Miyomlar uterusun iyi huylu tümörleridir. Üreme çağındaki kadınlarda miyom sık görülebileceğinden miyomun gebelik üzerine etkisi önemli bir konudur. Miyomu olan kadınların pek çoğunda gebelik esnasında miyomlar herhangi bir probleme neden olmaz. Ağrı en sık karşılaşılan problem olmakla birlikte, düşük, erken doğum, plasental ayrışma ve fetal pozisyonda değişikliğe neden olabilir. Gebelikte miyom sıklığı %1,6 ile %10,7 arasında değişmektedir. Hastalarda çok şiddetli ağrı olması durumunda hastaneye yatırılarak destek tedavisi verilmesi gerekebilir.