Kanser öncüsü lezyon eğer tedavi edilmezse kansere dönebilecek doku anlamına gelir ve serviksteki (rahim ağzı) böyle lezyonlara Cervical Intraepithelial Neoplasia veya kısaca CIN denir. Bu terim serviksin yüzeyindeki değişikliklere verilen isimdir ve bu lezyonlarda hastalığın başka yerlere yayılımı yoktur. CIN’ların ciddiyetine göre CIN1’den CIN3’e kadar farklı sınıflaması vardır. Serviks kanseri gelişme riski CIN derecesi ile ilişkilidir. CIN1’ler çoğu kez hiçbir tedavi verilmeden normale dönebilmektedir. CIN1’den kanser gelişme risk çok düşüktür. Ancak CIN2 ve CIN3 bazen kansere dönebilir. CIN2 ve CIN3’ün ne kadarının kansere döneceğini net olarak bilemediğimiz için tedavisiz izlem kabul edilemez.

CIN neden gelişir?

CIN ve servikal kanserlerin neredeyse tümünde Human Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyonu vardır. Ancak pek çok kadın herhangi bir hastalık olmadan HPV enfeksiyonunun sadece taşıyıcısı olabilir. Bu kadınların küçük bir kısmında anormal smear saptanır ve daha da az kısmında servikal kanser gelişir. Çoğu hastada HPV cinsel ilişki sırasında bulaşır. HPV enfeksiyonu için herhangi bir antibiyotik tedavisi yoktur. HPV enfeksiyonlarının yol açtığı anormal smear sonuçları daha ileri tetkik ve tedavi gerektirir. HPV enfeksiyonunu saptamak için testler geliştirilmekle beraber henüz günlük kullanıma girmemiştir. HPV’ye karşı aşı geliştirilmiş olmakla beraber, bu aşılar koruyucu aşılardır ve hastalık gelişmeden önce uygulandıklarında işe yararlar, virus ile karşılaşmış hastalarda veya CIN gelişmişse etkili değildir. Sigara kullanımı da özellikle HPV virüsünün etkisini arttırarak servikal değişikliklere neden olur.

CIN ve servikal kanser için risk faktörleri nelerdir?

 • İleri yaş
 • Düşük sosyoekonomik seviye
 • Düşük eğitim seviyesi
 • Çok sayıda cinsel eşi olmak
 • İlk cinsel ilişkinin erken yaşta olması
 • Sigara
 • Uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımı
 • Diyetle yetersiz miktarda folat, karoten ve C vitamini alınması
 • Çok sayıda doğum yapmış olmak
 • İlk gebeliğin erken yaşta olması
 • Cinsel temasla bulaşan hastalık hikayesi (özellikle Herpes ve HPV enfeksiyonları)
 • Kanserojen HPV tipleri ile enfeksiyon
 • Rutin taramaların yapılmaması
 • Bağışıklık sistemindeki baskılanma