Amniyosentez, koryon villüs biyopsisi, kordosentez vb girişimsel işlemlerde ultrason kullanılır. Bu işlemlerde rahimden su alırken, bebeğin eşinden (plasenta) parça alırken ya da bebeğin kordonundan kan alırken iğnenin karın içindeki hareketi körleme değildir, iğne ultrasonla takip edilir ve doğru yerden örnek alınması sağlanır. Hamile kalamayan kadınlarda, yumurtalığın üzerindeki kistlerde bulunan sıvı temizlenebilir ve suni döllenme (In Vitro Fertilizasyon-IVF) tedavisinde yumurtalar yumurtalıklardan toplanabilir.