• Boyunuz, kilonuz  ve kan basıncınınız (tansiyon) ölçülür.
  • Genel fizik muayeneniz yapılır.
  • Gebelik haftası tespit edilir. Bu işlem ultrason ya da vajinal muayene ile yapılabilir. Gebelik 6 hafta ve üzerinde ise ultrasonda fetusun kalp atımları görülebilir.
  • Vajinal muayene sırasında son 1 yıl içerisinde rahim ağzı kanserini taramak için servikal smear alınmamışsa servikal smear alınabilir. Vajinal-servikal enfeksiyon varlığında doktorunuz gerekli görürse test için örnekler alabilir ve tedavi planlayabilir.
  • Fizik muayene ve öyküden sonra risk değerlendirmesi yapılır. Muayene ve öyküsünde ciddi bir sorunu bulunmayan gebeler normal gebelik takibine alınır. Riskli gebeliklerin ise daha deneyimli sağlık personeli ve daha kapsamlı sağlık merkezlerinde, sık olarak izlenmesi gerekebilir. O yüzden ilk değerlendirmede anne adayına sağlıklı bilgi vermek açısından risk değerlendirilmesi oldukça önemlidir.
  • Risk değerlendirilmesinde öyküden ve fizik muayeneden elde edilen bilgiler kullanılır.

Önceki gebeliklerde: Ölü doğum veya yenidoğan kaybı, tekrarlayan düşükler, erken doğum, anomalili bebek doğumu, 2500 gr’dan küçük ya da 4500 gr’dan büyük doğum öyküsü, yüksek tansiyon (preeklampsi/eklampsi) nedeniyle hastaneye yatış, geçirilmiş ameliyatlar (miyomektomi, septum ameliyatı, kone biyopsi, klasik sezaryen, servikal serklaj) bulunması,

Genel tıbbi öyküsünde: Şeker hastalığı, böbrek hastalığı, kalp hastalığı, tiroid problemleri, talasemi taşıyıcılığı, sigara, alkol veya diğer madde bağımlılığı olması,

Mevcut gebelik öyküsünde ve değerlendirmesinde: Çoğul gebelik, genç (18 yaşından küçük) veya ileri anne yaşı (35 yaş ve üstü), kan uyuşmazlığı, vajinal kanama, pelvik kitle, diastolik kan basıncının 90 mmHg üstünde olması  durumlarında gebeliğiniz riskli gebelik grubunda değerlendirilir.

  • Bazı laboratuvar tetkikleri istenir. İstenen bu tetkikler gebenin öyküsüne ve muayene bulguların göre değişebilir. Ama her gebeye mutlaka yapılması gereken testler; tam idrar testi ve idrar kültürü, kan sayımı, açlık kan şekeri, hepatit antijeni ve antikoru (daha önce hepatit aşısı yaptırmadıysanız) ve kan grubu tayini testidir.
  • Sizin kan grubunuz Rh (-), eşinizin kan grubu Rh (+) ise kan uyuşmazlığınız var demek değildir; sadece kan uyuşmazlığına aday olduğunuzu gösterir. Kan uyuşmazlığı yerleşip yerleşmediğini belirlemek için İndirekt Coombs adı verilen testi yaptırmalısınız.
  • HBsAg anne adayının hepatit (sarılık) geçirip geçirmediğini saptamak için yapılan testtir. Eğer anne adayında HBsAg (+) ise, doğum sırasında bebeğe geçme riskini önlemek için doğumdan hemen sonra bebeğe hiperimmünglobulin ve aşı yapılmalı, aşı doğumdan sonraki 2. ve 6. aylarda tekrarlanmalıdır.
  • Halen Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ile tüm yeni doğanlara aşı yapılmaktadır. HBsAg (-) olan gebelere, hastalığa karşı koruyucu olarak hepatit B aşısı yaptırmaları önerilir.
  • Gebenin kızamıkçık geçirip geçirmediğini saptamak amacı ile Rb IgG bakılabilir. Eğer geçirmemiş yani Rb IgG(-) ise gebeliği boyunca dikkatli olması gerekmektedir. En doğru olan gebelik öncesi Rb IgG bakılması ve (-) ise anne adayına aşı yapılmasıdır.