Gebeliklerde bebeğin olgunlaşma zamanı miyad olarak adlandırılır. Tekil gebeliklerde bu süre 40+2 haftadır ve bu süreden sonra bebeğin miyadı geçti denir. İkiz gebeliklerde ise miyad geçme süresi daha kısadır çünkü çoğul gebeliklerde anne karnındaki bebeklerin olgunlaşma süresi kısalır. İkiz gebelikte miyad 37. haftadır.

 

İkiz gebelikte anne adayı metabolik ve fiziksel açıdan daha sıkıntılı bir hamilelik süreci yaşar.  Anne adayı beslenmesine çok dikkat etmeli ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmalıdır. Ayrıca doktor kontrolleri normal gebeliğe göre daha sık olacaktır.  Çünkü ikiz gebeliklerin ilk aylarında düşük yapma riski, son aylarında ise erken doğum yapma riski vardır.  Bu gebeliklerin sürekli doktor kontrolü altında olması gerekir.

 

İkiz gebeliklerde karşılaşılabilecek tehlikeler normal gebeliklere göre çok daha fazladır.  İkizden ikize transfüzyon sendromu riski ikiz gebeliklerin tek yumurta ikizlerinde görülür. Aynı plasentadan beslenen tek yumurta ikizi bebeklerden bir tanesi diğerine sürekli kan verir.  Bunun sonucu olarak bebeklerden bir tanesi fazla gelişirken diğeri kansızlıktan dolayı gelişemez ve bu durum bebek ölümü ile sonuçlanabilir. Bu sorun özellikle gebeliğin yirminci haftasından önce görülürse kötü sonuçlarla karşılaşılabilir. Yirminci haftadan sonra ortaya çıkması halinde ise tedavisi mümkün olabilir. Bebekler kontrol altında tutulurlar ve yaşamak için yeterli gelişimi tamamladıklarında erken doğum ile alınabilirler. Bu durumdaki anne adayının erken doğum için her zaman hazır olması gerekir.