Myomlar küçükse ve hastanın şikayeti yoksa tedavi gerektirmezler. Küçük myomlarda “bekle ve gör” şeklindeki yaklaşımla 6 ay arayla kontrol muayeneleri yapılmalıdır. Myomun büyüme hızı böylelikle incelenmiş olunur. Belirgin bulgu veren, doğurganlığı etkileyecek büyüklükte olan veya kanser ya da benzeri habis (kötü huylu) tümörlerle karışabilecek özellikte olan myomlar ise tedavi gerektirirler. Myomun en kesin tedavisi bugün için cerrahidir. Seçilecek cerrahi yöntem hastanın yaşı, sosyal durumu, çocuk isteği, şikayetlerin tipi ve şiddeti gibi faktörlere bağlıdır.

1) Tıbbi tedavi

GnRH analogları diye adlandırılan bir grup ilaç myomların boyutlarını küçültmek için kullanılır. Bu ilaçlar uzun zaman kullanıldığında kemik kaybına, vajinal kurumaya ve sıcak basmalarına yol açar. Bu ilaçlar cerrahi öncesi myomları küçültmek için kullanılır.

2) Cerrahi tedavi

Yakınmalara yol açan ve hızla büyüyen myomlar cerrahi olarak çıkarılmalıdır. Myomun yeri ve büyüklüğü cerrahinin tipini belirler.

a) Myomektomi

Myomun rahim duvarından basitçe sıyrılarak çıkartılması işlemidir. Çocuk isteyen kişilerde rahmin korunmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Daha çok laparoskopi (kapalı ameliyat) yolu ile yapılır ancak myom laporoskopik olarak alınmayacak kadar büyük ise karın açılarak uygulanan klasik açık ameliyat ile de myomektomi gerçekleştirilebilir. Bu işlem uterus duvarında incelmeye neden olabileceğinden sonraki gebeliklerde normal vajinal doğum yerine sezeryan tercih edilmek zorunda kalınır.

b) Histerektomi (Rahmin alınması)

Hızla büyüyen ve yakınmalara yol açan myomları olan ve ileride gebelik düşünmeyen hastalarda uygulanan bir yöntemdir.

Myomlar hemen ameliyat edilmeli midir?

Myomların sayısı, büyüklükleri ve büyüme hızları kadından kadına farklılıklar göstermektedir. Genel olarak myomların büyümesi östrojen başta olmak üzere kadınlık hormonları ile ilgili olduğundan, küçük myomlar menopoza girince yok olabilirler veya küçülebilirler. Bununla birlikte büyük boyuttaki myomlar daha uzun vadeli problemler teşkil edebilirler. Henüz üreme çağındaki myomlu kadınının myomu ameliyat ile çıkarılırsa menopoza kadar tekrar myom çıkma olasılığı her zaman vardır. Bu nedenle eğer herhangi bir şikayet vermiyorsa ve başka hastalıklar için potansiyel teşkil etmiyor ise özellikle üreme çağındaki kadınlarda beklemek ya da ilaç tedavisi ile takip etmek daha akılcı görünmek ile birlikte doktorunuzun tercihi her zaman için daha önemlidir.