Down sendromu tarama testlerinin uygulanmasında her iki testin (hem ikili test, hem üçlü-dörtlü test) birlikte yapılmasına sık rastlanmaktadır ancak her iki testin de yapılması önerilmemektedir. Gebenin başvuru anına göre testlerden sadece biri tercih edilmelidir. Her iki testin de yapıldığı bir tarama şekli maliyet artışının yanı sıra gebe kadında yaratacağı gerginlik, tanının gecikmesi, yapılan tıbbi işlemler sebebiyle anne ve bebeğin (fetusun) risklerini arttırmasından dolayı önerilmemektedir. Bu yüzden testlerden sadece birisi tercih edilmelidir ve mümkünse birinci trimesterde ikili test yapılmalıdır. 11-14. hafta aralığında başvurmuş ve ikili test yaptırmış olan hastaya tekrar 16-18. haftada test yapılması gerekmez. İkili test sonucunda yüksek risk çıkan hastaya yine bu haftalarda koryon villüs biyopsisi (CVS) yapılmalıdır. İkili testi yüksek riskli çıkan hastanın amniyosentez için 16. haftaya kadar bekletilmesi ya da “bir de üçlü test yapalım” gibi bir yaklaşımla tekrar taranması doğru değildir.  Öte yandan ikili taramada riski az olarak belirlenen gebede üçlü tarama yapılması da gerekli değildir. Bu uygulamayla risk yanlış şekilde artmış görünebilir ve çok sayıda gebeye gereksiz yere amniyosentez yapılmasına sebep olacaktır. Bundan dolayı üstün yönleri nedeniyle mümkünse 11-14. hafta aralığında yapılan ikili test tercih edilmelidir.