İlk başvuru anında hekiminiz sizden önemli bilgiler alacaktır:

  • Kişisel bilgileriniz: Yaş, adres ve telefon numarası, medeni hali, akraba evliliği/derecesi, eğitim düzeyi, ekonomik kaynakları, sosyal güvencesi vb.
  • Tıbbi öykünüz: Mevcut hastalıklar (kronik sistemik hastalıklar, şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, böbrek hastalığı, epilepsi, tiroid hastalıkları, enfeksiyonlar, kullandığınız ilaçlar vb), geçirilmiş ameliyatlar
  • Varsa önceki gebeliklerin öyküsü: Gebelik sayısı, düşükler, canlı doğumlar, doğum haftaları, doğum şekilleri, gebelik ve doğum sırasındaki komplikasyonlar, kanama, preeklampsi, eklampsi, gestasyonel diyabet, tromboz, emboli, zor doğum eylemi, üçüncü derece perine yırtıkları ve masif kanama, plasentanın elle çıkarılması vb.
  • Mevcut gebelik öyküsü: İlk öğrenilecek konu son adet tarihidir (SAT). Son adetin ilk günü bilindiğinde gebeliğin kaçıncı haftada olduğu, tarama testlerinin tarihleri ve tahmini doğum zamanı hesaplanabilir. (bkz. Test Zamanı Hesaplama). Adetleri düzenli olmayan kadınlarda, gebelik haftası SAT ile uyumlu olmayabilir. SAT doğru bilinmiyorsa en iyi yol ultrason ile gebelik haftasının belirlenmesidir.
  • Gebelik yakınmaları: Bulantı kusma, sık idrara çıkma, kabızlık, mide yanması, bacaklarda kramplar, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik vb.
  • Alışkanlıkların sorgulanması: Sigara, alkol, madde bağımlılığı vb.