İkinci trimesterde 16-18. haftalarda Down sendromu ve nöral tüp defektleri (omurgada ayrıklık) için tarama yapılmaktadır. Her iki test için de anne serumunda bazı gebelik proteinleri ölçülür.

Üçlü tarama testi

Anne kanından bebek (fetus) ve bebeğin eşi (plasenta) tarafından üretilen üç proteinin (alfa feto protein=AFP, beta-HCG, estriol) seviyesi ölçülür. Down sendromu taraması için önerilen ilk testlerdendir. Yaygın olarak kullanılmıştır, laboratuvarların önemli bir kısmı bu testi yapacak alt yapıya sahiptir. Down sendromu tespit oranı % 60-65 olarak bildirilmektedir. Birinci trimester tarama testindeki gibi bir ultrason ölçümü mecburiyeti yoktur ve sadece anne kanının alınması test için yeterlidir. Yine de bebeğin haftasının ultrason ile tespit edildiği durumlarda testin sonucu daha sağlıklı verilebilir. Test sonucunda yüksek risk çıktığında amniyosentez önerilir. Down sendromunun birinci trimesterde taranmaya başlanmasından sonra üçlü test önerisi azalmıştır. Üçlü test hastanın 11-14. haftada başvurmadığı, birinci trimester testinin yapılamadığı durumlarda önerilmelidir.

Dörtlü tarama testi

Birinci trimester tarama testi için zamanında başvurmayan gebelere üçlü testten daha duyarlı olan (Down sendromu tespit oranı % 70-75) ve anne kanından dört plasenta proteininin (alfafeto protein=AFP, beta-HCG, estriol, inhibin A) ölçüldüğü dörtlü test yapılması önerilmektedir. Dolasıyla imkan olduğu ölçüde birinci trimester taraması, birinci trimester taraması yaptıramayan ve mecburen ikinci trimesterde taranması gereken gebelere ise dörtlü test önerilmektedir. Bazı ülkelerde uygulama bu şekilde rutine girmiştir. Bir anlamda üçlü test Down sendromu taraması için artık önerilmemektedir. Ancak bunların yapılamadığı durumlarda üçlü test yapılabilir.