Genellikle, kadının bir adet dönemi süresince birden fazla yumurta hücresi (oosit) üretmesi ve bu yumurtaların her birinin farklı spermler tarafından döllenmesi neticesinde çoğul gebelik oluşmaktadır. Bazen de döllenmiş yumurtanın gelişimi esnasında kendi içinde bölünmeye uğraması ve kalıtsal özellikleri birbirleri ile aynı olan birden fazla embriyonun meydana gelmesiyle çoğul gebelik oluşur.