Net olarak aydınlatılmış olmamakla beraber bazı enfeksiyon etkenleri (idrar yolarında ya da vajinada) rol oynuyor olabilir. Annenin beslenme bozukluğu, düşük sosyoekonomik düzey, karına gelen direk travmalar, sigara, servikal yetmezlik, rahmin aşırı gerilmesi (çoğul gebelik ya da polihidramniyos), plasental anormallikler, amniyosentez yapılması, rahim ağzına dikiş atılması (serklaj), rahime ait anomaliler gibi faktörler de erken membran rüptürünün (EMR) muhtemel sebepleri arasındadır. Daha önceki gebeliklerinde EMR öyküsü olanlarda da risk artmıştır.