Gebelikte Egzersizin Fayda Ve Riskleri

1.Gebelikte egzersiz annenin aşırı kilo alımını önler ve fit görünmesini sağlar.

2.Hamilelerin önemli problemlerinden olan bel ve sırt ağrılarını azaltır.

3.Gebelikte egzersiz gestasyonel diyabet ve preeklampsi gelişme riskini azaltır.

4.Uyku problemini azaltır.

5.Gebelikteki duruş ve vücut şekil bozukluklarını azaltır.

6.Normal doğumu kolaylaştırır, doğum süresini kısaltır.

7.Dayanıklılık ve kuvvetin artırılmasına yardımcı olur.

8.Doğum için gereken kas aktivitesini destekler.

9.Egzersiz, sosyal etkileşimin sağlanması, sosyal ve psikolojik açıdan iyilik hissinin artırılmasına katkıda bulunur.

10.Doğum sonrası iyileşmeyi hızlandırır.

11.Kabızlığı önler.

 

Egzersizin sakıncalı olabileceği durumlar:

1.Kalp-damar, solunum, böbrek ve tiroid hastalıkları

2.Kontrol edilemeyen Tip1 diyabet

3.Düşük, prematüre doğum, fetal büyüme geriliği ve servikal yetmezlik öyküsü

4.Hipertansiyon, vajinal kanama, fetal hare­ketlerin azalması, anemi (kansızlık), makatla geliş, plasenta previa

 

Gebelikte egzersiz yaparken dikkat edilmesi gerekenler:

1.Egzersiz yapan bir anne adayı beslenmesine dikkat etmelidir

2.Egzersiz esnasında yapılan egzersizin niteliklerine uygun, mevsimle uyumlu kıyafetler giyilmelidir.

3.Nabız hızınız egzersiz yaparken dakikada 140’ı geçmemelidir.

4.Egzersizleriniz esnasında vücut ısınız 38 dereceyi geçmemelidir.

5.Gebeliğin erken dönemlerinden itibaren vücudun tüm eklemlerinde esneklik artar buyüzden egzersiz yaparken eklemlerin aşırı zorlanmamasına dikkat etmeli ve ani hareketlerden kaçınılmalıdır.

6.Isınma ve soğuma için en az 5 dakika vakit ayrılmalıdır.

7.Aortokaval kompresyondan sakınmak için 16. haftadan sonra sır­tüstü pozisyonda uzun süreli egzersiz yapılmamalı

 

Egzersize ne zaman son verilmeli?

1.Abdominal ve pubik ağrı, sırt ağrısı

2.Vajinal kanama

3.Nefes darlığı, baş dönmesi, baygınlık, çarpıntı veya taşikardi (kalp hızının aşırı yükselmesi)

4.Yürüme güçlüğü

 

GÜVENLİ EGZERSİZ TİPLERİ

Yüzme: Suyun kaldırma kuvvetinin gebelikte vücut ağırlığındaki artışı maskelemesi, yaralanma riskinin su içinde mini­mal olması, karada yapılan egzersizlere oranla vücut ısısının dağıtımının daha kolay olması ve fetal hiperterminin önlenmesi gibi avantajlarından dolayı su içi egzersizleri kuvvetle savunulmaktadır. Ancak suyun sıcaklığının annenin deri sıcaklı­ğından önemli ölçüde düşük olması şarttır.

 

Yürüme: Gebelikte en çok tercih edilen aktivite yürümedir. Düzenli yürümenin annenin iyilik duygusunu arttırdığı ve fiziksel yakınma­ları azalttığı ileri sürülmektedir. Bununla birlikte bebeğin doğum ağırlığını arttırdığı yolunda çalışmalarda mevcuttur. Maksimum aerobik kapasitenin %55’inde, 20 dakika süreyle ve haftada üç ile beş kez yapılan bir yürüme programının doğum ağırlığı ve plasenta ağırlığını anlamlı ölçü­de arttırdığı, diğer parametreleri ise etkilemediğini belirten yayınlar mevcuttur.

­

Pilates veya yoga: Bu programlar esneklik, so­lunum kontrolü ve gevşeme gibi, fiziksel uygunluğun aerobik özellik taşı­mayan elemanlarından oluşmaktadır.

 

Gebelikte Tehlikeli Aktiviteler

1.Kayak, su kayağı, hokey

2. Tüm temas sporları

3.Su altı sporları:30 ft’den sığ dalışlarda venöz hava embolisi riskinin düşük olduğu ve sık tekrarlanmadığı sürece anormal sonuçlara yol açmayacağı ileri sürülmektedir. Dekompresyon gerektiren derinliğe (30 ft’den derin) dalışlarda ise spontan düşük, konjenital malformasyon, fetal gelişme geriliği ve preterm doğum insidansı üç ile beş kat artmaktadır.

4.Yüksek irtifada yapılan egzersizler: 10.000 ft’in üzerindeki irtifada ge­belik komplikasyonlarının belirgin derecede yüksek ve doğum ağırlığının düşük olduğu ileri sürülmekte ve egzersiz, ek bir fizyolojik strese neden olacağı için önerilmemektedir.

 

FETUSA ETKİLERİ

Komplike olamayan gebeliklerde fetusların hafif ve orta dereceli egzersizleri iyi tolere ettikleri kanıtlanmıştırdır.Yapılan çalışmalarda egzersiz esnasında katekolamin artışına bağlı fetusta geçici bradikardi oluştuğu ama bunun kalıcı hasara dönüşmediği kanıtlanmıştır.