gelişme geriliğiRahim içi gelişme geriliği (IntraUterine Growth Retardation, IUGR) anne karnındaki bebeğin, gebeliğin yaşına göre olması gerekenden küçük olduğu anlamına gelir. Çeşitli nedenleri vardır:

Bebek ile ilgili nedenler
 •  Gebeliğin erken dönemlerinde (özellikle 20. gebelik haftasından önce) anneden bebeğe geçen enfeksiyonlar (CMV, rubella, parvovirus enfeksiyonları).
 • Bebekteki kromozom bozuklukları (en sık trizomi 18 olmak üzere, trizomi 13, trizomi 21) ve konjenital malformasyonlar.
 • İkiz gebelik ve diğer çoğul gebelikler.
Anne ile ilgili nedenler
 • Düşük sosyoekonomik düzey.
 • Annenin şiddetli beslenme eksikliği (malnutrisyon), annedeki bazı barsak hastalıkları (crohn, ülseratif kolit).
 • Annenin normalden az kilo alması.
 • Annenin damar ve böbrek hastalıkları, gebeliğin tetiklediği hipertansiyon ve gebelik zehirlenmesi (preeklampsi-eklampsi).
 •  Annede ciddi orak hücreli anemi ve diğer kalıtsal hastalıklar.
 • Annede doğumsal ya da edinilmiş pıhtılaşma bozuklukları (Trombofililer): Edinilmiş bir trombofili olan antifosfolipid sendromunun hamilelikte rahim içi gelişme geriliği, düşük (abortus), geç gebelik kayıpları ve damar içi pıhtılaşmalara (tromboembolik olay) yol açtığı bilinmektedir.
 •  Annenin oksijen azlığına neden olan (hipoksik) hastalıkları.
 • Gebelikte ilaç kullanımı (teratojenler): Epilepsi ilaçları (Antikonvülzanlar: fenitoin, trimetadon), narkotik analjezikler ve benzeri ilaçlar.
 • Gebelikte madde kullanımı: Sigara, alkol, kokain.
 •  Rahimdeki bazı şekil bozuklukları ve rahim dışı gebelik (dış gebelik).
Plasenta (bebeğin eşi) ile ilgili nedenler
 • Bebeğin eşinin kısmen ayrılması, bebeğin eşinin bir kısmında enfarkt (kanlanma yetersizliğine bağlı doku ölümü) oluşması.
 • Koryoanjioma
 • Bebeğin eşinin küçük olması
 • Kordun (göbek bağının) bebeğin eşine anormal bir yerden bağlı olması.
 • Bebeğin eşinin rahim içindeki yerleşim bozuklukları (plasenta sirkumvallate, plasenta previa): Anne karnındaki büyümeyi etkileyebilir ama genellikle bebek normalden çok küçük değildir.