Ultrasonografi öncesi dönemlerde anomalilerin saptanması imkansızken ultrasonografi alanındaki teknolojik gelişmelerle anomalileri % 80 oranında saptamamız mümkündür.Daha önce 20-24 haftada yapılan ultrasonografiler ön plandayken artık daha erken dönemde yapılan taramalarla anomalileri erken saptamak mümkün hale gelmiştir.