Sezaryen ile doğum yapılmasını gerektirecek pek çok neden olabilir. Bunların bir kısmı anneye ait nedenler, bir kısmı ise bebeğe ait nedenlerdir. Bazı durumlarda doğumun sezaryen ile gerçekleşmesi doğum başlamadan önce kararlaştırılırken, bazı durumlarda ise doğum eylemi sırasında çıkan problemlerden dolayı sezaryen ile doğum kararı alınabilir. Bazen gebenin kendisi sezaryen ile doğum yapmak isteyebilir, bu önemli kararın mutlaka doktor ile tartışılıp karar varılması gerekir.

Sık karşılaşılan sezaryen nedenleri şöyle özetlenebilir:

Çoğul gebelik

Karnında iki veya daha fazla bebek taşıyan kadınların bir kısmının sezaryen ile doğurtulması gerekir. Eğer çoğul gebelikte doğum çok erken haftalarda gerçekleşiyorsa veya bebeklerin rahim içindeki pozisyonları uygun değilse doktor sezaryen ile doğumu tercih edecektir. Çoğul gebeliklerde bebek sayısı arttıkça (ikiz, üçüz, dördüz gibi) sezaryen ile doğum ihtimali de artacaktır.

İlerlemeyen doğum eylemi

Sezaryen ile doğumların yaklaşık üçte biri doğum eyleminin normal şekilde ilerlememesi nedeni ile yapılır. Bu gibi doğumlarda gerçekleşen rahim kasılmaları rahim ağzını istenilen şekilde açıp bebeği ilerletemez. Bu gibi durumlarda doktorunuz önce bazı ilaçlar yardımı ile doğumu hızlandırmayı deneyebilir. İstenilen ilerlemenin sağlanamadığı durumlarda ise doktorunuz sezaryen ile doğumu tercih edecektir.

Bebek ile ilgili sıkıntılar

Bazı doğumlarda bebek sıkıntıya girebilir ve sezaryen ile doğum gerekebilir. Bunun en sık nedenlerinden biri göbek kordonunun sıkışması ve plasentadan bebeğe yeterli kan gidememesidir. Bazı doğumlarda ise fetal monitörde bebeğe ait anormal kalp atımları tespit edilip sezaryen kararı alınabilir. Olası diğer sezaryen nedenleri bebeğin iri olması ve ters gelmesidir.

Plasenta (bebeğin eşi) ile ilgili problemler

Plasentanın anormal yerleştiği ya da rahim duvarına derin olarak yapıştığı olgularda (plasenta previa, plasenta akreata ve inkreata gibi), plasentanın erken ayrılması durumunda (ablasyo plasenta) sezaryen ile doğum gündeme gelecektir.

Diğer nedenler

Daha önceden ameliyat geçirmiş olanlarda [myom çıkarılması, sezaryen ameliyatı (özellikle klasik kesi ile yapılmışsa), rahim anomalilerinin düzeltilmesi için yapılan ameliyatlar vb], mevcut bir hastalığı olanlarda (kalp hastalığı, şeker hastalığı, hipertansiyon, böbrek hastalığı, böbrek ya da karaciğer nakli, pıhtılaşma bozukluğu, damar hastalığı vb), gebelikte ortaya çıkan hipertansiyon  ve gebelik zehirlenmesi durumunda (preeklampsi-eklampsi), annedeki bazı enfeksiyonların doğum kanalından bebeğe geçme riski varlığında (genital siğil-HPV vb) sezaryen ile doğum önerilecektir.