Gastroşizis bebekte erken doğuma, gelişme geriliğine ve anne karnında ölüme sebep olabildiği için tanı konulduktan sonra yakın takip edilmesi gerekir. Gastroşizisli bebeklerde gidişat esas olarak fetal hayat sırasında oluşan barsak hasarının derecesi ile doğru orantılıdır. Bu hasarın sebebi karın ön duvarındaki açıklıktan fıtıklaşan barsağın sıkışması ve amniyotik sıvıya maruziyeti gibi düşünülmektedir. Prenatal tanısı konmuş gastroşizisli olgular ultrasonografik incelemeler sırasında barsak sıkışması, kalınlaşması ve delinmesi yönünden dikkatlice değerlendirilmelidirler. Anne karnında gastroşizis tanısı konulan gebelerin doğumlarını çocuk cerrahisi kliniği olan merkezlerde yapmaları ve doğumdan sonra en kısa sürede bebeğin ameliyatının da gerçekleştirilmesi gerekmektedir.