Gastroşizisli fetüslerde, amniyon sıvısı içinde bulunan mekonyum (bebeğin dışkısı), belli bir konsantrasyonun üzerine çıktığında barsak hasarına yol açmaktadır. Bu hasarı en aza indirmek için anne karnında tedavi yöntemleri son yıllarda popülarite kazanmıştır. Amniyotik sıvı değişimi ve amniyoinfüzyon yöntemleri ile gastroşizisli fetüslerin amniyon sıvısı içindeki mekonyum miktarı düşürülerek fetüste gelişecek olası barsak hasarı minimalize edilmektedir. Bu işlem belirli aralıklarla doğuma kadar tekrarlanarak amniotik sıvıdaki mekonyum artıklarının konsantrasyonu en aza indirilir. Böylece doğum sonrası yapılacak ameliyatın daha kolay olması sağlanmış olur ve ameliyat sonrası bebeğin barsaklarının fonksiyonlarını kazanması ve ağızdan beslenmeye geçiş süresi kısalmış olur.