Kistler daha öncede sözü edildiği üzere içi sıvı dolu keseciklerdir. Etrafı zar ile çevrilidir. Zamanla sıvı içeriğinin artması ya da ince zar yapısının incelmesi sonucu kistler açılabilir. Bu durumda kist içeriği karın içine dökülür. Bu da ani ve çok şiddetli karın ağrısı ile kendini belli eder.