Ayrıntılı ultrason, yüksek çözünürlüklü ultrasonografi cihazları ile fetal tıp konusunda ve fetal anomali tanısında deneyimli kadın-doğum uzmanları veya perinatologlar tarafından yapılabilen ayrıntılı fetal incelemedir. Genellikle yüksek riskli gebeliklerde ve fetusla ilgili hastalık riskinin varlığında uygulanmakla birlikte, fetal sorunların önemli bir kısmının düşük risk grubunda görülüyor olması nedeniyle son yıllarda rutin bir inceleme olarak önerilir hale gelmiştir. Riski yüksek olmayan gebelerde tercihen 18-22. haftalar arasında bir kez fetal inceleme önerilmektedir. Ayrıntılı ultrasonografinin bebeğin sağlıklı olduğunu garanti etmediğini, bebeği iyilestirmeye yönelik bir katkısının olmayacağını, sadece tanı için kullanılacağını bilmek gerekir. Bebekte anormal bir durum saptanması halinde sadece izlem, bebeğin tedavisi, gebeliğin sonlandırılması gibi alternatiflerin sunulabilecektir.