1. Anne ve baba karyotipi

 

2. Herediter trombofili

– Faktör 5 Leiden mutasyonu
– MTHFR enzim mutasyonu
– Protrombin gen mutasyonu
– Aktive Protein C düzeyi
– Protein C ve S düzeyi
– Antitrombin 3 düzeyi
– Homosistein düzeyi

 

3. Kazanılmış trombofili

– Antifosfolipid IgM ve IgG
– Lupus antikoagülan
– Antinükleer antikor
– Antikardiyolipin IgM ve IgG

 

4. Tiroid fonksiyon testleri ve tiroid peroksidaz antikorları

 

5. Diyabet araştırması

 

6. Kronik hastalık araştırması

 

7. Enfeksiyonlar

– Toxoplazma IgM ve IgG
– CMV IgM ve IgG
– Rubella IgM ve IgG

 

8. Uterusun değerlendirilmesi

– Ultrason, MR, histerografi, histerosalpingografi, histeroskopi