• İlk yapılması gereken test semen (sperm) analizidir ve 2 ay aralıklarla en az iki defa tekrarlanmalıdır. Semen analizinin en doğru sonucu verebilmesi için 2 ile 7 günlük bir cinsel perhiz ile kliniğe gelinmelidir.  Semen analizi normal ise erkekte sorun yoktur. Semen analizi normal olan bir erkeğin başkaca muayenesi gerekmez. Semen analizi normalse testis damarlarının genişlemesi (varikosel) kısırlığa neden olmaz. Kısırlığın baba adayından kaynaklandığı şüphesi varsa erkeğe daha detaylı tetkikler yapılmalıdır (skrotal renkli doppler ultrasonografi, yüksek santrifüjlü semen analizi, testis biyopsisi).
  • Semen analizi ile eş zamanlı olarak kadının yumurtlayıp yumurtlamadığına bakılmalıdır. Bu amaçla adetin 19-21. günleri arasında basit bir hormon tahlili (progesteron) yapılabilir. Yine FSH, LH, E2, Prolaktin, T3, T4, TSH ölçümleri ve ultrason takipleri yapılabilir. Düzenli adet gören kadınların %95'i normal olarak yumurtlarlar.
  • Kadında en önemli testlerden biri de yumurtalık kapasitesinin saptanmasıdır. Bunun için adet döneminde vajinal ultrason yapılarak yumurtalıklar incelenir ve içinde yumurta barındıran foliküller sayılır. İki yumurtalıkta toplam 6 taneden az folikül varsa yumurtalık kapasitesi azalmış demektir. Kadınlarda yumurtalık kapasitesi 37 yaşından itibaren azalmaya başlar ve 44 yaşından sonra kadının çocuk sahibi olabilmesi çok zorlaşır.
  • Bazen yumurtalık kapasitesi daha erken azalır. Özellikle ailesinde erken menapoz olan kadınlarda, daha önce yumurtalıklarından kist aldırmış olan kadınlarda, tek yumurtalığı alınmış olan kadınlarda, endometriozis öyküsü olan kadınlarda, genç kısır çiftlerde ve tekrarlayan düşükleri olan çiftlerde yumurtalık kapasitesinin çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.
  • Semen analizi, yumurtlaması ve yumurtalık kapasitesi normal olan çiftlerde kadının tüplerinin açık olup olmadığı araştırılır. Bunun için rahim-tüp filmi (histerosalpingografi/HSG) çekilmesi gerekir. HSG basit ve çoğu zaman ağrısız bir işlem olmasına rağmen teknik olarak ilacın hızlı ve basınçlı verilmesine bağlı rahimde kramplar yapabilir. İşlem adetinin bitiminden hemen sonra yapılmalıdır. Bu şekilde rahim içi daha iyi görülür ve yumurtlama döneminden sonra olabilecek çok erken bir gebelik olasılığı ortadan kaldırılır. HSG ile rahim iç boşluğu ve tüpler değerlendirilir. Tüplerin açık olup olmadığı ve kapalı ise hangi seviyede kapalı oldukları anlaşılabilir.
  • Öyküsünde ve fizik muayenesinde herhangi bir bulgusu olmayan kadınlarda karın içinin bir teleskop yardımı ile gözlenmesine olanak tanıyan laparoskopi adlı işlem yapılabilir. Laparoskopi bugün tanıdan ziyade tedavi için kullanılan bir yöntemdir.
  • Kısırlık araştırmalarında kullanılan ancak önemi tam olarak kanıtlanmamış başka testler de vardır. Bunların arasında immunolojik araştırmalar (antisperm antikorları) ve postkoital test (ilişkiden sonra rahim ağzındaki sıvının spermlerin varlığı açısından incelenmesi) sayılabilir.
  • Kısırlığın araştırılmasında doğru yaklaşım önemlidir. Gereksiz testler yapılması hem zaman hem de para kaybına yol açacaktır.