1prolapsus. Endometrium (Rahim) Kanseri

Rahim zarından ya da rahimdeki kas dokusundan kaynaklanan kanserlere rahim kanseri denir. En sık görülen genital kanserlerdendir. En sık bulgusu düzensiz ve aşırı kanama ya da menapoz sonrası kanamadır. Kesin tanısı rahimden alınan biyopsinin incelenmesiyle konulur. Çok erken evre dışında tedavisi cerrahidir. Günümüzde rahim kanserinin cerrahi tedavisi Da Vinci robotik cerrahi sistemi ile yapılabilmektedir.

Açık cerrahi uygulanan rahim kanseri ameliyatlarında orta hatta, karın ön duvarından başlayıp göğüs kafesine ve kasıklara kadar uzanan geniş bir kesi yapılmaktadır. Bu kesinin iyileşme süreci uzun olup enfeksiyon, yara açılması ve kesi hattı fıtığı gibi komplikasyonlara açıktır. Laparoskopi ile yapılan işlemlerde bu kesi olmamaktadır. Karın duvarından açılan küçük deliklerle işlem yapılabilmektedir. Ancak laparoskopide de iki boyutlu görüntünün teşkil ettiği sorunlar, aletlerin zor ve derin noktalara ulaşmasında zorluk, lenf düğümlerinin çıkarılmasında gereken hassasiyeti sağlayamaması gibi kısıtlamalar vardır.

Da Vinci robotik cerrahi sistemi ile üç boyutlu görüntünün sağladığı avantaj işlemi kolaylaştırmakta ve laparoskopiye kıyasla daha güvenli ve etkin cerrahi sağlamaktadır. Ayrıca Da Vinci robotik cerrahi sistemi ile el bileğinin giremediği veya zor hareket edebileceği hassas noktalarda robotun kolları avantaj sağlar ve daha etkili, daha güvenli ve daha az kanamalı bir ameliyat gerçekleştirilir. Kanser ameliyatlarında gerekli olan lenf düğümlerinin çıkarılması işlemi de bu teknoloji ile daha kolaylıkla yapılabilmektedir. Ameliyat sonrası hastanede yatış süresi azalmakta ve hasta günlük yaşantısına daha kısa sürede geri dönebilmektedir.

2. Over (Yumurtalık) Kanseri

Yumurtalık dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve çevre dokulara yayılmasıyla yumurtalık kanseri gelişir. Yumurtalıkların karın boşluğunda serbest organlar olması ve ince bir kapsülle çevrili olmaları nedeniyle karın içine yayılım (metastaz) çok sıktır. Bu da bu kanserin tedavisini daha zor kılmaktadır. Kemoterapi ve radyoterapi yumurtalık kanserinde kullanılsa da, tedavide ilk seçenek çoğunlukla cerrahidir. Günümüzde yumurtalık kanserinin cerrahi tedavisi Da Vinci robotik cerrahi sistemi ile yapılabilmektedir.

3. Serviks (Rahim ağzı) Kanseri

Rahmin vajinadan görülebilen kısmına rahim ağzı (serviks) denir. Bu bölümün hücrelerinin kontrolsüz çoğalması ise rahim ağzı kanserine neden olur. Smear (sürüntü) testiyle rahim ağzı kanserini taramak mümkün hale gelmiştir. Ayrıca son dönemde önleyici olarak rahim ağzı kanseri aşıları da kulanılmaktadır. Her ne kadar önlemeye yönelik tarama testleri ve koruyucu aşılar kanserin görülme sıklığını azaltmış olsa da, HPV (human papillomavirüs) ile yakın birlikteliği ve cinsel yolla bulaşan bu virüsün sıklığı nedeniyle, rahim ağzı kanseri dünyada hala sık olarak görülmektedir. Özellikle az gelişmiş ülkelerde tarama programlarının yetersiz olması ve önleyici aşı uygulamasının yaygın olmaması nedeniyle bu kanser tipi sıktır. Her ne kadar radyoterapi rahim ağzı kanserinin tedavisinde sık kullanılsa da cerrahi de önemli bir tedavi yöntemidir. Günümüzde rahim ağzı kanserinin cerrahi tedavisi Da Vinci robotik cerrahi sistemi ile yapılabilmektedir.