Ayrıntılı UltrasonUltrason yapılırken vücudun iç organlarını görüntülemek için yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılır. Ses dalgaları o kadar yüksektir ki, insan kulağı bunları duyamaz. Bu ses dalgaları inceleme aygıtının (prob/transduser) içindeki titreşim yapan bir kristalden vücudun iç organlarına yönlendirilir. Prob, bir görüntü oluşturmak için, sesi yansıtır veya ‘eko yapar’. Ultrason işlemi yüksek kalitede görüntüler oluşturmaz fakat, yayılmacı olmayıp radyasyon da bulundurmaz. Karın içi organların, karnın altında bulunan (pelvik) organların ve göğüs dokusunun incelenmesinde yaygın olarak kullanılır. Ultrason özellikle normal gebelik takibinde, gebelikteki anormalliklerin tespitinde ve kadın hastalıkları açısından pelvis içindeki organlara ait sorunların ortaya çıkarılmasında kullanışlı bir yöntemdir.

Ultrason nasıl uygulanır?

İncelemeye başlamadan önce derinin üzerine, ultrason dalgalarının probdan vücudun içine geçmesini sağlayacak, jöle kıvamında bir krem sürülür. İyi bir görüntü bulunana kadar prob derinin üzerinde gezdirilir. Sonunda görüntüler kayıt edilirken prob söz konusu bölgede hareketsiz tutulur.