İkizden ikize transfüzyon sendromu (İİTS), ikizlerin bir tek plasentaya bağlandığı durumlarda, bir ikizden diğer ikize kan geçmesi sorunudur ve gebelik boyunca anne adayının hiçbir şekilde hissedemeyeceği bir sorundur. İkiz bebekler arasında damarsal bağlar kurulur ve sürekli kan alış verişi olur. Kanın bu iki bebek arasında dengeli olarak dolaşması halinde herhangi bir sorun ile karşılaşılmaz. Ancak bir bebekten diğer bebeğe fazla miktarda kan gider ve geri dönmezse, bu tehlike oluşturan bir durum haline gelir. Fazla kan yüklenen bebek fazla gelişir ve doğduktan sonra kalp ve metabolizma ile ilgili bir takım rahatsızlıklar yaşayabilir. Yeterince kan alamayan bebekte ise anemi, gelişme geriliği görülür ve yaşaması mümkün olmayabilir. İkizden ikize transfüzyon sendromu sadece tek yumurta ikizlerinde görülmektedir.

 

Tanısı :

İkiz gebelerde yapılacak olan ultrasonda bazı durumlar İİTS açısından şüphe uyandırır :

  • Plasentanın bir tane görülmesi
  • Alıcı olan bebekte kalp yetmezliği belirti ve bulgularının olması
  • Kordon kalınlıklarında farklılık bulunması
  • Fetüsler arasında kilo farkının % 20’den fazla olması
  • Alıcı olan fetüs tarafında suyun fazla olması, verici taraftaki suyun ise az olması
  • İki bebeğin cinsiyetinin de aynı olması
  • Verici bebeğin idrar torbasının küçük olması, alıcı tarafta olan bebeğin idrar torbasının ise

büyük olması

 

Tedavisi :

Önlem olarak bebeğin sıvısı gebelik süresince zaman zaman alınır. İki bebek arasında bulunan amniyon zarında küçük bir yırtık açılarak, amniyon sıvısına ihtiyacı olan bebeğe akış sağlanmaya çalışılır. Yine iki bebek arasındaki damarsal bağlara lazer uygulanır ve aşırı kan akışını önleme yoluna gidilir. İkiz bebekler yaşayabilmek için yeterli gelişimi tamamladıklarında erken doğumla alınırlar. Bu sorun gebeliğin 20. haftasından önce ortaya çıkmışsa, her iki bebeğin de yaşama şansı bir hayli azalır.