Amniyoinfüzyon nedir?

Fetus (bebek) anne karnında amniyon sıvısı denilen bir sıvı içinde hayatını devam ettirir. Amniyon sıvısıbebeğin gelişiminde oldukça önemli olduğundan, miktar bakımından standart değerler üzerinde olması durumunda dışarıdan cerrahi müdahale ile bu sıvı azaltılmalı, standart değerlerin altında olması durumunda ise yine dışarıdan cerrahi müdahale ile bu sıvı artırılmalıdır. Amniyon sıvısının içerisinde gelişen bebeğin normal bir büyüme ve gelişme gösterebilmesi ve yapısal bozukluk taşımaması için amniyon sıvısının normal standart değerlerde kalması gerekmektedir.

Hamileliğin 10. haftasında fetusa ait idrar üretimi başlar ve bu idrar amniyon sıvısının en önemli kaynağıdır. Hamileliğin 15. ya da 16. haftasında amniyon sıvısının %90’ı fetusun böbrekleri tarafından üretilen idrardır. Amniyon sıvısının azalmasına oligohidramniyos denir. Oligohidramniyos tanısı ultrasonda amniyon sıvısının az olduğunun tespit edilmesi ile konulur. Amniyon sıvısı çeşitli nedenlerle azaldığında dışarıdan amniyon sıvısı eklenmesi işlemine amniyoinfüzyon denir. Bu işlemde, ultrason eşliğinde karından veya vajinal yoldan girilir ve ince bir iğne (kateter) ile rahim içerisine amniyon sıvısı verilir.

Amniyon sıvısı neden azalır?

Amniyon sıvısının arttığı görülen bir hamilelikte ilk olarak dikkatli bir ultrason incelemesi yapılmalıdır ve fetusa ve anneye ait olası sebepler araştırılmalıdır. Sık görülen sebepler şöyledir:

 • Fetal idrar oluşumunu engelleyen anomaliler (bebekte böbrek yokluğu, idrar yollarında tıkanıklık)
 • Kromozom anomalileri
 • Gün geçmesi
 • Annede hipertansiyon, preeklampsi olması
 • Zarların erken yırtılması (erken membran rüptürü-EMR)
 • Plasenta yetmezliği
 • Bebekte rahim içi gelişme geriliği (intrauterin gelişme geriliği-IUGR)

Amniyoinfüzyon yapılma nedenleri nelerdir?

 1. Erken haftalarda bebeğin suyunda ciddi azalma saptanması halinde
 2. Sıvı ekleyerek ultrason yapımını kolaylaştırmak ve olası anomalileri saptamak için
 3. Mekonyum aspirasyonunu (bebeğin anne karnında kakasını yutması) önlemek için
 4. Fetal zarların ve sıvının enfeksiyonu (koryoamniyonit) halinde gerekirse antibiyotik verilmesi amacıyla