğlu Ö.’ The Mean Platelet Volume In Mıssed Abortıon’.2.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi 7-10 Eylül 2006 Sungante Port Royal De luxe Resort Hotel-Antalya

*  Bozkurt N,Erdem M,Yılmaz E,Erdem A,Kubatova A,Biri A,’ Serum Homocysteın,Vitamin B12 And Folate Levels And Bone Mineral Densitometry İn Postmenopausal Women’. 2.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi 7-10 Eylül 2006 Sungante PortRoyal De luxe Resort Hotel-Antalya

*  Biri A, Korucuoğlu Ü, Cansu A, Giray S.G, Serdaroğlu A, Erdoğan D. ‘Çocukluk döneminden ergenlik dönemine kadar olan evrede kullanılan Valproik Asit ve okakarbamazepin’in Ovaryumda follikül gelişimine etkilerinin incelenmesi’. Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Cilt:3, kongre özel sayısı ,5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs 2006 (altıncı en iyi bildiri ödülü)

*  Biri A., E.Yılmaz, A.Erdem, G.Bozdayı, B.Bingöl, N. Bozkurt, “infertil hastalarda endoservikal PCR sonuçları” Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Cilt:3, kongre özel sayısı 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs 2006

*  Biri A, Turp A, Bozdayı G, Bingöl B. ’Relationship Between Viral, Protozoal Teratology and fetal Structural Anomalies.” Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Cilt:3, kongre özel sayısı ,5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs 2006

*  Zümrütbaş N, Korucuoğlu Ü, Yılmaz E, Bozkurt N, Biri A.’Prenatal Diagnosis Of A Fetal Intracranial Tumor. Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Cilt:3, kongre özel sayısı ,5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs 2006

*  Biri A, Bozkurt N, Günaydın G, Korucuoğlu Ü, Durak İ, Tıraş B.’ Importance Of Antioxidant Enzyme Activies And lipid Peroxidation In Pathophysiology Of Pregnancy with preeclamsia’. Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Cilt:3, kongre özel sayısı, 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs 2006

*  Güler İ., A.Biri, E.Yılmaz, A.Erdem, N.Bozkurt ve Ö.Arısoy, “İzole tubal torsiyon:olgu sunumu”, Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Cilt:3, kongre özel sayısı ,5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs 2006

*  Güler İ., A.Erdem, A.Biri, G.Günaydın, E.Yılmaz, M.Erdem ve M.Y.Karaoğuz, “Gastroschisis with fetal chromosomal abnormality”, Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Kongre özel sayısı, 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs 2006

*  Acar A., Ü. Korucuoğlu, E. Yılmaz, N. Bozkurt, A. Biri, “Aplastic anemia and pregnancy: Case Report”, Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Cilt:3, kongre özel sayısı ,5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs 2006.

*  Biri A., Ü. Korucuoğlu, F. Babacan, B.Bingöl, N. Nurlu, M. Kavutçu “The effects of diagnostic ultrasound on oxidant/antioxidant status of rat fetus liver tissues”. Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Cilt:3, kongre özel sayısı, 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs 2006. (İkincilik ödülü)

*  Konac E, Önen H.I, Metindir J, Almayanlar E, Biri A, Ekmekci A. ’Türk toplumundaki bazı jinekolojik kanserli hastalarda vasküler endotelyal büyüme faktörü-634 G/C polimorfizminin belirlenmesi’.VII Ulusal Perinatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi 17-20 Mayıs 2006 Kayseri- Hilton Kongre Merkezi

*  Konac E, Onen H.I, Metindir J, Almayanlar E, Biri A, Ekmekci A. ’Over,serviks ve endometriyum kanserli hastalarda anjiyopoietin-2 ve vasküler endotalyal büyüme faktörü polimorfizminin belirlenmesi’.VII Ulusal Perinatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi 17-20 Mayıs 2006 Kayseri- Hilton Kongre Merkezi

*  Konac E, Onen H.I, Metindir J, Almayanlar E, Biri A, Ekmekci A.Hipoksinin –uyardığı faktör 1a gen polimorfizmi ile jinekolojik kanser arasındaki ilişki.’VII Ulusal Perinatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi 17-20 Mayıs 2006 Kayseri- Hilton Kongre Merkezi

*  Biri A. Korucuoğlu Ü, Bozkurt N, Algül T, Günaydın G, Yıldırım M. “Kadınların cinsel fonksiyonlarının değerlendirilmesi.” XII Tivak Üreme Tıbbi Ve İnfertilite Kongresi 10-12 Kasım 2006

*  Bingöl B., H.Güner, Z.Günenç, A.Biri,B.Tıraş, “Effects of low dose hormone replasment theraphy on glycemic control, lipid metabolism and cardiovasküler risk parameters” Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Derg, Cilt:3, kongre özel sayısı,5.Ulusal Jinekol ve Obstet Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs 2006

*  Önen H. İ., Alp E., Konaç E., Korucuoğlu Ü., Biri Asyalı A., Menevşe S.: “ Açıklanamayan İnfertilitede imprint Kontrol Bölgelerindeki Metilasyon Düzeylerinin Araştırılması.” 11. Ulusal Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Bodrum

*  Biri, A., Ü. Korucuoğlu, A. Turp, M. Karaoğuz, Ö. Himmetoğlu ve S. Balcı, “A New Syndrome Of Thoracoschisis And Extremity Abnormalities:A Case Report,” Fetal Tıp ;Prenatal Tanı 2005,30 Nisan-2 Mayıs, Antalya, 2005.

*  Yirmibeş Karaoğuz, M., E.F. Perçin, A. Biri, E. Pala, D. Kan, A. Poyraz ve M. Kurdoğlu, “A Case Wıth Mosaic Partial Duplication Of Long Arm Of Chromosome 1:Prenatal And Postmortem Clinical And Cytogenetic Evaluation,” Fetal Tıp ;Prenatal Tanı 2005, 30 Nisan-2 Mayıs, Antalya, 2005.

*  Ergün, M.A., M. Yirmibeş Karaoğuz, A. Biri ve E. Pala, “An Early Prenatal Diagnosis Of A 69, XXY Case Using Quantitative Fluorescent PCR(QF-PCR)In Uncultured Amniocoytes,” Fetal Tıp ;Prenatal Tanı 2005, 30 Nisan-2 Mayıs, Antalya, 2005.

*  Ergün, M.A., F. Perçin, A. Biri, D. Kan ve M. Kurtoğlu, “Investigatıon Of Factor V Leiden And Prothrombin G20210A Mutations In A Mother And Her Ex-Fetus,” Fetal Tıp ;Prenatal Tanı 2005, 30 Nisan-2 Mayıs, Antalya, 2005.

*  Yirmibeş Karaoğuz, M., M.A. Ergün, E. Pala, D. Kan, A. Biri ve S. Menevşe, “Frequencıes Of Chromosomal Abnormalities At Amniocentesis.10 Years Experience Of Cytogenetıc Analyses In One Laboratory,” Fetal Tıp ;Prenatal Tanı 2005, 30 Nisan-2 Mayıs, Antalya, 2005.

*  Pala, E., M. Yirmibeş Karaoğuz, M.A. Ergün, D. Kan ve A. Biri, “Amniyotik Mayi Renginin, Kültür Süresi Ve Anomali Oranına Etkisi:Bir Sitogenetik Tanı Laboratuvarının 10 Yıllık Deneyimi,” Fetal Tıp ;Prenatal Tanı 2005, 30 Nisan-2 Mayıs, Antalya, 2005.

*  Biri, A., Ü. Korucuoğlu, Ç. Şimşek, F.N. Aksakal, N. Bozkurt ve M. İlhan, “Adölesan Kızların Cinsel Bilgi Gereksinim Durumlarının Belirlenmesi,” IV.Uluslararası Üreme Sağlığı Ve Aile Planlaması Kongresi,20-23 Nisan, Ankara, 2005.

*  Çiftçi, B., A. Biri, Ü. Korucuoğlu, R. Gürsoy, B. Tıraş, Ö. Himmetoğlu, “Postmenapozal Kadınlarda Raloxifen Kullanımı Ve Yaşam Kalitesi,” IV.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan, Ankara, 2005.

*  Biri, A., N. Bozkurt, Ü. Korucuoğlu, F. N. Aksakal, T. Nas, O. Karabacak, Ö Himmetoğlu, “Gebe Kadınların,Doğum Kontrol Yöntemleri,Cinsel Organlar ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgileri,”IV.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan, Ankara, 2005.

*  Biri, A., N. Bozkurt, Ü. Korucuoğlu, F.N. Aksakal, E. Yılmaz, H. Güner, Ö. Himmetoğlu, “Gebe Kadınlarda Cinsel Yaşam,”IV.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan, Ankara, 2005.

*  Biri, A., F.N. Aksakal, N. Bozkurt, Ü. Korucuoğlu, B. Çiftçi, I. Maral ve B. Tıraş, “Üniversitede Öğrenim Gören Gençlerin Acil Kontrasepsiyon Konusunda Bilgi Düzeyleri,” IV.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan, Ankara, 2005.

*  Taner, M.Z., A.Turp, A. Biri, A. Onan, İ. Güler, Ö. Himmetoğlu, “İzole Fetal Hidrotoraksta Tedavi,” 10.Ulusal Perinatoloji Kongresi & International Workshop on Multiple Pregnancy,10-13 Nisan 2005, İstanbul.

*  Yılmaz, M., A. Biri, A. Karakoç, F. Törüner, B. Bingöl, N. Çakır, M.B. Tıraş, G. Ayvaz, M. Arslan, Ü. Akçin, “Obez ve obez olmayan PCOS hastalarında roziglitazone ve metforminin insülin rezistansı ve serum androjen seviyeleri üzerindeki etkileri,” 4.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, 20-25 Nisan, Antalya, 2004.(Dördüncülük ödülü)

*  Biri, A., H. Tokgöz, M.N. İlhan, I. Maral, İ. Güler, R. Gürsoy, “Çeşitli şikayetlerle Kadın Hastalıkları Doğum ve Üroloji polikliniğe başvuran kadınların cinsel yaşantılarının incelenmesi,” 4.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, 20-25 Nisan, Antalya, 2004.

*  Biri, A., S. Öztürk, M.B.Tıraş, “Impaired enzymatic antioksidant defense in uterine myoma tissues,” 4.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, 20-25 Nisan, Antalya, 2004. (ikincilik ödülü)

*  Şimşek, Ç., A. Biri, H. Turan, O. Aktürk, V. Seyrek, O. Esen, F. Emekçi, “Birinci basamakta gebelerde HBsAg Taraması yapılmasının önemi,” 4.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, 20-25 Nisan, Antalya, 2004.

*  Biri, A., N.Bozkurt, A. Turp, M.Kavutcu, Ö. Himmetoglu ve İ. Durak, “Antioxidant enzyme activity and lipid peroxidation in maternal umbilical cord plasma and placental tissues of normal and IUGR pregnancies,” 4.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, 20-25 Nisan, Antalya, 2004.

*  Biri, A., B. Çiftçi, M. Erdem, A. Erdem, B. Tıraş, O. Karabacak, L. Delilbaşı ve R. Gürsoy, “Maternal and perinatal outcomes of pregnancies following assisted reproduction:A matched control study,” I. International Congress Reproductive Medicine, 22-25 Eylül, İstanbul, 2004.

*  Biri, A., B. Çiftçi, B. Tıraş, O. Karabacak ve R. Gürsoy, “Perinatal and Maternal outcomes of pregnancies, among couples with male factor infertility,after assited conception,” I. International Congress Reproductive Medicine, 22-25 Eylül, İstanbul, 2004.

*  Biri, A., N. Nurlu, F. Babacan, S. Kamacı ve M. Karacan, “USG uygulanan fetal rat akciğer dokularında SOD aktivitesi ve lipid peroksidasyonu,” Klinik Biyokimya ve Uzmanları Derneği 2.Ulusal Kongresi, 21-25 Eylül, Bodrum, 2004.

*  Bingöl, B., M. Erdem, A. Erdem, A. Biri, “İkinci Trimesterde parsiyel mol hidatidiform ve triploidi: Bir olgu sunumu,” IX.Tivak & Türk Fransız Üreme Tibbi ve İnfertilite Kongresi, 1-3 Ekim, Ankara, 2004.

*  M. Yıldırım, A. Biri, Bozkurt, Taşkıran Ç, Güler İ, M. Erdem, A. Erdem.’Sezaryen ile doğumda anne sütünü etkileyen faktörler’ ” XI.Tivak & Türk Fransız Üreme Tibbi ve İnfertilite Kongresi, 1-3 Ekim, Ankara, 2004.

*  Biri, A., B. Çiftçi, N. Bozkurt, S. Atmaca, M. Erdem, A. Erdem,“Olgu sunumu: Herpes gestasyonalis, ” XI.Tivak & Türk Fransız Üreme Tibbi ve İnfertilite Kongresi, 1-3 Ekim, Ankara, 2004.

*  Bozkurt, N., M. Erdem, A. Erdem, A. Biri, Ü. Akçin, M. Polat, Z. Kurdoğlu, M. Yıldırım, “Bazal ve klomifen sitrat ile indüklenmiş hormonal parametrelerin folliküler yanıt ile karşılaştırılması,” XI.Tivak & Türk Fransız Üreme Tibbi ve İnfertilite Kongresi, 1-3 Ekim, Ankara, 2004.

*  Biri, A., M. Erdem, Z. Kurdoğlu, T. Çakır, S. Atmaca, A. Erdem, “İntrakraniyal kitle ve hidrops fetalis; Bir olgu sunumu,” IX.Tivak & Türk Fransız Üreme Tibbi ve İnfertilite Kongresi, 1-3 Ekim, Ankara, 2004.

*  Biri, A., A.B.Turp, A.Saltık, Y.Demirtaş , K.Gücüyener ve Ö.Himmetoğlu, “Parsiyel Vajinal Agenezis: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi.” 4. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonogari Kongresi,6-9 Ekim, Askeri Müze Kültür Sitesi/İstanbul, 2004

*  Biri, A., A. Saygılı, F.S. Tunaoğlu, M. Erdem, A. Erdem , Ö. Himmetoğlu, “Fetal Disritmilerin Değerlendirilmesi,”IV.Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, 22-24 Kasım, Askeri Müze Kültür Sitesi/İstanbul, 2004.

*  Biri, A., A. Saygılı, F.S. Tunaoğlu, M. Erdem, A. Erdem ,Ö. Himmetoğlu, “Fetal Ekokardiyografide Saptanan İntrakardiyak Ekojenik Odakların Değerlendirilmesi,” IV.Ulusal Maternal Fetal Tıp Ve Perinatoloji Kongresi, 22-24 Kasım, Askeri Müze Kültür Sitesi/İstanbul, 2004.

*  Biri, A., N. Bozkurt, Ü. Korucuoğlu, G. Öztürk, Ö. Himmetoğlu, “Düşük Ve Yüksek Riskli Gebeliklerde Plesanta Özellikleri,” IV.Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, 22-24 Kasım, Askeri Müze Kültür Sitesi/İstanbul, 2004.

*  Tıraş, M.B., N. Bozkurt, S. Sarıkaya, B. Bingöl, İ. Güler, A. Biri, Ç. Taşkıran, “Hysteroskopic sterilization using a micro-inset device,” PCOS Current Concepts Treatment & Ovulation Induction International symposium, 4-7 Eylül, Antalya, 2003.

*  Biri, A., G. Bozdayı, B. Doğan, A. Yücel, S. Rota, Ö. Himmetoğlu, “Prenatal tanıda smear ve real-time PCR yöntemi kullanılarak citomegalovirusun gösterilmesi,” Fetal Tıp;Prenatal Tanı, 17-19 Nisan, Antalya, 2003.

*  Biri, A., A. Turp, M. Kurdoğlu, Ö. Himmetoğlu, E.N. Tokgöz, “Prenatal diagnosis diastomatomyelia:A case report,”Fetal Tıp;Prenatal Tanı, 17-19 Nisan, Antalya, 2003.

*  Albayrak, S., A. Biri, I. Maral, G.K. Karataş, M.A. Bumin, “Osteoporoz tanısı almanın bilgi düzeyine etkisi,” 3.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan, Ankara, 2003.

*  Bakar, C., A. Biri, I. Maral, M.A. Bumin, “Menopozda olup olmamaya göre:menopoz bilgi düzeyi, menopozla ilğili olabilecek şikayetler,” 3.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan, Ankara, 2003.

*  Şimşek, Ç., A. Biri, N. Erdoğan, H. Turan, O. Aktürk, M. Hasipek, C. Özdemir, “Bireysel danışmanlığın yöntem seçimine etkileri,” 3.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan, Ankara, 2003.

*  Durukan, E., S. Albayrak, I. Maral, A. Biri, “İstemli düşükler ve aile planlaması yöntemi kullanma durumları:Ankara’da 15 yaş üzeri kadınlar,” 3.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan, Ankara, 2003.

*  Durukan, E., I. Maral, A. Biri, ‘AÇSAP merkezlerine başvuran 15 yaş ve üzeri kadınlar hangi aile planlaması yöntemini kullanıyorlar?’ 3.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan, Ankara, 2003.

*  Biri, A., E. Durukan, I. Maral, H. Biri, B. Tıraş, M. Bumin, “Ankara İl Merkezinde Beş Açsap Merkezine Başvuran 15 Yaş Ve Üzeri Kadınlarda Stress İnkontinans Prevalansı,” II.Reproductive Medicine Tartışmalı Konular Ve Çözümler Ortak Kongresi, 16 – 20 Mayıs, Antalya, 2003.

*  Kalkancı, A., G. Bozdayı, A. Biri, S. Kuştimur, “Kan ve vajen örneklerinden izole edilen candida albikans türü mayalarda salgısal aspartil proteinaz dağılımının PCR ile izlenmesi,” 3.Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, 27-30 Mayıs, Bodrum, 2003.

*  Biri, A., H. Biri, L. Tunç, H. Tokgöz, Ç. Şimşek, I. Maral, İ. Bozkırlı, “Kadın cinsel yaşam özelliklerini içeren epidemiyolojik çalışma (ön rapor),” 5.Ulusal Androloji Kongresi, 5-7 Haziran, İstanbul, 2003.

*  Sarıgüney, Y., S. Ayhan, Y. Demirtaş, A. Biri, Y. Başterzi, Ö. Bayramoğlu, O. Latifoğlu, H. Güner ve S. Çenetoğlu, “Ölümcül nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu:İki olgu sunumu,” 1.Ulusal Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstriktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 19-21 Haziran, Lefkoşa/KKTC, 2003.

*  80-Rota, S., A. Biri, B. Dinç, G. Bozdayı, “Farklı hasta gruplarında servikal biyopsi ve sürüntü örneklerinde PCR ile genital human papilloma virus taraması ve tip tayini –ön çalışma,” XXX. Türk mikrobiyoloji kongresi, 30 Eylül-5 Ekim, Antalya, 2002.

*  Kayıgil, Ö., A. Biri, “Güçlendirilmiş sling:İn situ vajinal duvar sling ve infast pubik kemik suburetral stabilizasyon tekniklerini birlikte kullanan yeni bir operasyon tekniği,” 17.Ulusal Üroloji Kongresi(uluslararası katılımlı), 5-10 Ekim, Antalya, 2002.

*  Biri, A., M. Polat, M. Kurdoğlu, A. Yıldız, O. Himmetoglu, “The incidence of congenital malformations in Gazi Universıty Hospital,” II.World congress of perinatal medicine for devoloping countries ve VIII.Ulusal Perinatoloji Kongresi, 1-5 Ekim, Antalya, 2002.

*  Biri, A., A. Kalkancı, G. Bozdayı, A. Turp, B. Dinç, S. Kuştimur, “Prevalance of candida spp and bacteria in the vaginal cultures of pregnant women,” II.World congress of perinatal medicine for devoloping countries ve VIII.Ulusal Perinatoloji Kongresi,1-5 Ekim, Antalya, 2002.

*  Biri, A., G. Bozdayı, S. Kuştimur, S. Özensoy, C. Türkyılmaz, A. Yücel, N. Dayangaç, Y. Gürüz, “Difficulties in the laboratory diagnosis of congenital toxoplazmozis,”II.World congress of perinatal medicine for devoloping countries ve VIII.Ulusal Perinatoloji Kongresi, 1-5 Ekim, Antalya, 2002.

*  Biri, A., G. Bozdayı, A. Kalkancı, Z. Ekinci, B. Dinç, S. Rota, “Prevalence of cytomegalovırus, herpes simplex virus-2, human papillomavirus 16-18 in the cervical smear of pregnant women in Turkey – Preliminary study, ” II.World congress of perinatal medicine for devoloping countries ve VIII.Ulusal Perinatoloji Kongresi, 1-5 Ekim, Antalya, 2002.

*  Biri, A., M. Kavutcu, A. Saltık, E. Devrim, İ. Durak, “Investigation of free radical scavenging enzyme activites and lipid peroxidation in human plasenta tıssues with missed abortion,”II.World congress of perinatal medicine for devoloping countries ve VIII.Ulusal Perinatoloji Kongresi, 1-5 Ekim, Antalya, 2002.???

*  Karaoğuz, M.Y., G.D. İnce, T. Nas, M.A. Ergün, Z. Taner, A. Biri, A. Yıldız, Ö. Himmetoğlu, S. Menevşe, “955 Amniosentez olgusunda prenatal sitogenetik tanı sonuçları,” V.Ulusal Prenatal Tanı ve Tibbi Genetik Kongresi, 9-12 Ekim, Konya, 2002.

*  Kurdoğlu, M., Z. Ekinci, M. Polat, A. Biri ve M.Yıldırım, “Karbonhidrat metabolizma bozukluğu olan gebeliklerin maternal ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması,” X.İnfertilite ve Üreme Kongresi, 26-29 Ekim, Ankara, 2002.

*  Kurdoğlu M, Ekinci Z, Polat M,Biri A., Yıldırım M.’karbonhidrat bozukluğu olan gebeliklerin maternal ve fetal sonuçlarının karşılaştırılması’X.İnfertilite ve üreme kongresi,26-29 ekim 2002 Sheraton Ankara

*  Biri, A., S. Tezcan, L. Karabıyık, “Retrospective analysis of tubal sterilization,“ I.National Congress on Mother and Infant Health, 29-31 March, The Hilton Hotel Ankara, 2001.

*  Biri, A., J. Öztürk, I. Maral, “Maternal deaths occured in hospitals in Ankara between 1997-2000,” I. International and II. National Congress on reproductive health and family planning, 20-23 April, Talya Hotel, Antalya, 2001. (ilk on ödülü)

*  Biri, A., I. Maral, “The Use of Depo Medroxyprogesterone Acetate in Postpartum and Interval Periods,” I.international and II.national Congress on reproductive health and family planning, 20-23 April, Talya Hotel, Antalya, 2001.

*  Biri, A., J. Öztürk, C. Bakar, I. Maral, “The number of pregnancies, abortions, alive, stillbirths, alive and death children and pregnancies resulting with cesarian or vaginal deliveries per women between ages 15-49 and mother and children health care family planning centers in Ankara,” I.international and II.National Congress on Reproductive Health and Family Planning, 20-23 Nisan, Talya Hotel, Antalya, 2001.

*  Biri, A., J. Öztürk, I. Maral, “The analysis as couple year protection (CYP) value of the family planning methods provided by public sector in Ankara between years 1997-2000,” I. International and II. National Congress on Reproductive Health and Family Planning, 20-23 Nisan, Talya Hotel, Antalya, 2001.

*  Biri, A., J. Öztürk, S. Bektaş ve I. Maral, “The application of family plannig by women in age group 15-49 from urban and rural sections of Ankara between 1997-2000 based on their follow up record,” I. International and II. National Congress on Reproductive Health and Family Planning, 20-23 Nisan, Talya Hotel, Antalya, 2001.

*  Biri, A., J. Öztürk, M.N. İlhan ve I. Maral, “The family plannig methods used by women in age group 15-49 chosen from mother and children health care family planning centers in Ankara according to the number of children they have,” I. International and II. National Congress on Reproductive Health and Family Planning, 20-23 Nisan, Talya Hotel, Antalya, 2001.

*  Biri, A., J. Öztürk, I.İ. Budakoğlu ve I. Maral, “The usage of contraceptive Methods of women’s and their husbands’ according to their educational status,” I. International and II. National Congress on Reproductive Health and Family Planning, 20-23 Nisan, Talya Hotel, Antalya, 2001.

*  Karabıyık, L., A. Biri ve J. Şenyurt, “Sedoanaljezi için midazolam / Tramadol ile Midazolam /Remifentanil kombinasyonlarının karşılaştırılması,” TARK, 27-31 Ekim, Antalya, 2001.

*  Kalkancı, A., S. Kuştimur, G. Bozdayı, A. Biri, “Virulence Factors of Candida isolates in vulvovaginal Candidiasis,” II.Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, 19-21 Haziran, Ankara, 2001.

*  Bozdayı, G., A. Kalkancı, A. Biri, S. Kuştimur, “Use of PCR and classiccal methods in confirming the identify of candida albicans isolates identified by ID32 before,” II.Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, 19-21 Haziran, Ankara, 2001.

*  Kalkancı, A., A. Biri, G. Bozdayı, S. Kuştimur, “Antifungal suspceptibility results of candida strains isolated from vulvovaginal candidiasis,” II.Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, 19-21 Haziran, Ankara, 2001.

*  Kalkancı, A., G. Bozdayı, S. Kuştimur, A. Biri, “Terbinafin susceptibility of candida species isolated from clinical specimens,” II.Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, 19-21 Haziran, Ankara, 2001.

*  Biri, A., Ö. Kayıgil, “Combined surgical treatment of benign gynecological proplems with insitu vaginal wall sling procedure for stress urinary incontinence:Three years experience,” I. International Congress On The Menopause and The IV. National Congress Under the Auspicies of the International Menopause Society, 17-21 May, Antalya, 2000.

*  Özbey, B., S. Dilbaz, N. Aygenç, A. Biri, K. Oğuzer, M. Yıldıran, “An analysis of the cases of volunter surgery sterilization in SSK Ankara Maternity Hospital between 1991-1992,” III. National Public Health Congress, 30 April – 2 May, Ankara, 1992.

*  Özbey, B., Biri A., Dilbaz S., Yıldıran M., “Transservikal resection of endometrium in women with abnormal uterine bleeding,” III. International Congress of Obstetrics and Gynecology, 7-11 September, İzmir, 1992.

[/ppmtoggle]

[/ppmaccordion]