LaparoskopiLaparoskopi, karın içi ya da leğen kemiğindeki organların cerrahi tedavisinde, geniş ameliyat kesileri (10-20cm) yerine, birkaç adet (4 ya da 5 adet) küçük (0,5–1 cm) deliklerden yerleştirilen borucuklardan (Trokar), bir kameraya bağlı olan teleskop ile elde edilen görüntü eşliğinde, çeşitli ameliyat ekipmanları ile yapılan ameliyat tekniğidir.

Cerrahi için hastanın karnına 3-5 litre karbondioksit gazı verilerek şişirilir, böylece geniş bir görüntüleme alanı oluşturulur.Laparoskopik cerrahide, ameliyat edilecek rahim, yumurtalık vetüplergibi organlarınrahatlıkla görülebilmesini sağlayan, trokarların birinden yerleştirilen yüksek rezolüsyonlu teleskoptur. Bu teleskop ile karın içindeki organların görüntüsü teleskopa monte edilmiş ufak kamera sistemi ile bir ekrana yansıtılarak, organın yaklaşık 10 kat büyütülmüş görüntüsü eşliğinde cerrahi gerçekleştirilir.

Laparoskopinin Açık Ameliyata Göre Ne Üstünlüğü Vardır?

Laparoskopi sonrası hasta çok kısa sürede taburcu olur. Açık ameliyata kıyasla daha kısa sürede iyileşme, daha az ağrı ve daha az enfeksiyon riski gibi avantajları vardır.

Laparatomilerde (açık cerrahilerde) ise kesiler, genellikle bikini çizgisinden veya karın orta hattından yapılır. Hastalar ortalama 2 – 5 gün hastanede kalır ve işlerine de 2 – 6 haftada dönebilirler.

Operatif Laparaskopi Nasıl Uygulanır?

Tanısal laparoskopi esnasında saptanan bir çok problem, güvenli bir şekilde laparoskopik olarak o anda tedavi edilebilir. Cerrahi düzeltme amacıyla yapılan laparoskopiye “Operatif Laparoskopi” denir.

Operatif laparoskopi yapılacağı zaman, ek bir kaç yeni kesi daha yapılarak 5mm çaplı yeni trokar içinden makas, koter, lazer, dikiş gibi yardımcı araçlar karın içine gönderilir. Bu şekilde ve özel olarak dizayn edilmiş aletler sayesinde, karın içinde pek çok cerrahi girişim yapılabilir. Lazer bazı işlemleri kolaylaştırsa da diğer yöntemlerden daha etkili değildir. Uygun araç ve tekniğin seçimi doktorun eğitimine, problemin yerine ve ekipmanın yeterliliğine bağlıdır.