Ülkemizde de 11-14. haftalar arasında yapılan ikili test erken tanı ve yüksek oranda Down sendromu  tespit edebildiği için öncelikle tercih edilir hale gelmiştir. Bu testle ilgili en önemli konu sonuçlarının güvenilir olması için ultrasonografi ile doğru bir ense saydamlığı ölçümü yapılmasının gerekli olduğudur. Ense saydamlığı (NT) ölçümü kurallarına göre yapılmazsa test sağlıklı olmayacaktır. O yüzden tarama testlerinin yapılmasını isteyen anne-baba adaylarının testlerin doğru yapıldığı kurumları tercih etmeleri uygun olacaktır. Birinci trimester tarama testi hızla yaygınlaşmasına rağmen ülkemizde halen üçlü tarama testi de sıkça kullanılmaktadır. Çünkü bir çok laboratuvar bu testi yapabilecek koşullara sahipken ikili test için koşulları uygun değildir. Son zamanlarda 16-18 haftada üçlü testin yerine önerilen dörtlü test ülkemizde de bazı merkezlerde yapılmaktadır. Koru Hastaneleri’nde Down sendromu taraması için dünyadaki değişime paralel şekilde üçlü testin yerini 11-14. haftada yapılan birinci trimester tarama testi almıştır. 13 haftadan sonra başvuran hastalar için ise dörtlü test önermekteyiz.