Down sendromu tarama testleri gebe bir kadının taşıdığı bebeğin Down sendromlu olma olasılığı araştıran testlerdir ve sonuçları kesin testler değildir. Down sendromlu bir bebek doğurma riski yüksek  olan gebeyi tespit ederek, kesin tanı koydurucu olan invaziv testlerin (amniyosentez, koryon villus biyopsisi, kordosentez, vb) önerilmesini sağlarlar.

Pratikte bu testlerin yanlış olarak tanı testi gibi kabul edildiği görülmektedir. Aile sonuçlarını normal ya da anormal gibi algılamaktadır. Bu testlerin kesin bir sonuç vermediği akıldan çıkarılmamalıdır. Tarama testleri ile sadece risk belirlenir ve riskin yüksek (tarama pozitif) olduğu durumlarda tanı testleri olan invaziv işlemler önerilirken, riskin az olması durumunda rutin gebelik takibi önerilir. Riskin fazla çıkması fetusun Down sendromlu olduğu anlamına gelmediği gibi riskin az olması da fetusun normal olduğu anlamına gelmez. Test sonucunda riski yüksek çıkan gebenin kesin tanı için önerilen invaziv girişimi kabul etmeme veya tam tersi riski az çıkan gebenin kesin tanı için invaziv girişimi isteme hakkı vardır.