Kordosentez yöntemi ile bazı genetik hastalıklar (kromozom anomalileri) tespit edilir.  Bu yöntemle sonuca ulaşma oranı yaklaşık olarak %90’dır.  Bu bir hayli yüksek bir oran olduğundan dolayı, sonuca kesin gözüyle bakmak mümkün olabilmektedir.  Ancak çok sık karşılaşılmasa da bebekteki mozaisizm nedeniyle sonuçların doğru çıkmaması söz konusu olabilir.  Bunun yanı sıra bu işlem, her türlü anomalilere ve tüm genetik rahatsızlıklara ışık tutamaz.  Bazen kromozom yapısı normal olduğu halde bebekte bazı anomaliler, genetik hastalıklar ve zeka geriliği görülebilir. Bu tür istisnalar olmakla birlikte, tanı için yararlanılan önemli bir yöntemdir.