Over kisti tanısıGenellikle jinekolojik muayene esnasında tesadüfen tanı konulur. Vajinal yolla veya karından yapılan ultrason ile yapılan değerlendirme kistin tipi ve kötü huylu olup olmadığı hakkında çoğu zaman yeterli bilgi verir. Nadiren bilgisayarlı tomografi, MR gibi ileri tetkiklere ihtiyaç olur. Over kistlerinin çoğu iyi huyludur. Kistin iyi huylu ya da kötü huylu olduğunun ayrımı için kanda tümör testleri de yapılabilir. Bu tümör testlerinden Ca-125 özellikle yumurtalık kanserlerinde ve endometrioma denilen iyi huylu çikolota kistlerinde yükselebilir. Tüm bu değerlendirmelerle tanı konulamamışsa laparoskopi (kapalı ameliyat) denilen işlemle, anestezi altında kist değerlendirilebilir.