Perinatoloji (Maternal-Fetal Tıp), Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalının bir üst uzmanlık alanıdır. Gebeliğin seyri esnasında anne ve bebek sağlığı için risk oluşturabilecek durumların belirlenmesi, izlenmesi ve tedavilerinin planlanması ile ilgilenir. Gerekli tanısal testlerin seçimi ve girişimlerin (amniyosentez, koryon villus biyopsisi, kordosentez, fetal biyopsiler, fetal cerrahi, ayrıntılı ultrason) yapılması bu bilim dalının ilgi alanına girer.

Riskli gebelikler normal gebeliklere göre çok daha yakından ve özenli takip edilmelidir. Riskli gebelik uzmanı (Perinatolog / Maternal-Fetal Tıp Uzmanı), kadın-doğum uzmanlığına ek olarak bu tür gebelikleri takip etmek üzerine özel bir eğitim almış olan hekimdir. Perinatoloji alanı sürekli gelişmektedir. Artan bilginin ve gelişen teknolojinin doğurduğu yenilikler, çok çeşitli tanı testleri ve uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yeni testlerin bazıları basit ve standart testler olmayıp, iyi anlatılmaları ve doğru anlaşılmaları oldukça önemlidir. Bu da konusunda deneyimli ve bilimi yakından takip eden bir hekimin desteğiyle sağlanabilir.

Koru Kadın Sağlığı ve Perinatolji Kliniği yıllardır maternal (anne) tıp ve fetal (bebek) tıp konusunda yoğun olarak çalışan Prof. Dr. Aydan Biri tarafından gerek kadın sağlığı ve hastalıkları gerekse perinatoloji alanındaki tüm faaliyetleri gerçekleştirecek düzeyde kurulmuştur. Kliniğimizde tüm tanısal girişimlerin yanı sıra yüksek riskli gebelerin izlemi ve tedavileri de yapılmaktadır.