En sık rastalanan doğumsal anomaliler kalp anomalileridir.Binde 6-7 rastlanır.Kalp değerlendirmesi en zor organdır.Kalp anomalileri çok çeşitlidir.Çoğu acil tedavi gerektirmez.İki karıncık arasındaki küçük delikler zamanla kapanır.Aort darlıklarının bir kısmı da ancak doğumdan sonra bulgu verir.Erken dönemde transvajinal ultrosonografinin anomali yakalama oranı %60 olup ilk muayene normal olsa bile 20-22. haftada mutlaka tekrar kalp gözden geçirilmelidir.%20 kadarı ilerleyen haftalarda daha belirgin olur.Sık rastlanan kalp anomalileri

FALLOT TETRALOJİSİ:13.haftada  tanı koyan çalışmalar vardır.Birbirinden farklı 4 anomali birliktedir.Doğum sonrası cerrahi tedavi gerekir.

BÜYÜK DAMAR TRANSPOZİSYONU:Ağır bir anomalidir.Aort ve akciğere giden ana damar ters yerlerden çıkar.Ameliyat yüksek riskli olsa da yaşama şansı vardır.

HİPOPLASTİK SOL KALP SENDROMU:Kalbin sol karıncığının çok küçük olması ve bu karıncığa ait kapakçıkların gelişmemesidir.Ağır bir anomalidir.Tedavisi kalp naklidir.Gebelik terminasyonu önerilir.