• Daha önce anomalili bebekğe gebe kalınması
 • Annede, babada, akrabalarda anomali varlığı
 • Gebelik sırasında yapılan ultrason incelemesinde şüpheli bir durum olması
 • Down sendromu tarama testlerinde risk ortaya çıkması (ikili, üçlü, dörtlü testte yüksek risk)
 • İleri anne yaşı
 • Bebekte gelisme geriliği olması
 • Bebeğin suyunun azlığı ya da fazlalığı
 • Gebelikte ilaç, alkol, kokain v.b. kullanımı
 • Gebelikte röntgen uygulanması
 • Gebelikte bebeğe zarar verebilecek bir enfeksiyon (sitomegalovirus.toksoplazmozis vb) geçirilmesi
 • Annede bebeği etkileyebilecek şeker hastalığı ve benzeri dahili hastalıkların varlığı
 • Annenin ve ailenin bebek hakkında ayrıntılı bilgi edinme isteği