Ülkemizde sezaryen ile yapılan doğum sayısındaki artış sık sık eleştirilmektedir. Ancak ikiz bebek doğumu söz konusu olduğunda başta Amerika olmak üzere tüm gelişmiş ülkelerde sezaryen yöntemi ile doğum oranı çok daha fazladır.  Çünkü ikiz bebek doğumları risk taşıyan doğumlardır ve bu nedenle normal doğum fazla tercih edilmemektedir.

 

Son yıllarda tüp bebek uygulamalarının sayısı bir hayli artmıştır. Tüp bebek uygulamalarında ikiz gebelikler yaygın olarak görülür ve bu bebeklerin doğumu riskli doğumlardır.  Uzun çabalar sonucu tüp bebek uygulaması ile gebe kalabilmiş olan anne adayı ve doktorlar doğum sırasında meydana gelmesi muhtemel tehlikelerden kaçınmak amacıyla sezaryen yöntemini tercih edebilirler. Çoğul gebeliklerde sezaryen normal doğuma göre daha kısa süren ve daha az riskli bir yöntemdir.

 

İkiz gebeliklerde doğumun hangi yöntemle yapılacağının belirlenmesinde etkili olan en önemli unsur doğum haftasıdır. Gebelik haftası erken ise normal doğum yöntemini tercih etmek bebeğe zarar verebilir. Bu durumlarda bebeğe herhangi bir zarar gelmemesi için normal doğum yöntemi yerine sezaryen yöntemini tercih etmek gerekebilir.

İkiz gebeliklerde normal doğum ve sezaryen arasında bir seçim yapılırken bebeklerin anne karnındaki duruş pozisyonları da dikkate alınır.  Bebeklerden bir tanesi ya da her ikisi de yatay pozisyonda veya birbirine ters bir şekilde duruyorlarsa normal doğum tehlikeli olabilir. Özellikle ilk bebeğin baş pozisyonunda değil de makat pozisyonunda durması, normal doğum esnasında başın takılmasına neden olabilir ve bebekte travmaya yol açabilir. İkiz gebeliklerde, bebeklerin %40-%50’lik kısmı baş  pozisyonunda dururlar. Bu durumda doğum, bebeğin başının önce gelmesi ile gerçekleşecektir. Bu pozisyon normal doğuma uygun bir pozisyondur. Anne karnında bulunan ikiz bebeklerde daha seyrek görülen duruş pozisyonu baş ve makattır. Bu pozisyonda, ilk dünyaya gelecek bebek baş, diğer bebek ise makat pozisyonunda durmaktadır.  Bebeklerin bu duruş şeklinde de normal doğum yapılabilir. İlk bebek doğduktan sonra, ikinci bebeğin duruş şekli doktorun müdahalesi ile düzeltilerek normal doğum gerçekleştirilir. Bunun yanı sıra normal doğum ile başlayıp, doğum esnasında yaşanan bazı problemler nedeniyle sezaryene geçilebilir. Bazı durumlarda ise ilk bebek ani bir şekilde doğar ve anne karnında kalan ikinci bebeğin hayatını tehlikeye atmamak için sezaryen yapılabilir.

Çoğul Gebelik

 

İkiz bebek bekleyen anne adaylarının, lokal anestezi şeklinde uygulanan epidural tekniğinden yararlanarak normal doğum yapmaları mümkündür. Ancak epidural ile yapılan doğumlarda anne adayında tansiyon düşmesi sorunu yaşanabilir.  İkiz gebeliklerde genellikle tansiyon düşüklüğü sorunu vardır ve epidural tansiyonun daha da fazla düşmesine neden olur.  Sezaryen ise kısa sürdüğü için bu problem genelde  yaşanmaz. İkiz bebek bekleyen anne adaylarının, doktor önerisini dikkate alarak doğum yöntemine karar vermeleri gerekir.