Over kanseri, yumurtalıkların habis (kötü huylu) kanseridir. Over kanserleri geç bulgu verdikleri için genellikle kanserin ileri dönemlerinde yakalanır. Bu nedenle, ölüme en sık yol açan jinekolojik kanserlerin başında gelir. Kadındaki tüm kanserlerin %4’ünü oluşturur. Genital (kadın üreme organları) kanserlerin ise yaklaşık dörtte biridir. Ancak, genital kanserlerden ölümlerin yarıya yakın sebebidir. Her yaşta görülür ancak, daha çok ileri yaşlarda menopoz sonrasında görülür. Genç kızlar ve kadınlarda da over kanseri nadir de olsa görülebilir.

Over Kanseri Nedir