İkiz gebeliklerde, doktorun yapması gereken ilk önemli şey ikiz gebelik tanısını koymaktır. Bazı durumlarda ikiz gebelik tanısı konulduğu halde daha sonra üçüncü bebeğin varlığı ortaya çıkabilir. Bu nedenle ikiz gebeliklerde üçüncüsünün hatta daha fazlasının olup olmadığının iyi araştırılması gerekir. Bu tür çoğul gebelikler özellikle tüp bebek uygulamaları sonucu gebe kalınan durumlarda söz konusu olmaktadır.

 

İkiz gebelik tanısı konulduktan sonra doktorun tespit etmesi gereken diğer önemli şey, bebeklerin tek plasenta ile mi yoksa çift plasenta ile mi beslendikleridir. Belirlenmesi bir hayli güç olan bu durumun ortaya konması çok önemlidir. Çünkü bu sonuç, tüm gebelik sürecini etkileyecektir. Bebekler ayrı ayrı plasentalar ile besleniyorlarsa gebelik çok daha rahat ve stressiz geçecektir. Ancak iki bebek aynı plasenta ile besleniyorsa, gebelik riskli geçer ve sorunlar yaşanabilir.

Çoğul Gebelik

İkiz bebeklerin cinsiyetleri farklı ise bu ayrı plasentalarla beslendiklerinin işaretidir. Çünkü farklı cinsiyetteki bebekler tek yumurta ikizi olamaz ve aynı plasentadan beslenme çift yumurta ikizlerinde değil tek yumurta ikizlerinde görülür.

 

İkiz gebeliklerde bebeklerin aynı plasentadan beslenmesinin riskli oluşunun nedeni, bebekler arası kan dolaşımında dengesizlik yaşanma ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Bu bebekler arasında sürekli bir kan dolaşımı vardır ve bir bebekten diğerine aşırı miktarda kan gidebilir. Aşırı kan yüklenen bebeğin gelişimi fazla olurken, kan alamayan bebekte gelişme geriliği görülür.