Bazı anne-baba adayları genetik hastalığın ya da fiziksel kusurların varlığında hamileliği devam ettirmeme bazılarıysa ettirme yönünde karar verebilirler. Bu tamamen çiftlerin seçimi olup hiçbir zorlama mevcut değildir. Benzer şekilde amniyosentez yapılıp yapılmaması da yine yalnızca anne-baba adayının kararına bağlıdır. Amniyosentez daha kesin sonuca götüren bir test önerisi olarak size sunulur, bizim görevimiz bir risk olduğunda sizi bilgilendirmek ve gereken testleri, girişimleri önermektir. Testi kabul ettiğinizde amniyosentezle ilgili belirtilen riskleri veya kabul etmediğinizde de sağlıksız bir çocuk sahibi olma ihtimalini göze almış olduğunuzun farkında olmalısınız.