En sık kullanılan testler birinci trimesterde (11-14. hafta) ve ikinci trimesterde (16-18. hafta) ultrasonografi ölçümleri ve anneden alınan kan örneğinde bakılan bazı gebelik proteinleri ile yapılan tarama testleridir.