Kronik pelvik ağrıda şikayetler çeşitli ve nedenler çok olduğundan tanı koymak zordur. İyi bir öykü alınmalı ve detaylı bir muayene yapılmalıdır. Enfeksiyon odağı açısından kan ve idrar tahlilleri yapılmalı, ultrason ile uterus ve overler gözlenmelidir. Bazen karın içini değerlendirmek için laporoskopi gerekebilir.