• Polimenore: 21-24 günden daha sık olan mens (adet) kanamalarıdır.
  • Oligomenore: 35 günden fazla aralıklarla olan mens kanamalarıdır.
  • Hipermenore (Menoraji): 7 günün üzerinde devam eden veya miktarı fazla olan (parça/pıhtı) mens kanamalarıdır.
  • Metroraji: Düzensiz aralıklarla olan mens kanamalarıdır.
  • Menometroraji: Sık, düzensiz ve fazla miktarda olan mens kanamalarıdır.
  • Intermenstrual kanama (ara kanama): Düzenli mensler arasında olan kanamadır.