robotik cerrahi myomektomi

Myom alınma ameliyatları jinekolojik uygulamada en sık yapılan operasyonlardan biri olup, genellikle açık ameliyatla yapılmaktadır. Karın kesisi yapıldıktan sonra myomlar çıkarılmaktadır. Ameliyat sonrası karın içi kanamanın önlenmesi, enfeksiyon riskinin azaltılması ve olası ilerideki gebeliklerde rahim yırtılmasının önüne geçebilmek için myomlar çıkarıldıktan sonra oluşan boşluklar çok iyi ve tam olarak onarılmalıdır. Karın kesisi istemeyen hastalarda, ya da karın kesisinin olumsuz taraflarından kaçınmak istendiğinde laparoskopi bir alternatif olabilir. Ancak laparoskopi ile işlem teknik olarak zordur ve çoğu kez açık ameliyattan daha uzun sürer. Ameliyat sonrası komplikasyonlar açık yönteme benzer olup, laparoskopi ile yapılan myom ameliyatlarının %30’unda ameliyat tamamlanamamakta ve açık cerrahiye dönülmektedir.

Bu noktada, Da Vinci robotik cerrahi sistemi iyi bir alternatiftir. Bu yöntemle hem açık cerrahi yapılmamış olur hem de Da Vinci robotik cerrahi sisteminin ileri teknolojisi sayesinde laparoskopide karşılaşılan teknik kısıtlılıklar aşılmış olur. Da Vinci robotik cerrahi sistemi ile yapılan myom ameliyatlarında daha az ağrı, daha az kanama, daha az enfeksiyon, daha az komplikasyon ve daha hızlı iyileşme görülmektedir. Myomun çıkarılmasını takiben rahim tabakalarının onarılması konvansiyonel laparoskopi ile çoğunlukla eksik olmaktadır. Oysa, Da Vinci robotik cerrahi sistemi ile bu onarım kusursuz yapılabilmektedir. Laparoskopi ile ulaşılması ve dikiş atılması zor olan rahmin yan ve arka taraflarındaki myomlar robotik cerrahinin yüksek hareket yeteneği sayesinde kolayca çıkarılabilmektedir. Bu yöntemle gebeliklerde rahim duvarlarının yırtılma olasılığı ciddi şekilde azalmaktadır.