Gastroşizis 5 bin gebelikte bir görülen ve bir sonraki gebelikte tekrarlama olasılığı %3-5 olan doğumsal (konjenital) bir anomalidir. Bu anomalide bebek kordonunun yan tarafında ve sıklıkla sağ tarafında bulunan bir açıklıktan barsakların karın dışına çıkması söz konusudur. Sıklıkla ince barsaklar nadiren de kalın barsaklar ve mide karın dışına çıkabilir. Kromozomal anormalliklerle ilgisi yoktur ancak barsaklarla ilgili düğümlenme veya barsağın bir kısmının gelişmemesi gibi problemlere sebep olabilir.

Gastroşizis nedir?