Gebelik sırasındaki hastaneye yatışların önemli bir kısmını erken doğum tehlikesi oluşturmaktadır.  Erken doğum tehlikesi yaşayan hastaların hangi kısmının doğum yapacağını tam olarak değerlendirmek güçtür. Güncel çalışmalarda %14-50 arasında değişen oranlarda doğum oranları bildirilmektedir. Hastanın ilk başvurusu esnasında annenin vital bulguları, geçmiş medikal ve obstetrik öyküsü,  erken doğum belirti ve bulgularının ayrıntılı olarak değerlendirilmesi, rahimin boyutu, fetüsün pozisyonu, fetal büyüklük değerlendirilmelidir. Rahim ağzındaki açıklığın ve kanama varlığı, su gelişi gibi erken doğuma neden olabilecek durumların saptanması için spekulum muayenesi ve ultrasonografik değerlendirme yapılır. Hasta elde edilen bulgular eşiğinde saptanan erken doğum riskine göre hastaneye yatırılarak veya ayaktan takip edilebilir.