Normal Vajinal Doğum

Yıllar boyunca doğumun normal yolu olan vajinal doğum standart doğum şekli olmuştur. Ancak zamanla teknoloji, cerrahi teknik ve anestezi tekniğindeki gelişmeler sonrası sezaryen doğumu kolay ve kabul edilebilir, neredeyse her doğum için önerilebilir hale gelmiştir. Günümüzde her şeyini belli bir düzen içinde yaşamaya itilen insanlar, değişken olan normal doğum sürecini sıkıntılı olarak algılamaktadırlar. Onun yerine hayatlarını planlama imkanı veren sezaryen doğumu tercih eder hale gelmişlerdir. Oysaki araştırmalardan elde edilen sonuçlar hala vajinal doğumun anne ve bebek için daha az soruna neden olduğu yönündedir.

Sezaryen doğumda cerrahi girişimin ve anestezinin riskleri doğumun risklerine eklenmiş olur ve anne daha fazla risk altında kalır. Araştırmalarda sezaryene bağlı herhangi bir sorunla karşılaşma riski yaklaşık 3 kat artmış olarak bulunmuştur. Yine sezaryen ameliyatı esnasında; karın içi organ yaralanmaları, anestezi komplikasyonları, kanama, kalp durması, kanama veya başka sorunlara bağlı rahmin alınması olasılığı, doğum sonrasında enfeksiyon oranı, akciğere pıhtı gitmesi, hastanede kalma süresi de artmış olarak bulunmuştur. Sezaryen sonrasındaki gebeliklerde ise; eşin önde gelmesi, eşin uterus duvarına anormal olarak yapışması, eşin vaktinden önce tutunduğu yerden ayrılması, rahmin yırtılması ve tüm bunlara bağlı olarak rahmin alınması ve de yeniden sezaryen ile doğum gerekliliği artmaktadır. Tüm bunlar sezaryen kararı verirken hastanın ve hekimin dikkate alması gereken durumlar olmalıdır.

Kadınlar vajinal doğum sonrasında en çok vajina ve perine bölgesindeki gevşemeler, yırtılmalar ve bunlara bağlı idrar kaçırma, gaz-gaita kaçırma ve genital organların sarkması gibi sorunlardan korkmaktadırlar. Yine fetusla ilgili olarak, doğumda girişim (forseps, vakum) gerekli olursa fetusun zarar göreceği korkusu vardır. Fakat idrar kaçırma başta olmak üzere genital organların ve vajinanın sarkmasının çok sayıda nedeni vardır ve sezaryen doğum yapmak bunlardan tümüyle korunmak için yeterli değildir. Ayrıca normal vajinal doğum ile karşılaştırıldığında sezaryen doğumda fetus için de risk artmış durumdadır. Özellikle fetal yaralanmalar ve solunum yolları komplikasyonları artmaktadır (normal doğum sırasında bebekler akciğerlerinde biriken sıvıyı sezaryene kıyasla daha başarılı bir şekilde atabilir ve normal doğumda akciğerlerin sağlıklı çalışmasını teşvik eden hormonların salgılanması da artar).

Vajinal doğum doğal bir olaydır ve çoğu zaman ek bir girişim gerektirmez. Doğumdan çıkan ve kısa sürede toparlanan anne emzirmeyi de daha erken ve kolay başarır. Sezaryenle doğum yapan kadınların iyileşme dönemleri ise daha uzundur. Normal vajinal yoldan bir doğumun gerçekleştirilmesinin anne ve bebek için daha iyi olduğunu gösteren kanıtlar dikkate alınmalı ve anne sadece ağrıdan sakınmak adına sezaryen doğuma karar vermemelidir. Doğum ağrılarının hastanın tahammül sınırlarının aştığı noktada ağrının hissedilmesine engel olan anestezi tekniklerinin uygulanarak (ağrısız doğum-epidural anestezi) ağrıların rahatlatılmasının mümkün olduğu akılda tutulmalıdır.