Myomektomi işleminin temel amacı, myomların neden olduğu rahatsızlıkların histerektomi (rahmin alınması) yapmadan giderilmesidir.

Bu rahatsızlıklar şöyle sıralanabilir:
• Pelvik ağrı
• Bel ağrısı
• Mesane (idrar torbası) üzerindeki baskıya bağlı şikâyetler (sık idrara çıkma, idrar kaçırma, idrar yoluenfeksiyonu vb)
• Rahimden anormal kanama, adet düzensizliği ve kansızlık
• Gebe kalmada zorluk
• Cinsel ilişki sırasında rahatsızlık hissi