riskli gebelikGebelik doğal bir süreç olarak kabul edilmekle birlikte, gerek anne gerekse bebek için önceden kestirilemeyen, anne ve bebeği kalıcı hastalık hatta ölüme götüren birçok sorunla beraber gidebilir. Bu yüzden gelişmiş ülkelerde, gebelik başından beri izlenir, anne ve bebek için olası riskler ön görülmeye ve zamanında tedavi edilmeye çalışılır. Gebelik tespit edildikten sonra ilk başvuruda anne ile ilgili sağlık öyküsü, muayene bulguları, testler değerlendirilir ve gebeliğin seyri sırasında anne ve bebek için bir riskli bir durum olup olmadığına karar verilir.

Gebelik, gebeliğin seyri, doğum ve doğum sonrası dönemde, annenin ya da bebeğin beklenenden daha fazla sorunla karşılaşma durumu riskli gebelik olarak kabul edilir. Bu riskler; annenin önceden var olan sağlık sorunları, daha önceki problemli gebelikleri ya da mevcut gebelik sırasında ortaya çıkan problemler nedeniyle olabilir. Gebeliğin başından beri riskli olması ya da gebeliğin seyri sırasında oluşan sorunlar nedeniyle riskli hale gelmesi durumda sorunla başa çıkabilecek en uygun hekime ve kliniğe başvurulması, anne ve bebek açısından iyi sonuçlar alınması açısından çok önemlidir.