Kordosentez işlemi bebeğin 16-18 haftayı tamamlamasından sonra yapılan bir teşhis koyma yöntemidir. Bu yönteme aşağıdaki durumlarda başvurulmaktadır:

  • Esas olarak genetik tanı gerektiren ancak koryon villus biyopsisi ve amniyosentez için geç kalınmış vakalarda kullanılır.
  • Nadiren de amniyosentez ya da koryon villus biyopsisi yapılmış ancak kültürde üreme olmamış vakalarda kullanılabilir.
  • İkinci trimesterde yapılan ayrıntılı ultrasonda görülebilecek anomalilerden sonra genetik tanı koymak amacıyla kullanımı yaygındır. Kordosentez bebeğin genetik yapısının tespit edilmesinde uygulanan en hızlı yöntem olduğu için acil teşhis gerektiren durumlarda tercih edilir.
  • Kan ve metabolizma hastalıkları gibi bazı kalıtsal hastalıkların teşhisinin konulması için de bu işlemden yararlanılmaktadır.
  • Ayrıca gelişme geriliği gözlenen bebeklerde, bunun nedeninin araştırılması amacıyla bebeğin göbek kordonundan alınan kan tahlil edilmektedir.
  • Bunun yanı sıra, anne karnındaki bebeğin bir enfeksiyon geçirip geçirmediğinin tespiti ve kan uyuşmazlığı gibi durumlarda kordosentez işlemi uygulanır.
  • Bu işlemle gerekli durumlarda bebeğe ilaç ve kan da verilebilir.
  • Elde edilecek yararın, bebeği kaybetme riskinden daha yüksek olması durumunda bu yöntemden yararlanılmaktadır ve işlem bu konuda bilgili ve deneyimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır.