Amniyosentezin kromozomal anomalileri saptamadaki başarısı %100’e yakındır. Ancak amniyosentez kromozomal anomaliler dışındaki genetik hastalıklar için tanı koydurmaz. Amniyosentez dahil hiçbir prenatal test sağlıklı bir bebek için garanti veremez. Tüm prenatal testler sadece araştırılan konuda bilgi verir. Bugünkü inceleme yöntemleriyle bazı anomalilere ve kromozom dışı genetik hastalıkların önemli bir kısmına doğumdan önce tanı konulamaz. Diğer yandan risk saptanan anne adaylarının %95’inde prenatal testlerin sonucu normal olarak raporlanır.