Anormal vajinal kanamalar organik (altta yatan hastalığa veya anatomik anormalliğe bağlı) ve disfonksiyonel (kanamayı açıklayacak herhangi bir organik sebep bulunamayan) kanamalar olmak üzere ikiye ayrılır :

 

Organik kanamalar:

 • Myom: Rahimin en sık rastlanan tümörüdür. En sık neden olduğu kanama adet miktarının artması ve süresinin uzamasıdır.
 • Polip: Endometrial polipler üreme çağındaki kadınların %2’sinde görülür ve kanser barındırma ihtimalleri yaklaşık %1’dir. Rahim ağzında polip olasılığı da %4 civarındadır, bunların da kanser barındırma ihtimali son derece düşüktür, ancak ara kanama ve ilişki sonrası kanamaya neden olabilirler.
 • Over (yumurtalık) kistleri: Genelde basit kistler kendiliğinden kaybolur. Nadiren overlerde östrojen hormonu üreten kitleler olabilir (granulosa hücreli tümör) ve bu kitleler anormal rahim kanamasına neden olabilirler.
 • Enfeksiyon: Endometrit (rahim içi iltihabı) veya servisit (rahim ağzı iltihabı) ara kanama veya ilişki sonrası kanamaya neden olabilmektedir. Enfeksiyon kanamaya sebep olabilmekle beraber genelde akıntı, ağrı gibi başka bulgular da vardır.
 • Kanser: Anormal kanama varlığında her zaman için kanser olasılığı akla getirilmeli ve             gerekli tetkikler yapılmalıdır. Kanser olasılığı yaş ilerledikçe artmakla beraber, teşhis açısından şüphelenilen her hastada endometrial biyopsi (rahim içinden doku örneği alınması) önemlidir.
 • Sistemik hastalık veya bozukluklar
 • Koagülopatiler (pıhtılaşma bozuklukları)
 • Endokrinopatiler (hormonal bozukluklar): Anovulasyona (yumurtlamanın olmaması) neden olabilir.
 • Karaciğer yetmezliği
 • Şişmanlık
 • Gebelik
 • Farmakolojik (ilaçlara bağlı) sebepler

 

Disfonksiyonel kanamalar:

Herhangi bir organik sebebe bağlanamayan rahim kanamasıdır. En sık sebebi anovulasyondur (yumurtlamanın olmaması). Anovulasyonun çok çeşitli sebepleri vardır ve hipotalamik-pituiter-ovaryan aksın (beyin-yumurtalık hormonal hat) değişiklikleri ile ilişkilidir. PCOS (polikistik over sendromu)’da da anovulasyona bağlı anormal ve gecikmeli kanama olabilir.